10 vecí, ktoré chce Trump presadiť za prvých 100 dní

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
10 vecí, ktoré chce Trump presadiť za prvých 100 dní

Foto: TASR/AP

Donald Trump mal 22. októbra, teda dva a pol týždňa pred voľbami, zásadný prejav, ktorý nazval „Zmluva s americkým voličom“.

Predniesol ho v meste Gettysburg v Penssylvanii, pri ktorom sa odohrala jedna z rozhodujúcich bitiek americkej občianskej vojny. V prejave vysvetlil, čo sa chystá robiť v prvých 100 dňoch svojho výkonu prezidentskej funkcie. Je vhodné si to bližšie povšimnúť aj vzhľadom na fakt, že Trump býva kritizovaný, že nepriniesol žiaden program, a liberálne médiá zdôrazňovali iba jeho kritiku systému.

Najprv si stanovil viacero úloh, ktoré by v troch oblastiach spravil ešte v úplne prvý deň vo funkcii: v oblasti vyčistenia korupcie a riešenia konfliktu záujmov by navrhol ústavný dodatok limitujúci počet možných funkčných období členov Kongresu; znížil by počet štátnych zamestnancov na federálnej úrovni s výnimkou armády, verejnej bezpečnosti a zdravotníctva; žiadal by pravidlo, aby pri každej novoprijatej federálnej regulácii mohli existovať maximálne dve predchádzajúce; zaviedol by pravidlo, podľa ktorého by sa predstavitelia Kongresu a Bieleho domu do piatich rokov po odchode z funkcie nemohli stať lobistami; zaviedol by tiež úplný zákaz pre zahraničných lobistov zbierajúcich peniaze v amerických voľbách.

Na ochranu amerických zamestnancov prisľúbil, že v prvý deň vo funkcii oznámi úmysel prehodnotenia alebo odstúpenia od dohody NAFTA o severoamerickom voľnom obchode; podobne aj úmysel odstúpenia od dohody transpacifického partnerstva (TPP – obchodná dohoda medzi 12 štátmi Tichého oceánu); nariadi svojmu ministrovi financií označiť Čínu ako menového manipulátora; ministrovi obchodu nariadi zistiť, čo v zahraničnom obchode neférovo vplýva na amerických zamestnancov, a využiť všetky nástroje amerického a medzinárodného práva na ukončenie takejto praxe; zruší obmedzenia na produkciu v hodnote 50 biliónov dolárov v oblasti amerických energetických zásob, ako sú bridlice, ropa, zemný plyn a uhlie; zruší obmedzenia Obamu a Clintonovej v oblasti infraštruktúrnych projektov, ako je Keystone Pipeline, a umožní ich rozvoj; zastaví miliardové platby do amerických programov na zmenu klímy a peniaze využije na opravu vodnej a environmentálnej infraštruktúry.

V prvý deň funkcie prisľúbil aj týchto päť riešení v oblastí obnovy bezpečnosti a vlády práva: zrušenie neústavných vládnych krokov, memoránd a nariadení vydaných prezidentom Obamom; začatie procesu na obsadenie miesta sudcu Najvyššieho súdu uvoľneného po smrti sudcu Scaliu, kde nástupcu Trump nominuje z už predloženého zoznamu 20 mien; zastavenie všetkých federálnych výdavkov na tzv. „Sanctuary Cities“, čo sú mestá v USA a Kanade, kde majú nelegálni prisťahovalci nadštandardnú ochranu. Trump tiež prisľúbil začatie procesu vyhostenia vyše dvoch miliónov „kriminálnych nelegálnych imigrantov“ a zrušenie víz pre krajiny, ktoré by si ich nechceli vziať späť. Rovnako chce pozastaviť imigráciu z regiónov náchylných na terorizmus, kde nie je možné prichádzajúcich bezpečne preveriť, podobne nariadi prísne preverovanie všetkých osôb prichádzajúcich do USA.

Následne Trump predstavil 10-bodový program, ktorý chce v spolupráci s Kongresom presadiť počas svojich prvých 100 dní vo funkcii:

1. Zákon o znížení a zjednodušení daňového zaťaženia pre strednú triedu. Rodina s dvomi deťmi patriaca do tejto triedy získa zníženie dane o 35 percent. Trump tiež navrhuje zníženie obchodnej dane z 35 na 15 percent. Spolu s ďalšími opatreniami si sľubuje oživiť ekonomiku na 4-percentný ročný rast a vytvoriť najmenej 25 miliónov nových pracovných miest.

2. Zákon na odradenie firiem od prepúšťania zamestnancov a premiestňovania svojich výrobných hál do iných krajín, odkiaľ dovážajú svoje nezdanené výrobky späť do USA.

3. Zákon o americkej energii a infraštruktúre, ktorý cez verejno-súkromné partnerstvá a daňové stimuly pre súkromné investície podnieti obnovu infraštruktúry v hodnote bilióna dolárov počas najbližších 10 rokov.

4. Zákon o výbere škôl a vzdelávacích príležitostiach, ktorý presmeruje financie určené na vzdelávanie do práva rodičov na výber školy rôzneho druhu pre svoje deti, prípadne na výber domáceho vzdelávania. Dohľad nad výučbou by zákon mal preniesť na lokálne komunity.

5. Zákon o zrušení Obamacare a jeho nahradení zdravotnými sporiacimi účtami. Zákon by mal tiež znížiť byrokraciu na zdravotníckych úradoch a urýchliť proces schvaľovania nových liekov.

6. Zákon o starostlivosti o deti a staršie osoby, ktorý umožní takúto starostlivosť odpočítať z daní. Zákon by mal tiež podnietiť zamestnávateľov k poskytovaniu miestnych služieb starostlivosti o deti. Taktiež by mal vytvoriť sporiace účty pre ľudí odkázaných na starostlivosť a nízkopríjmové rodiny.

7. Zákon o zastavení nelegálnej migrácie, ktorý na americko-mexickej hranici umožní postaviť múr s tým, že refinancovať ho bude Mexiko. Zákon tiež určí tresty vo výške najmenej 2-ročného väzenia pre nelegálnych migrantov, ktorí po vyhostení opätovne vstúpia na americké územie, a najmenej 5-ročného väzenia pre tých, ktorí spáchajú trestné činy, viacnásobné priestupky alebo boli viacnásobne vyhostení. Zákon takisto zvýši pokuty za prekročenie povolenej dĺžky pobytu.

8. Zákon o obnovení spoločenskej bezpečnosti, ktorý navýši financovanie programov na podporu činnosti polície a rozšíri prostriedky federálnych orgánov na boj proti rastu kriminality.

9. Zákon o obnovení národnej bezpečnosti, ktorý prebuduje americkú armádu, zvýši investície do tejto oblasti, zlepší sociálnu starostlivosť o vojnových veteránov, zvýši ochranu krajiny pred kybernetickými útokmi a zavedie nové postupy preverovania migrantov na zistenie tých, ktorí prijmú americké hodnoty.

10. Zákon o vyčistení korupcie vo Washingtone, ktorý zavedie nové etické reformy na „vysušenie močiara“ a zníženie korupčného vplyvu záujmových skupín na americkú politiku.

Spolupracovník televízie Fox News a konzervatívneho magazínu National Review (ktorý patril medzi hlavných Trumpových kritikov) Deroy Murdock Trumpovmu programu vytkol, že niektoré jeho body sú v rozpore s potrebou znižovania veľkosti prebujnelého štátu. Zdôraznil však, že „celý Trumpov plán by sa nemal posudzovať vo vzduchoprázdne, ale s ohľadom na existenciu iba dvoch volebných alternatív“. V nadpise Murdockovho komentára „Trumpov gettysburský prejav preteká konzervatívnymi myšlienkami“.

Čo sa týka záujmov strednej Európy, teda aj našich, je zaujímavé, že Trump sa v Gettysburgu vôbec nevenoval zahraničnej politike a v jeho prejave nie je ani slovo o NATO ani o jeho spochybňovaní, ako zvyknú byť interpretované jeho niektoré výroky. Napriek všetkej oprávnenej kritike voči jeho osobe sa Trumpovi jeho víťazstvom podarila veľká vec. Dajme mu čas.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo