Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
11. december 2010

KÁZEŇ PÁTRA GABRIELA: Príbeh, ktorého sa nemožno zrieknuť

My kresťania sme dedičmi vzácneho príbehu o Ježišovi z Nazareta. Rozprávame si ho a odovzdávame už 2000 rokov. V prostredí našej európskej civilizácie bolo pomerne dlhé časové obdobie, keď sa mu darilo, zapustil v nej hlboké korene a mal podstatný vplyv na jej kultúrny vývoj. Oprávnene má tak európs...

My kresťania sme dedičmi vzácneho príbehu o Ježišovi z Nazareta. Rozprávame si ho a odovzdávame už 2000 rokov. V prostredí našej európskej civilizácie bolo pomerne dlhé časové obdobie, keď sa mu darilo, zapustil v nej hlboké korene a mal podstatný vplyv na jej kultúrny vývoj. Oprávnene má tak európska civilizácia prívlastok „kresťanská“.

Od nástupu modernej doby sa situácia začala meniť. Tento príbeh začal byť vytláčaný na okraj a čím ďalej, tým viac bol odsúdený len na súkromné účely. Osvietenskí racionalisti boli totiž presvedčení, že ľudský rozum je schopný odhaliť všetky tajomstvá života a zabezpečiť ľudské šťastie bez intervencie nadprirodzeného sveta, na ktorý sa príbeh odvoláva. Aj keď o niečo neskôr postmoderní myslitelia racionalistický optimizmus osvietenských filozofov podrobili zdrvujúcej kritike, predsa len kresťanský príbeh zaradili medzi mnohé iné príbehy nachádzajúce sa v tradícii rôznych národov. Pre vyriešenie záhady ľudského života je rovnako neplatný, ako všetky ostatné. Niektorí ho označili dokonca za škodlivý.

Máme čakať iného?

Akoby to nestačilo, proti oprávnenosti nášho príbehu a jeho ambícii byť príbehom univerzálnym sa postavili i svedkovia mnohorakého utrpenia, ktoré vyvolal a spôsobil človek odchovaný „kresťanskou“ civilizáciou.

Niet divu, že si mnohí začali klásť otázku, s akou sa na Ježiša obrátili učeníci Jána Krstiteľa: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ Podobne, ako Jánovým učeníkom, tak i všetkým pýtajúcim sa Ježiš odpovedá poukázaním na ovocie, ktoré prináša jeho prítomnosť medzi tými, ktorí s ním prichádzajú do kontaktu: „Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú...“ (Mt 11, 2-5).

Svedkovia príbehu

Týchto svedkov si musí všimnúť každý, kto vyššie zmienenú otázku kladie úprimne, ale aj každý, kto chce náš príbeh jednoducho odstaviť bokom. Nesmieme sa báť odvolávať sa na nich ani my kresťania pri jeho obhajobe. Za pozornosť by stála kniha Thomasa E. Woodsa Ako katolícka cirkev budovala západnú civilizáciu. Nemôžeme predsa nevidieť, ako tento príbeh pretváral srdcia Európanov a následne, aký blahodarný vplyv mal na život spoločnosti. Kto popiera hodnotu Ježišovho príbehu, robí to zo zaujatosti voči kresťanstvu. Ak ho pritom bezohľadne a necitlivo zosmiešňuje, môžeme jeho počínanie považovať za odsúdeniahodné, lebo ide o jednu z fóbii urážajúcich dôstojnosť tých, proti ktorým je namierená. To dobré, čo vďaka Ježišovmu príbehu povstalo, nemôže byť zbagatelizované a prehliadané kvôli manifestácii zla pochádzajúceho zo sŕdc a myslí niektorých „kresťanov“. Ich zlo nebolo inšpirované oným príbehom, ale jeho zneužitím na egoistické ciele, konaním, ktoré je v priamom rozpore s jeho ideou.

Inzercia

„Dobro, ktoré vďaka Ježišovmu príbehu povstalo, nemôže byť zbagatelizované a prehliadané kvôli manifestácii zla pochádzajúceho zo sŕdc a myslí niektorých 'kresťanov'.“ Zdieľať

Tento fakt, ktorý sa dá racionálne a skúsenostne overiť, nás oprávňuje hlásiť sa bez komplexov menejcennosti a nadbytočných pocitov viny k príbehu, ktorý nám zveril samotný jeho hlavný Aktér. On je zároveň najvyššou zárukou jeho pravdivosti, oprávnenosti a jedinečnosti. Veď v jeho osobe sa spojil Boh s človekom, „Slovo“ – skrze ktoré bolo všetko stvorené – v ňom „sa stalo telom“. To je dôvod jeho totálnej odlišnosti od iných príbehov, lebo ako príbeh o Bohočloveku sa stáva príbehom ozaj všeľudským. On je jediným metapríbehom, do ktorého zapadajú príbehy rôznych národov a všetkých dôb.

Z uvedených príčin sa nemôžeme príbehu o Ježišovi z Nazareta zrieknuť. Musíme ho znova a znova ponúkať ľuďom svojej doby. Nikoho nechceme nútiť, aby ho prijal, lebo sloboda odmietnuť ho patrí k nemu. Avšak tí, čo ho odmietajú, by si mohli položiť otázku: Sú moje argumenty usvedčujúce príbeh z jeho zbytočnosti či škodlivosti naozaj rozumné alebo ide viac o obhajobu môjho dopredu vykonaného rozhodnutia odmietnuť ho?

Gabriel Prievalský
Autor je františkánsky kňaz.

Foto: themoviedb.org

Odporúčame

KÁZEŇ PÁTRA GABRIELA: Mýtnikov tromf

KÁZEŇ PÁTRA GABRIELA: Mýtnikov tromf

Vonkajšie zdanie môže klamať. Ľudia bývajú šokovaní, keď sa zo slušeného človeka, ktorého poznali ako vzorného manžela či poctivého pracovníka, vykľuje sériový vrah alebo iná beštia. Toto zistenie je o to zahanbujúcejšie, keď onoho človeka mali v úcte a dávali ho druhým za príklad mravnosti. Boha v...

GLÓBUS: Maďarsko kresťanským štátom?

GLÓBUS: Maďarsko kresťanským štátom?

Zásadné zmeny vo vnútornej politike susedného Maďarsko naznačujú, že krajina sa nachádza vo fáze prerodu. Jedným z rozpoznávacích znakov je pripravované prijatie novej ústavy. Aké následky budú mať signály vysielané premiérom Orbánom je nateraz ťažké odhadnúť. Nová maďarská ústava je na Slov...

ROZHOVOR: Chcem prebudovať mentalitu arcidiecézy

ROZHOVOR: Chcem prebudovať mentalitu arcidiecézy

Jeho víziou je dynamická diecéza, v ktorej kňazi zodpovedajú za svoje farnosti a dekani za dekanáty. Nechce obnoviť zašlú slávu veľkej Trnavy a stať sa kustódom cirkevných budov. No uvedomuje si, že sa treba starať aj o hmotné statky. Tie však chce využiť najmä v prospech veriacich. Trnavský arc...