KULTUREVUE: Hľadanie stratenej politiky

Kam sa vytráca politika? Prečo občania sympatizujú s „úradníckou“ vládou viac než s tou, ktorá vzišla z demokratických volieb? Čo charakterizuje súčasnú „spoločnosť zábavy“? Kam až môže EÚ zájsť vo svojej integrácii? Politológ Petr Fiala v zbierke svojich esejí pozýva čitateľa rozmýšľať nad odpoveďami spolu s ním.

Politika, jaká nemá být. Taký je úplný názov knihy prestížneho českého politológa a súčasného rektora Masarykovej univerzity v Brne. Na prvý pohľad vzbudzuje dojem moralizátorstva. Spochybňovanie práva jednotlivca na morálne hodnotenie spoločnosti, či jej neoddeliteľnej zložky – politiky, je dnes (a nielen dnes) už celkom prirodzené. Nemožno sa preto čudovať, ak táto kniha vzbudí pohoršenie tej časti čitateľov, u ktorej dominuje sklon k všeobecnému relativizmu. Každý, kto si všimne viac, než len názov diela, však zistí, že nejde o nijakú moralistickú príručku. Kritický súbor textov o špecifikách politiky je zrkadlom jej aktuálneho stavu v (nielen českej) spoločnosti. Dokonca, dobre vylešteným zrkadlom. Kniha je navyše napísaná veľmi prívetivým, kultivovaným a ľahko čitateľným jazykom.

Vytrácanie sa politiky

Autor vo svojej knihe otvára množstvo tém, ktorých dôkladné zachytenie a analyzovanie by presiahlo možnosti jednej recenzie. Jednotiacim prvkom všetkých oblastí je ale problém, ktorý by sme mohli nazvať „vytrácanie sa politiky“.

„Skratkovitosť, klišé a snaha rozosmiať v dnešnej spoločnosti prevládajú nad komplexnosťou a výstižnosťou informácií, nad rešpektovaním ľudskej dôstojnosti.“ Zdieľať

Ak chceme pochopiť, čo sa to vlastne vytráca, čo také nám v skutočnosti mizne pred očami, je nevyhnutné objasniť, ako profesor Fiala politiku chápe. Pár „poučiek“, ktoré v knihe nájdeme, tomu môže napomôcť. Politika nie je deštruktívny element, nie je špinavá hra, nie je boj o moc. Naopak, „politika je kreatívna činnosť, niečo ako umenie, je to neustále hľadanie dobrého riešenia nových problémov (...) za pomoci mocenských nástrojov...“ (s. 34-35). Je „nevyhnutnou súčasťou akejkoľvek ľudskej spoločnosti, je poriadkom, bez ktorého nemôžeme ako ľudia žiť“ (s. 71), „hierarchizuje a reguluje moc, vytvára nástroje a rieši problémy a konflikty vo vnútri spoločnosti“ (s. 86). Toto poňatie politiky je však systematicky a dlhodobo karikované. A to nielen zo strany politikov, ako by sa mohlo zdať.

Médiá ako vlastníci pravdy

Súčasná spoločnosť je podľa Fialu spoločnosťou zábavy. Skratkovitosť, klišé a snaha rozosmiať v nej prevládajú nad komplexnosťou a výstižnosťou informácií, nad rešpektovaním ľudskej dôstojnosti. Politika v takejto spoločnosti je zbulvarizovaná. Z politikov sa stali zabávači, z médií priam tvorcovia tém a jediní vlastníci pravdy. Demokracia je už iba fasádou a divadlom, v ktorom „rozhodujú všetci o všetkom“ (s .52-53). Hodnotové predstavy, „o ktorých sa nehlasuje“ (s. 79), a strety ideí, programov a koncepcií, ktoré, naopak, majú a musia byť centrom volebného súboja, sú nahrádzané vyjednávaniami, obchodmi a hľadaním „objektívne dobrých politických riešení“ (s .60-61). Takáto je politika dnes. Tá, ktorá by zodpovedala vyššie uvedeným formuláciám jednoducho nie je v móde, nie je o ňu záujem. „Politika sa vytráca, je vytlačovaná ideológiou blahobytu a korektnosti...“ (s. 95). „Politika akoby nenápadne, pozvoľna, ale stále viditeľnejšie prestávala byť tým, čo európske spoločnosti pokladajú za dôležité a prínosné“ (s. 85).

V mnohých otázkach nemusíme s Petrom Fialom súhlasiť. Môžeme oponovať jeho názoru, podľa ktorého tzv. úradnícka vláda nemá legitimitu, pretože nevzišla z volieb. Veď ju predsa má, keď sa na nej dohodli občanmi zvolené politické strany... Nemusí sa nám páčiť jeho odporúčanie nepokračovať v európskom integračnom procese. Polemizovať môžeme aj s chápaním tohto procesu ako s ideológiou dominantnou v súčasnej európskej spoločnosti. Nemusíme súhlasiť ani s jeho značne pesimistickým nazeraním na budúcnosť, ktorú vraj indikujú už dnes „symptómy úpadku a budúcich problémov“ (s. 144). V každom prípade, jeho kniha istotne nenechá bez odozvy vnútorný hlas nijakého zo svojich čitateľov.

Marián Sekerák

Petr Fiala: Politika, jaká nemá být. Brno: CDK, 2010. 164 s. 175 Kč.

Foto: www.cdk.cz, archív

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo