Sme rodina chce znížiť kvórum na platnosť referenda

Hnutie Sme rodina chce znížiť kvórum potrebné na platnosť výsledkov referenda z 50 na 30 percent.

Zároveň chce zaviesť pravidlá lobingu. Oznámil to dnes predseda hnutia Boris Kollár na tlačovej konferencii v Národnej rade SR.

"Cieľom je posilnenie práva občanov SR zúčastňovať sa na správe vecí verejných prostredníctvom inštitútu referenda," uvádza hnutie v dôvodovej správe.

Takéto posilnenie účasti občanov na rozhodovacích procesoch je podľa Sme rodina žiaduce aj z dôvodu, že politické strany v parlamente opakovane nechránia verejný záujem, ale záujmy finančných skupín.

"Som presvedčený, že keď návrh prejde, ľudia o sebe budú môcť viac rozhodovať," povedal Kollár.

Referendá by zároveň vždy priraďoval k voľbám, ktorých podľa neho na Slovensku máme dosť a vždy je na to priestor. Zmenu hnutie navrhuje v novele Ústavy SR. Na jeho prijatie treba aspoň 90 hlasov, čo opozícia sama nemá. Musela by získať podporu v koalícii.

Hnutie tiež navrhuje zaviesť pravidlá lobingu. Zákon o lobingu má podľa neho zabezpečiť transparentnosť lobingových aktivít. Lobisti by mali byť registrovaní, mali by mať právo zúčastňovať sa na verejných schôdzach NRSR a jej výboroch, prípadne aj vystúpiť.

Lobisti by mali hlásiť kontakt s verejným funkcionárom. Za priestupky majú hroziť pokuty, a to až do výšky 50.000 eur alebo zákaz činnosti do piatich rokov.

Verejný funkcionár by podľa návrhu zákona nesmel vykonávať lobing ani prijať akúkoľvek výhodu od lobistu. Zároveň aj verejní funkcionári majú byť povinní zverejniť pracovné schôdzky s lobistami za uplynulý polrok.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo