Pozvánka: Výročie odchodu do večnosti kardinála Jána Chryzostoma Korca

Hlavným celebrantom spomienkovej sv. omše bude otec biskup Mons. Jozef Haľko. 

Spoločnosť Ježišova, Slovenská provincia a vydavateľstvo LÚČ si Vás dovoľujú pozvať na svätú omšu v predvečer prvého výročia odchodu do večnosti otca kardinála Jána Chryzostoma Korca v nedeľu 23. októbra o 18.00 hodine v jezuitskom kostole na Františkánskom nám. v Bratislave.

Hlavným celebrantom bude otec biskup Mons. Jozef Haľko. Po svätej omši bude nasledovať krátka akadémia. Slovom sprevádza Martin Kramara, hovorca KBS. Texty recituje Jozef Šimonovič. Mons. Marián Gavenda predstaví dve nové vydania diel otca kardinála: Na ceste do večnosti, Démonizmus našich čias.


Osobnosti o kardinálovi

„Na kňazov bol vyvíjaný nátlak, mnohí sa izolovali... Nebolo ľahké vedieť, komu dôverovať a komu nie. V tejto situácii som považoval za veľmi dôležité oprieť sa o niekoho, kto by mi spoľahlivo ukazoval cestu kňazského pôsobenia v duchu Cirkvi vernej Ježišovi Kristovi. Takúto oporu som našiel vo vtedajšom biskupovi podzemnej Cirkvi Jánovi Chryzostomovi Korcovi.“

Mons. František Rábek, biskup

„Otec Ján teológiu prežíval, rozvíjal a podával ako osobné stretnutie s Ježišom Kristom vo svätej Cirkvi a ako službu apoštolského poslania v Cirkvi.“

P. Emil Krapka SJ

„Obdivujeme tematickú šírku, mysliteľskú hĺbku i živú aktuálnosť mnohozväzkovej série Knižnice viery akoby „encyklopédie kresťanskej viery“ v modernom podaní, vyžarujúcej každým zväzkom jas Kristovho učenia v plnosti a pravosti. Nie sú to učené, náročné traktáty. Biskup Korec zámerne písal jednoducho, zrozumiteľne, prístupne, avšak podstatne o podstatnom danej témy či problému.“

Prof. Július Pašteka, literárny vedec

„Otec kardinál Korec po celý čas svojho životného pôsobenia a za každých okolností je: ohlasovateľom evanjelia a len potom exegétom, teológom, homiletikom, pedagógom – spisovateľom.“

Prof. Peter Liba, literárny vedec

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo