Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
03. október 2016

Prečo je tetovanie v móde

Dnešná móda tetovania je prejavom dekadencie, je to krok späť alebo smerom dole.
Prečo je tetovanie v móde

Flickr.com/shutterbugz

Pri letnej prechádzke po ulici, pri nakupovaní v obchodoch alebo pri pobyte na kúpalisku dnes vidíme, že tetovanie sa stalo módnym trendom.

V staroveku sa tetovanie vyskytovalo u Keltov a Germánov. Medzi starými Grékmi a Rimanmi, ani v stredovekej kresťanskej Európe nebolo tetovanie rozšírené. Starý zákon zakazuje robiť si obrázky na tele. V starozákonnej knihe Levitikus (19, 28) sa píše: „Pre mŕtveho si nerobte zárezy do tela! Nevypaľujte si (do kože) nijaké znamenia! Ja som pán!“

V Novom zákone je zase telo chápané ako chrám Ducha svätého. Tetovanie je typická forma zdobenia skôr pre primitívnejšie kmene žijúce v úzkom kontakte s prírodou. Pri súčasnej móde tetovania ide teda o znovuobjavenie niečoho, čo pochádza z dávnejších štádií vývoja ľudstva.

Námorníci, cirkusanti, zločinci
 

O návrat tetovania v Európe sa pričinili námorníci, ktorí sa s ním stretli v tichomorí (Havaj, Tahiti, Austrália, Nový Zéland...) koncom 18. storočia. Od nich pochádzajú tradičné motívy ako morská panna, kotva, kríž. Ako prvé skupiny od nich prevzali tetovanie pracovníci cirkusov a zločinci.

Ak mal niekto pred sto rokmi tetovanie, tak bol pravdepodobne námorník, cestovateľ, pracovník cirkusu alebo zločinec. Čo spája tieto skupiny? Hlavne určitý sklon k slobode, nezávislosti, neochota sa viazať a rešpektovať štandardné pravidlá spoločnosti. Možno práve tu má pôvod kontroverzná povesť tetovania a negatívne asociácie, ktoré vyvoláva.

Hlavnú „zásluhu“ na súčasnom masovom rozšírení tetovania majú športové a umelecké hviezdy. Od vzniku popkultúry to bolo vždy tak, že fanúšikovia napodobňovali správanie, spôsob obliekania alebo zdobenia svojich idolov. Hviezdy dostali tetovanie z periférie do mainstreamu, dalo by sa povedať, že skôr z podsvetia do mainstreamu, pretože oni ho prevzali od gangstrov.

V prostredí organizovaného zločinu vyjadruje tetovanie príslušnosť k zločineckej skupine. Napríklad členovia japonskej mafie Yakuza majú potetované celé telo. Tetovanie svojou trvácnosťou vyjadruje neodvolateľnosť príslušnosti k zločineckému gangu.

Vďaka týmto asociáciám dodáva tetovanie človeku nádych drsnosti, rebelantstva alebo až problémovosti. L. Messi, ktorý mal vždy imidž skromného, slušného chlapca, sa svojím tetovaním a zmenou farby vlasov razom zmenil na drsného chlapíka. Tetovanie je gangsterská móda, ktorá prenikla do mainstreamu.

Tetovanie a agresia

Anglický psychiater T. Dalrymple v knihe Stratení v ghette píše, že takmer všetci jeho klienti, ktorí majú zločineckú minulosť alebo majú zvýšený sklon k agresivite, majú potetované predlaktia. Tetovanie je akýmsi ich neoficiálnym znakom. Z týchto dôvodov, keď stretne človek, ktorý sa bežne s tetovaním nestretáva, výraznejšie potetovaného človeka, vzbudzuje v ňom takýto človek rešpekt až obavy. Ako bolo povedané, výrazne potetovaný človek asociuje drsnosť, agresivitu, rebelantstvo, odmietanie konvencií, problémovú (konfliktnú) povahu, aroganciu. Samozrejme, nie každý potetovaný človek je agresívny, ale štatisticky je asi medzi potetovanými ľuďmi vyššia miera agresivity.

Podobne nevhodne by tetovanie pôsobilo na tele štátneho úradníka, sudcu, politika, kňaza alebo lekára. Teda všade tam, kde je obzvlášť dôležité pôsobiť dôveryhodne a dôstojne. Zdieľať


Predstavte si, že by ste prišli do banky, aby ste jej zverili svoje úspory, a komunikoval by s vami úradník, ktorý by mal potetované ruky, tvár a hrdlo, prípadne ešte aj piercing, tak by ste sa, pokiaľ nie ste modernými hyperkorektnými a hypertolerantnými ľuďmi, ktorí obdivujú akúkoľvek inakosť, asi zháčili. Takýto úradník by nepôsobil seriózne, nepôsobil by ako človek, ktorý rešpektuje pravidlá a ktorému môžete s dôverou zveriť svoje peniaze. Od bankového úradníka sa očakáva skôr konzervatívny imidž.

Podobne nevhodne by tetovanie pôsobilo na tele štátneho úradníka, sudcu, politika, kňaza alebo lekára. Teda všade tam, kde je obzvlášť dôležité pôsobiť dôveryhodne a dôstojne.

Hlavná estetická námietka voči tetovaniu by mohla znieť: tetovanie prekrýva prirodzenú krásu ľudského tela, je prejavom neúcty k telu. Človek, ktorý má celé telo potetované, akoby mal na sebe neustále odev, takže aj keď sa vyzlečie, je v istom zmysle stále oblečený do svojich tetovaní. Tetovanie zakrýva kožu, človek je za ním akoby ukrytý.

Keď sa ktosi opýtal českého výtvarníka a bývalého prezidentského kandidáta V. Franza, či mu neprekáža, že svojím celotelovým tetovaním na seba púta pozornosť, on odpovedal, že práve vďaka tetovaniu má pocit súkromia, lebo sa zaň môže ukryť.

Gesto lásky?

Tetovanie má ako ozdoba svoje špecifiká. Keď si napríklad žena rúžom zvýrazní svoje pery, tak je to len dotvorenie a zvýraznenie toho, čo existuje aj prirodzene, nehovoriac už o tom, že rúž sa dá zotrieť. Ak si však niekto na tvár nechá vytetovať hlavu tigra, tak už ide o výraznejší zásah do prirodzenosti nášho tela a dá sa povedať, že aj do našej osobnosti, lebo naše telo je súčasťou našej osobnosti. Tetovanie preto môže meniť našu osobnosť. Z pohľadu kresťanstva, ak sa na telo pozeráme ako na chrám Ducha Svätého, pôsobí tetovanie asi tak vhodne, ako by pôsobilo graffiti na kostole.

Inzercia

Niektorí ľudia si nechávajú tetovať mená svojich partnerov. Malo by to byť vyjadrenie lásky. Skúsme si predstaviť, či by sa nám páčilo, keby si náš partner nechal vytetovať na rameno naše meno alebo tvár. Myslím, že väčšina z nás by považovala takéto gesto lásky za málo presvedčivé, zbytočné a aj príliš povrchné. Aby človek bral niečo takéto vážne, musí byť do istej miery naivný.

Navyše to môže byť chápané aj tak, ako keby si nás chcel ten druhý k sebe pripútať, privlastniť. Láska sa však neprejavuje takýmito gestami, ale správaním v každodennom živote. Pointa teda je, že to, čo si dáva človek v tomto prípade vytetovať na kožu, to by mal mať zvnútornené, mal by to vedome prežívať a prejavovať správaním.

Videl som fotky väzňov z ruských väzníc, ktorí mali na hrudi vytetovanú Bohorodičku. Napriek tomu sa z nich nestali svätci. Prečo? Preto lebo skutočný svätec nepotrebuje mať obraz Bohorodičky na koži, pretože ho má vo svojom srdci, vo svojej duši.

Dnešný človek je v porovnaní s človekom minulosti viac introvertný. To, čo staroveký človek prežíval ako hlas Boha (Sokrates) zvonka, to prežíva dnešný človek ako vnútorný hlas svedomia. (Dalo by sa to ukázať aj na vývoji starovekej literatúry.) Aj napríklad hnev prežívame viac vnútorne, to znamená, že väčšina ľudí, keď cíti hnev, tak ho naplno neprejaví, nechce objekt svojho hnevu hneď fyzicky napadnúť alebo dokonca zabiť. Človek vie potom svoj hnev viac kontrolovať. V tomto bode je možno pôvod onej asociácie medzi tetovaním a agresívnejším správaním.

O istom zúžení bdelého vedomia tetovaných ľudí svedčí aj to, že väčšina z nich nevie uviesť dôvod, prečo sa dala tetovať. Zdieľať


Človek s moderným vedomím nepotrebuje dávať tetovaním najavo svoje city a postoje, pretože si ich je vedomý a dáva ich najavo spoločensky prijateľným spôsobom. Teda u výrazne potetovaných ľudí je predpoklad, že sú si menej vedomí svojej agresivity, a preto majú tendenciu vyjadrovať ju menej kontrolovaným spôsobom.

O istom zúžení bdelého vedomia tetovaných ľudí svedčí aj to, že väčšina z nich nevie uviesť dôvod, prečo sa dala tetovať. Dôvod tam nepochybne je, len je podvedomý. Tetovaním človek vyjadruje obsah svojho podvedomia. Keby si ho dokázal uvedomiť a vyjadriť ho inak, nepociťoval by potrebu nechať sa tetovať. Bdelé vedomie tu ustupuje podvedomiu.

Navyše u mnohých tetovaných sa objavuje závislosť, takže majú potrebu robiť si stále nové a nové tetovania často spojené s piercingom a rôznymi telesnými úpravami (rozrezanie jazyka – takzvaný hadí jazyk, implantáty pod kožu pripomínajúce rohy...) až napokon strácajú svoju ľudskú podobu.

Príklon k telu

Niektorí ľudia hovoria o okultnom význame tetovania. Podľa magického chápania sveta má každý obrazec magický význam. V tomto zmysle môžeme hovoriť o tom, že každé tetovanie bez ohľadu na formu a obsah má okultný význam. Mágia je založená na analógiách, teda ak si niekto nechá vytetovať nejaký symbol alebo obraz, tak vzniká tajomné prepojenie medzí ním a tým, čo tento symbol, respektíve obraz, predstavuje. Prípadne všetci potetovaní ľudia tvoria akési neviditeľné bratstvo.

Špeciálnu kategóriu však tvoria tetovania obsahujúce okultnú symboliku, ako sú pentagram, tzv. Mendézsky cap (symbol čiernej mágie), obrátený kríž (symbol satanizmu) a pod. V týchto prípadoch je okultný význam tetovania ešte zvýraznený a to aj v tom prípade, keď si jeho nositeľ neuvedomuje význam znakov, ktoré má na tele, pretože tetovanie pôsobí na jeho podvedomie. Uvedomme si, že tetovanie je móda zo starej doby, keď bol život človeka preniknutý mágiou.

Móda tetovania naznačuje zvýšený príklon k telu a odklon od duše. To, čo by malo byť vo vedomí a prejavovať sa v správaní a komunikácii, je na koži. Naším ideálom by mal byť však skôr čoraz uvedomelejší človek s jasným myslením, a nie primitívny divoch ovládaný podvedomými silami. Môžeme uzavrieť: dnešná móda tetovania je prejavom dekadencie, je to krok späť alebo smerom dole.

Odporúčame

-10%
Vojna a trest
24,90 22,41

Novinka Michaila Zygara / Vojna a trest

Kto je zodpovedný za túto vojnu? pýta sa ruský novinár Michail Zygar. A odpovedá: my všetci! Spisovatelia, historici i obyčajní Rusi a Rusky. V knihe sa zamýšľa nad koreňmi ruskej nenávisti voči Ukrajine, z ktorej vyvrela najhoršia vojna tohto storočia.

Kto je zodpovedný za túto vojnu? pýta sa ruský novinár Michail Zygar. A odpovedá: my všetci! Spisovatelia, historici i obyčajní Rusi a Rusky.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.