Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Komentáre a názory
27. september 2010

NÁZOR: Biskup Imrich o odluke cirkvi od štátu

Ak má prísť k zmene financovania cirkvi, tak základný dôvod vidím v tom, aby daňovníci, ktorí sú neveriaci, nemali pocit, že prispievajú na cirkev, ktorej služby odmietajú. Aktuálna diskusia o odluke cirkvi od štátu má základný nedostatok v tom, že pojem „odluka cirkvi od štátu“ nie je jasne zadefin...

Ak má prísť k zmene financovania cirkvi, tak základný dôvod vidím v tom, aby daňovníci, ktorí sú neveriaci, nemali pocit, že prispievajú na cirkev, ktorej služby odmietajú.

Aktuálna diskusia o odluke cirkvi od štátu má základný nedostatok v tom, že pojem „odluka cirkvi od štátu“ nie je jasne zadefinovaný a každý pod týmto môže rozumieť niečo iné. Cirkev a štát pôsobia na tom istom teritóriu a majú vplyv na tých istých ľudí, ktorí z vlastného presvedčenia chcú rešpektovať autoritu cirkvi a súčasne aj autoritu štátu. Človek, ktorý má právo na štátne občianstvo, má súčasne prirodzené právo patriť do cirkvi. Pretože na toho istého človeka má dosah cirkev i štát, odluka cirkvi od štátu v tejto oblasti nie je možná. Z prirodzeného poriadku vyplýva, že cirkev a štát sú „odsúdení“ na korektnú spoluprácu. Ak taká nie je, trpia veriaci občania a to je pre spoločnosť zahanbujúce.

Zmluvy robia priateľov

Štátnym zákonom podlieha každý, kto sa nachádza na jeho území. Štát vlastní aj mocenské prostriedky na vynútenie plnenia svojich zákonov. Cirkevným zákonom podlieha iba ten, kto sa stal členom cirkvi. Tým členom, ktorí nerešpektujú cirkevné zákony, cirkev odmieta len vysluhovanie sviatostí. Nemá žiadne iné mocenské prostriedky, aby ich donútila plniť cirkevné zákony. Autorita štátu je posilňovaná aj mocensky, cirkev má len morálnu autoritu. Mnohí ľudia to nechápu, obracajú sa na biskupov a čakajú od cirkvi, že v spoločnosti zjedná poriadok. Nechápu, že na zločincov morálna autorita neplatí a mocenské prostriedky vlastní štát a nie cirkev. Z histórie našej i iných krajín poznáme, že v niektorých spoločenských štruktúrach štátni predstavitelia zneužívajú svoju moc a chcú ovládnuť aj cirkev. Zabúdajú pritom, že postaviť sa proti morálnej autorite, ktorá koná v súlade s prirodzenou morálkou, môže časom priniesť nielen veľkú prehru, ale aj veľkú hanbu.

“Z prirodzeného poriadku vyplýva, že cirkev a štát sú ,odsúdení´ na korektnú spoluprácu.” Zdieľať

Ak cirkev a štát majú reálny vplyv na tých istých ľudí, potom je na mieste, aby svoj vzájomný vzťah upravili pre dobro ľudí a pre poriadok a pokoj v spoločnosti aj zmluvne. To bol a je prirodzený dôvod aj pre podpis zmluvy medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou. Je to podobne, ako keď dve školy užívajú tú istú kultúrnu miestnosť. Uzavrú medzi sebou zmluvu, v ktorej sa dohodnú, kto, kedy a koľko ju bude užívať a ako budú platiť nájomné. Ak je dohodnutá spravodlivá zmluva, ktorá sa dodržuje, funguje to pre dobro všetkých. Toto je v civilizovanej spoločnosti samozrejmé.

Cirkev financie potrebuje

Spoločenská diskusia o odluke cirkvi od štátu v našej krajine sa môže viesť iba v oblasti financovania cirkvi. Dnešný model financovania cirkvi sme zdedili. Ten sa môže zmeniť. Má byť v záujme všetkých veriacich, zmenu vykonať tak, aby nebola ochromená činnosť cirkvi. A malo by byť v záujme celej spoločnosti zmenu vykonať tak, aby nebola ochromená tá činnosť cirkvi, ktorá je v prospech verejného dobra.

K téme:
ANKETA: Aký máte názor na finančnú odluku cirkvi od štátu?
Finančná odluka by zlepšila imidž Cirkvi
Súhlasíte s tvrdením, že štátom finančne podporované cirkvi nie sú dostatočne slobodné?
Zdieľať

Keď sa vedie diskusia o odluke cirkvi od štátu, väčšinou sa myslí na zmenu financovania cirkví. Spôsob financovania cirkví na Slovensku sme zdedili z minulosti. Chod ústredí a platy duchovných sú hradené z verejných financií, ktoré poskytuje štát. Potreby farností, náklady na bohoslužobné priestory a chod bohoslužieb hradia veriaci cez milodary. Ak bude silná spoločenská požiadavka na zmenu a tejto požiadavke štát vyhovie, jednotlivé cirkví to nemajú v moci prekaziť a budú to musieť prijať. Čo z toho vyplýva konkrétne pre katolíkov?

Každý veriaci si má uvedomiť, že cirkev na svoju činnosť potrebuje finančné zabezpečenie. Je prirodzenou povinnosťou veriacich priebežne prispievať na činnosť cirkvi. Biskupi majú mať odvahu upozorniť veriacich na túto povinnosť. Tam, kde sa neprispieva na chod cirkvi, tam sa časom vytratí aj viera. Pri financovaní cirkví si treba uvedomiť aj to, že Slovensko nie je až tak chudobnou krajinou, aby sa stále spoliehalo na finančnú pomoc veriacich zo zahraničia.

Postoj k verejným službám cirkvi

V prípade, že štát rozhodne o zmene financovania cirkví, je potrebné, aby o tomto s jednotlivými cirkvami zavčasu diskutoval a dal im možnosť na zmenu sa pripraviť. Cirkvi si budú musieť hľadať spôsob, ako zabezpečiť financovanie svojej činnosti.

Inzercia

“Pri financovaní cirkví si treba uvedomiť aj to, že Slovensko nie je až tak chudobnou krajinou, aby sa stále spoliehalo na finančnú pomoc veriacich zo zahraničia.” Zdieľať

Nemožno opomenúť, že cirkev koná aj niektoré verejné služby v prospech občanov. Ide o služby v školstve, zdravotníctve a v sociálnej sfére. Tieto služby majú byť financované zo zdrojov na to určených. Teda z rozpočtu poisťovní, ministerstiev, prípadne z rozpočtu regiónov či miest a obcí. Financovanie verejných služieb, ktoré koná cirkev, nemožno nazývať financovaním cirkvi, lebo ide o financovanie vzdelania či financovanie sociálnej alebo zdravotnej starostlivosti. Ak štát objedná stavbu diaľnice cez Váhostav, po uhradení stavebných prác nemožno hovoriť, že štát zafinancoval Váhostav, ale zafinancoval stavbu diaľnic, bez ohľadu na to, kto ich staval. Mnohí dnes demagogicky tvrdia, že štátne príspevky na cirkevné školy sú financovaním cirkvi. To nie je pravda. Toto je financovaním vzdelania a naňho štát vyberá dane rovnako od všetkých občanov.

Odluka môže byť úspešná

Zmeniť spôsob financovania cirkvi je možné, čas zmeny však bude pre cirkev ťažký a je veľmi dôležité, aby sa našiel taký spôsob, ktorý by bol funkčný a dostačujúci. To je úloha pre všetkých veriacich od biskupov cez kňazov až po jednotlivých veriacich farníkov.

Zmenu financovania niektorí zdôvodňujú tým, aby cirkev bola slobodnejšia vo vzťahu k štátnej moci. Sloboda cirkvi bude vždy ohrozovaná a cirkev bude musieť o ňu zápasiť v každej dobe nielen so štátnou mocou, ale aj s celým okolím. Aj po zmene financovania cirkvi, štát ak bude chcieť, bude mať vždy dosť mocenských prostriedkov, ako okresávať slobodu cirkvi. Ak má prísť k zmene financovania cirkvi, tak základný dôvod vidím v tom, aby daňovníci, ktorí sú neveriaci, nemali pocit, že prispievajú na cirkev, ktorej služby odmietajú.

Zmena financovania nás asi čaká, ale ak budeme my veriaci zodpovední, môže sa uskutočniť celkom úspešne.

Andrej Imrich
Autor je spišským pomocným biskupom.

Foto: Flickr.com, kapitula.sk

Odporúčame

KOMENTÁR: Prečo Ľubomír Feldek nie je Ján Kulich

KOMENTÁR: Prečo Ľubomír Feldek nie je Ján Kulich

Slovenskú spoločnosť dobieha neúcta k svojej histórii. Hovorí sa: ak kádrujeme, kádrujme dôsledne, a ak nevadia bývalí komunisti v radoch dnešných liberálov, nech neprekážajú ani iní, ktorí sa „správne (= liberálne)“ nevedeli zaradiť. Skôr ako o kádrovanie ide síce o pravdivé pomenovávanie, ale je t...

NÁZOR: Radoslav Procházka o zjavení sv. Exekutívy

NÁZOR: Radoslav Procházka o zjavení sv. Exekutívy

Pre niektorých nie je parlamentnou apokalypsou beztvará masa poslušných maňušiek, ale osobnostne pestrá zostava ľudí, naivne presvedčených, že okrem kvalitného prstokladu pri obsluhe hlasovacieho zariadenia by do ich výbavy mala patriť aj schopnosť ozvať sa v prípade potreby zreteľnejšie, než iba br...

KOMENTÁR: Morálka v školstve. Ale čo ďalej?

KOMENTÁR: Morálka v školstve. Ale čo ďalej?

Nový školský rok sa začína s novým ministrom školstva. Novým nielen čo sa týka dĺžky jeho pôsobenia vo funkcii ministra, ale aj čo sa týka jeho profesionálnych skúseností s riadením školstva. Keď sa pozrieme na uplynulých dvadsať rokov zistíme, že všetci jeho predchodcovia prišli z oblasti školstva ...