KOMENTÁR: Prečo voľbám cez internet povedať nie

Blíži sa referendum. Podozrivé ticho narušil aspoň náznak debaty o jeho zmysle a pokus o mobilizačnú kampaň s hviezdnym exposlancom Cuperom. Skromná verejná diskusia sa však takmer výlučne obmedzuje na otázku zúženia poslaneckej imunity alebo zrušenia koncesionárskych poplatkov. O ďalších otázkach, ktoré skrýva už šiesty pokus o priamu demokraciu, sa nehovorí takmer vôbec. Pritom je nad čím uvažovať.

Budúcu sobotu nás pri volebných urnách zastihne aj nasledujúca otázka: “Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?”

Ochrana demokratických záujmov

Asi nebudem ďaleko od pravdy, ak poviem, že za touto otázkou stojí predovšetkým snaha šetriť verejné financie. Potlesk! Z rovnakého dôvodu sa na referendovom hárku nachádza aj otázka o znížení počtu poslancov alebo o obmedzení výdavkov na vozový park verejných činiteľov. Netajím sa tým, že snaha súčasnej koalície triezvo narábať s verejnými peniazmi mi je viac ako sympatická. No sú záujmy, na ktorých sa šetriť nedá. A ani nemá.

“Účasť na voľbách je omnoho viac ako len mechanické odovzdanie hlasu. Je verejným prejavom dôvery v ustálený systém delegácie politickej moci.” Zdieľať

Nie je náhodou, ani neuváženým rozmarom, že v demokratických krajinách sa voľby verejných činiteľov odohrávajú verejne. Takýto spôsob voľby chráni hneď niekoľko záujmov, ktoré ležia priamo v srdci demokracie: transparentnosť delegácie politickej moci, možnosť jej kontroly všetkými členmi politickej komunity (a teda nielen tými, ktorí sa volieb zúčastňujú ako voliaci alebo volení) a napokon aj zabezpečenie dôvery verejnosti v legitimitu výkonu politickej moci. Hoci je ochrana takýchto záujmov niekedy poriadne nákladná, stojí za zváženie, či sa na týchto kľúčových princípoch demokratického zriadenia dá a má šetriť.

Voľby ako prejav dôvery

Niektorí snahu zaviesť voľby cez internet odmietajú z praktických dôvodov. Tvrdia, že takáto voľba má mnoho úskalí a môže byť ľahko zneužitá. Popri praktických obavách má však voľba cez internet najmä svoje principiálne nedostatky. Účasť na voľbách je omnoho viac ako len mechanické odovzdanie hlasu. Je verejným prejavom dôvery v ustálený systém delegácie politickej moci. Táto dôvera pochádza zo schopnosti každého jednotlivca, ale aj politickej komunity spoločne kontrolovať transparentnosť a spoľahlivosť tohto systému. Napokon, naša schopnosť dozerať na to, či sa pravidlá politickej hry skutočne uplatňujú sa zakladá na tom, že politický systém ako taký považujeme za legitímny a podriaďujeme sa mu.

Samozrejme, načrtnuté otázky výrazná väčšina občanov pri účasti na voľbách skrátka nerieši. To ale neznamená, že spomenuté záujmy demokracie tým strácajú na význame. Práve naopak. Demokracia ide v tomto prípade ruka v ruke s tradíciou. Inšpirovaná tradíciou si demokracia ctí vonkajší prejav preto, lebo uznáva platnosť ideí, ktoré ho sformovali.

Aj preto na túto referendovú otázku poviem rezolútne „nie“.

Lucia Pápayová
Autorka je ústavná právnička a spolupracovníčka Postoy.sk

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo