Z BLOGU: Páter Gabriel o rozhodnutí svojho bývalého spolubrata J.K. Balázsa

V súvislosti s rozhodnutím môjho rehoľného spolubrata Jána Krstiteľa Mariána Balázsa sa vynorilo niekoľko otázok. Na niektoré z nich by som chcel reagovať.

Prvou je otázka, či kresťan môže súdiť druhého človeka. V Novom zákone nachádzame viaceré vyjadrenia, ktoré kladú kresťanovi na srdce, aby nesúdil druhého človeka. Známe je Ježišovo „Nesúďte, aby ste neboli súdení“ (Mt 7, 1). Z uvedených vyjadrení Písma vyplýva, že súdiť človeka kresťan nemôže, lebo sotva pozná úmysly konajúceho.

Na druhej strane to isté Písmo kresťana nabáda, aby „skúmal duchov“. Apoštol Ján vo svojom Prvom liste píše: „Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha“ (1Jn 4, 1). Apoštol Pavol zasa radí Timotejovi: „Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou“ (2Tim 4, 2). Z uvedených textov vyplýva, že kresťan smie súdiť správanie iného človeka. Ba za určitých okolností musí voči posudzovanému človeku aj, prinajmenej slovne, vystúpiť. Katolícka morálka tento postoj prevzala do skutkov duchovného milosrdenstva, keď hneď za prvý skutok tohto milosrdenstva považuje „napomínanie hriešikov“.

So správaním súvisí rozhodnutie, resp. mu predchádza. Iba Boh dokáže vidieť do všetkých zákutí mysle a srdca človeka, ktorý sa rozhoduje vykonať nejaký krok vo svojom živote. Ale môžeme čo-to posúdiť i my ľudia. V prípade Jána Krstiteľa Balázsa sa jedná o rozhodnutie „odchodu z kňazstva a rehole“. Tomuto rozhodnutiu však predchádzalo iné rozhodnutie – a to definitívne rozhodnutie pre Bohu zasvätený život a kňazskú službu.

„Keď skladal rehoľné sľuby, mal tridsať rokov. Bolo to rozhodnutie dieťaťa alebo už dospelého muža?“ Zdieľať

Budem sa venovať len rozhodnutiu zasvätiť svoj život Bohu slávnymi sľubmi, ktoré brat Ján zložil pred 15 rokmi (tomu predchádzala päťročná príprava). Keď sľub skladal mal tridsať rokov. Bolo to rozhodnutie dieťaťa alebo už dospelého muža? Bolo to rozhodnutie človeka vo vývoji, ktorý ešte nepoznal seba, nevedel, čo nasledovanie ukrižovaného Ježiša Krista so sebou prináša, a až teraz, ako muž pomaly v Abrahámovom veku definitívne spoznal seba i svoje miesto v živote? Konečne sa mu teraz podarilo vyhrať dlhotrvajúci vnútorný boj, keď opustil spoločenstvo, ktoré ho – ako sa mu zdá – nechápalo a bránilo mu rozvinúť jeho schopnosti a vlohy?

V duchovnej literatúre sa hovorí o „rozlišovaní duchov“. Je veľa miest, ktoré hovoria o tom, že dotyčný rehoľník (mních), ktorý sa rozhoduje urobiť takýto závažný krok, aký urobil môj brat Ján, môže byť podvrhom zlého ducha. Je zaujímavé, že zlý duch vtedy vykresľuje doterajší spôsob života ako neznesiteľný, nezmyselný či pomýlený, našepkáva pokúšanému, že bude nielen preňho, ale aj pre iných prospešnejšie, keď doterajšie miesto, spoločenstvo opustí a pôjde za hlasom, ktorý sa momentálne ozýva v jeho vnútri. Skúsení duchovní učitelia vtedy radia uplatňovať zásadu: „agere contra“ – konať proti týmto momentálnym hlasom a zotrvať pri pôvodnom rozhodnutí. Tieto zápasy poznajú mnohí manželia, ktorí sú unavení z dvadsaťročného spolužitia s tými istým partnerom, v tej istej domácnosti, z činnosti, ktorá sa viac-menej nemení, z opakujúcich sa problémov a konfliktov a chýb, ktorými ten druhý disponuje.

V slovách, ktoré som napísal je možno skrytý dôvod niektorých ostrejších reakcií zo strany tých, ktorí rozhodnutie Jána Krstiteľa Balázsa neodobrujú, ktorí ho súdia. Láska totiž nevylučuje „meč“ a „rozdelenie“, ba ho predpokladá (porov. Mt 10, 34). Tolerancia, ktorá rešpektuje akékoľvek rozhodnutie každého človeka, je skôr ovocím relativizmu, neznalosti, ale tiež mentality človeka postmodernej doby, ktorý momentálne (zdanlivo a samé o sebe správne a dobré) riešenia kladie nad riešenia a rozhodnutia trvalé (ktoré sa v súčasnej chvíli môžu javiť ako neproduktívne a škodiace človeku i svetu).

Text pátra Gabriela bol redakčne krátený. Úplnú verziu si môžete prečítať TU.

Foto: Flickr.com

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo