PÝTAME SA: Priority kresťanskej politiky sú...

Myslíte si, že kresťanská politika by mala klásť na prvé miesto medzi prioritami antipotratovú legislatívu? Zapojte sa do diskusie.

Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života: Kresťanská politika by mala mať vo svojich prioritách božie zákony, a to je Desatoro Božích prikázaní. Okrem 5. božieho prikázania Nezabiješ, kde umelý potrat sa považuje za vraždu, sú aj ďalšie prikázania, na ktoré netreba zabúdať. Práve v tomto období, po voľbách, sa niekoľko aktivistov tiež pro-life dalo zaslepiť ponukou zo strany do teraz vládnucim SMERom prísľubom zákazu potratov a začali vyvíjať nátlak na KDH ísť do koalície so SMERom.

Pre mňa agenda pro-life, úcta k človeku od počatia po prirodzenú smrť je prioritou, ktorú vidím vo všetkých Božích prikázaniach. Nemôžeme sa sústrediť len na zákaz potratov. Za úctu a ochranu života sú aj všetky ostatné Božie prikázania, nielen piate.

Verím, že vznikajúca vládna koalícia má predpoklady k tomu, aby skoncovala s doteraz nespravodlivým a nesolidárnym spôsobom vládnutia a vytvorila prostredie, ktoré bude ochraňovať človeka nielen pred narodením, ale aj v priebehu a na konci života v prospech spoločného dobra pri dodržiavaní Desatoro Božích prikázaní.

Ján Košturiak, prezident a spoluzakladateľ spoločnosti Fraunhofer IPA Slovakia: Myslím si, že kresťanskí politici by mali hájiť kresťanské hodnoty, ktoré nachádzajú oporu napríklad v legislatíve o ochrane života, výhrade vo svedomí alebo v podpore cirkevných škôl.

Je otázne, či vyzdvihovanie týchto tém na prvé miesto v každej diskusii a pri každej príležitosti umožní aj získanie dostatočnej podpory pre ich schválenie v parlamente, o čo v konečnom dôsledku ide. Takže podľa mňa netreba o týchto témach zbytočne rozprávať, ale treba ich presadiť. Na to je potrebné vyhrať voľby a mať dostatočný počet hlasov. Podľa mňa by sa však mali politici starať aj o iné kľúčové témy, ktoré trápia občanov – ekonomika, rozkrádanie spoločnosti, úplatky a korupcia, arogancia úradníkov, katastrofálne školstvo a zdravotníctvo, súdnictvo ovládané mafiami a pod.

K téme:
Pozrite si ostatné otázky v ankete pre vybrané osobnosti. Zdieľať

Mons. Andrej Imrich, spišský pomocný biskup: Každá politika, nielen kresťanská má povinnosť vyplývajúcu z podstaty veci chrániť ľudský život od počatia až po prirodzenú smrť, inak nebude spravodlivou, ani sociálnou. Zvlášť sa má chrániť ten ľudský život, ktorý je najviac ohrozený. Lekár sa viac venuje chorému, než zdravému, lebo chorý je ohrozený.

Nie je to však jediná vec, o ktorú sa kresťanská politika snaží. Keď sa však spomenie otázka ochrany života pred narodením, verejnosť tak citlivo zareaguje, akoby kresťanskí politici už nemysleli na nič iné. Kresťanská politika prejavuje záujem o celé spektrum života jednotlivcov i spoločnosti a nemôže vynechať ani záujem o nenarodené deti.

Ján Duda, profesor kánonického práva: Ľudský život vzhľadom na svoju hodnotu musí mať prioritu nielen v politike kresťanských demokratov, ale v každej rozumnej politickej strane. Na druhej strane je politika umením možného. Ak kresťanskí demokrati nenájdu v iných politických stranách politickú vôľu chrániť nenarodený život zákonom, sami to nepresadia. V každom prípade je politická aganda v záležitostiach etiky vôbec kresťanskej demokracii vlastná.

Postoy.sk vám bude každý týždeň ponúkať názory vybraných osobností na konkrétne otázky.
Foto: Flickr.com

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo