CIRKEV: Na východe povedie katolíkov Bernard Bober

Novým košickým arcibiskupom - metropolitom sa stal Bernard Bober. Dnes napoludnie pápež Benedikt XVI. prijal abdikáciu Alojza Tkáča a vymenoval jeho nástucu. Informovalo o tom Tlačové stredisko Svätej stolice.

Biskup Bober od roku 1993 pôsobil ako pomocný biskup arcibiskupa Tkáča. Ten už v marci minulého roka predložil abdikáciu pápežovi Benediktovi XVI. Podľa Kódexu kánonického práva tak musia urobiť všetci hierarchovia po dovŕšení 75 rokov. Pápež sa rozhodol arcibiskupovi Tkáčovi predĺžiť mandát o jeden rok. Presne o rok bude musieť abdikáciu podať aj spišský biskup a bývalý predseda KBS František Tondra.

Vymenovanie pomocného biskupa za nového diecézneho biskupa nasvedčuje, že Vatikán považuje situáciu v Košickej arcidiecéze za stabilizovanú. V opačnom prípade by pravdepodobne siahol po človek zvonku, ako sa to stalo minulý rok v prípade Trnavskej arcidiecézy, kde Jána Sokola nahradil rehoľník Róbert Bezák.

Medzi košickým klérom sa už dávnejšie hovorilo, že novým arcibiskupom by sa mohol stať pomocný biskup. Spomínalo sa však najmä meno druhého pomocného biskupa Stanislava Stolárika. Uvažovalo sa aj nad dominikánom Miroslavom Konštancom Adamom, ktorý bol koncom minulého roka menovaný za dekana Fakulty kánonického práva Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského (Angelicum) v Ríme a neskôr aj za prorektora tejto univerzity.

Nový arcibiskup Bernard Bober sa narodil v roku 1950 v Zbudskom Dlhom v okrese Humenné. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1974 v Bratislave, pôsobil ako kaplán vo farnostiach Humenné, Snina a Zborov. Od roku 1978 do roku 1991 bol farárom a dekanom v Humennom. Ešte pred prijatím biskupskej vysviacky v roku 1993 zastával funckiu generálneho vikára arcibikupa Tkáča.

Biskupské heslo Bernarda Bobera znie: „S láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom“. V rámci Konferencie biskupov Slovenska vykonáva funkciu predsedu Rady pre pastoráciu Rómov a menšín a je tiež členom Komisie pre katechizáciu a školstvo.

- rp, ig -
Foto: TK KBS, www.farnostcana.sk

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo