PÝTAME SA: Voliť čo najmenšie zlo?

Tentokrát trochu filozoficky: Myslíte si, že je povinnosťou voliť menšie zlo, ak nemožno voliť dobro? Na otázku Postoy.sk odpovedali vybrané osobnosti. Diskutujme s nimi.

Vincent Vattai, konateľ, BMW Tepmus: Áno, sme povinní voliť menšie zlo, ak nie je možné voliť dobro. Ide vlastne o prevenciu, aby sa zlo nešírilo rýchlejšie ako dobro, aj keď žiaľ, dnes vo svete je málo dobra, pretože je veľa zla.

Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života: Voliť menšie zlo, ak nemožno voliť dobro, nie je určite povinnosťou. Ale ak sa dá zlo aspoň umenšiť, v slobode podľa svedomia by som vybrala aj takúto voľbu.

Ivan Rončák, politológ: Mnohí z tých, čo uvažujú o volení dobra alebo zla, by boli spokojní len vtedy, ak by mohli voliť seba. Volebný výber je vždy len voľbou najlepšieho ponúknutého riešenia.

Ján Košturiak, prezident a spoluzakladateľ spoločnosti Fraunhofer IPA Slovakia: Myslím si, že je lepšie nevoliť, ako voliť menšie zlo. Samotnou voľbou „menšieho“ zla vytvárame veľké zlo, pretože „malé“ zlo sa voľbou postupne pretvára na veľké. Čo je malé zlo? Že klameme trochu menej, alebo kradneme iba do určitej výšky? Zlo je zlo a prívlastky malé alebo veľké ho iba relativizujú, ospravedlňujú a legalizujú. Nedoporučujem voliť „menšie“ zlo ani v živote, ani v politike. V politike som sa rozhodol voliť Jána Figeľa – myslím si, že je to dobrý človek a štátnik európskeho rozmeru.

K téme:
Pozrite si ostatné otázky v ankete pre vybrané osobnosti. Zdieľať

Martin Luterán, rektor Kolégia Antona Neuwirtha: Vždy je možné voliť dobro a vždy je nerozumné voliť zlo. Akurát, že pri úmyselnej voľbe niektorých dobier vzniká veľa negatívnych vedľajších efektov. Ak volíme medzi viacerými takými dobrami, mali by sme si vybrať to, ktoré spôsobuje najmenej zlých vedľajších efektov. Iba v tomto zmysle máme povinnosť „voliť“ menšie zlo. (Presnejšie by sme mohli povedať „pripustiť“ menšie zlo.)

Peter Badík, partner, MyEnergy: Účasť na demokratických voľbách je o zodpovednosti a nie o povinnosti. A tú zodpovednosť by sme si mali uvedomovať neustále a nie iba raz za 4 roky. Politické strany formujú ľudia, a tak ako oni nie sú dokonalí, nebude dokonalá nikdy ani politická strana. Pravdepodobne nikdy nenájdeme stranu, s ktorej postojmi a činmi jej predstaviteľov budeme na 100% súhlasiť. Ak je ten rozpor taký, že by to mohlo odradiť od účasti na voľbách, treba konať dlho, dlho pred voľbami, písať, blogovat, argumentovať a keď to stále nepomôže, trebárs založiť stranu vlastnú. Ale keď raz príde volebná sobota ráno a na volebných lístkoch nie je žiadna 100% strana, asi sme to tentokrát nestihli. Som presvedčený, že vtedy treba konať pragmaticky, jasne si stanoviť priority a pokúsiť sa svojim hlasom posunúť veci aspoň o krok a aspoň v niektorých témach k lepšiemu. Všetko je lepšie ako nechať za seba vyberať iných, ktorým práve tie naše hodnoty môžu byť ukradnuté.

Ján Duda, profesor kánonického práva: Z morálneho hľadiska ak sa kresťan rozhodne voliť zlo, väčšie či menšie, dopúšťa sa hriechu. Voliť zlo je pre kresťana principiálne hriechom. Kresťan má morálnu povinnosť voliť si dobro. Toto morálne hľadisko platí aj pre oblasť politiky. Viem, že v politike sa veľmi často hovorí o voľbe "menšieho zla", napr. ak poslanec hlasuje za reštrikciu potratového zákona. Ja si myslím, že v takom prípade poslanec nehlasuje za "menšie zlo" (hoci hlasuje za reštriktívnejší, ale predsa potratový zákon), ale hlasuje za mnohé životy nevinných nenarodených, ktorým týmto zakonom zachráni život čiže principiálne hlasuje za dobro, nie za zlo. O voľbe menšieho zla sa často hovorí aj pri parlamentných voľbách či iných voľbách. Vieme, že na Slovensku sa volia politické strany (osoby môžeme len krúžkovať).Tu si musíme všímať, ktoré politické strany ponúkajú hodnoty blízke kresťanským hodnotám. Ale to nie je všetko. Musíme si všímať aj najmä vedenie tej či inej strany v tom zmysle, či v jej vedení stoja také osoby, ktoré sú garanciou realizácie spomínaných hodnôt. Preto treba voliť také strany, ktoré ponúkajú občanom aj kresťanské hodnoty a zároveň takých politikov tej strany, ktorí sú garanciou ich realizácie. Pre kresťanských laikov je aj politika "priestorom", v ktorom majú stvárňovať tento svet duchom evanjelia.

Postoy.sk vám bude každý týždeň ponúkať názory vybraných osobností na konkrétne otázky.
Foto: Flickr.com

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo