Reakcia: Ak sa mýli pápež František, potom sa nemýli sám

Reakcia: Ak sa mýli pápež František, potom sa nemýli sám

Prorok Mohamed počúva archaniela Gabriela. Perzská miniatúra zo 14. storočia. Zdroj: wikimedia

Reakcia na článok Jaroslava Danišku Pápež sa mýli.

Takmer denne patria medzi správy zo sveta: násilné činy v mene islamu. Predovšetkým od teroristických útokov z 11. septembra 2001 sa najmladšie z troch monoteistických náboženstiev javí ako hrozba – hoci predstavitelia islamu sa pravidelne dištancujú od násilia a zdôrazňujú všeobecnú mierumilovnosť moslimov. Preto je namieste otázka Jaroslava Danišku v jeho komentári s názvom Pápež sa mýli: „Prečo toľko moslimov pácha teroristické činy v mene svojej viery a prečo také masy ďalších moslimov tento teror schvaľujú?“

Vo svojom pohľade na tému násilia popredný znalec islamu Adel Theodor Khoury rozlišuje v islame dva tábory:

Islamisti

Ide o prísnych tradicionalistov a fundamentalistov dnešného islamu, ktorí v ňom síce netvoria väčšinu, ale očividne získavajú stále väčší vplyv, upevňujú pozíciu klasického systému islamského práva, ktoré sa rozvinulo v stredoveku. Prísni tradicionalisti potvrdzujú, že islam vyzýva všetkých ľudí k prijatiu islamskej viery, resp. k podrobeniu sa vláde islamu, a síce skrze ohlasovanie a, v prípade odmietania, skrze meč. Tento boj dosiahne svoj cieľ, keď sa nemoslimovia úplne pripoja k islamu alebo sa mu podrobia ako chránenci (arab. dhimmi). Teda boj slúži podpore islamu a expanzii jeho vlády vo svete. 

Radikálni militanti medzi islamistami nechcú akceptovať pluralizmus náboženstiev a nie sú ochotní zmieriť sa s rozmanitosťou politických a sociálnych poriadkov vo svete. Svoj postoj ospravedlňujú aj týmito tvrdeniami z Koránu: „Jediné náboženstvo u Boha je islam“ (Korán 3:19). „Stali ste sa najlepším spoločenstvom, aké kedy bolo pre ľudí vytvorené“ (Korán 3:110).       

Zem treba vyčistiť od neviery, Alláhovo slovo má byť jediným víťazom, takto zneli už v stredoveku bojové heslá, pretože Korán ľuďom pripomína: „Ktokoľvek by chcel iné náboženstvo než islam, nebude od neho prijaté a bude v živote poslednom patriť medzi tých, ktorí prehrali“ (Korán 3:85). Preto má islam aj povinnosť bojovať za to, aby sa stal univerzálnym náboženstvom, a síce nielen v nároku, ale aj v historickej realite ľudí a národov.

V Koráne opakovane zaznieva výzva: „I bojujte proti nim, aby ste v skúške neprepadli a aby bolo jediným skutočným náboženstvom to, v ktorom sa uctieva len Boh“ (Korán 8:39; porov. 2:193). Tým, ktorí dokázali účasťou na boji svoju vernosť vo viere a svoju poslušnosť, sa sľubuje odmena pri Bohu v raji: „A kto by bojoval za cestu, ktorú Boh určil, a bol by zabitý alebo premožený, tomu dáme [v Koráne Boh často hovorí v pluráli] odmenu obrovskú“ (Korán 4:74). „Boh kúpil od veriacich ich duše a ich majetky výmenou za záhradu rajskú. Budú bojovať za cestu, ktorú Boh určil, a tak budú zabíjať a budú zabíjaní. Je to sľub pravdivý“ (Korán 9:111).

Umiernení učenci islamu

Popri islamistoch existuje v islame značný počet mysliteľov a právnych učencov, ktorí zdôrazňujú, že Korán zaujíma oveľa diferencovanejší postoj v otázke „svätej vojny“ a boja za islam. V dnešnom kontexte medzinárodných vzťahov a vzhľadom na dnešné pomery v krajinách islamu sa musí podčiarknuť, že islam sa v prvom rade zasadzuje za mier. Oproti klasickej pozícii súčasní myslitelia v islamskom svete radi odkazujú na zmenu významu povinnosti k boju, ku ktorej došlo už v stredoveku.

Teológovia, duchovní učitelia a dokonca niektorí právni učenci vtedy označili vojnu za „malý boj“. „Veľký boj“ je duchovnej povahy a spočíva v trojakom úsilí: boj srdca, t. j. v každodennom úsilí o úprimnú vieru a vernejšiu poslušnosť Bohu; v boji jazyka, t. j. v podnecovaní dobra a karhaní zla; napokon v boji ruky, t. j. v službe islamskej obci a v sociálnej dobročinnosti.

Kázanie proroka Mohameda. Perzská miniatúra z 15. storočia. Zdroj: wikimedia

Podľa umiernených učencov islamu pokojná kazateľská a misijná činnosť je znamenitým prostriedkom šírenia islamu vo svete. V ich koncepcii ohlasovanie nahradilo ozbrojený boj, ktorý je podľa umiernených islamských učencov legitímny len v prípade napadnutia islamského územia.

Umierneným učencom Adel Theodor Khoury adresuje želanie, aby texty Koránu, tradície a šaríe vykladali tak presvedčivo, aby ich aj militantní moslimovia mohli nasledovať bez obavy, že stratia svoju identitu.

Pápež František

Na pozadí dvoch táborov v dnešnom islame treba vnímať aj nedávne vyjadrenia pápeža Františka, ktoré povedal bezprostredne pred novinármi: „Nemyslím si, že je správne identifikovať islam s násilím. Nie je to správne ani pravdivé ... neverím, že je to správne a pravdivé, že islam je teroristický“.

Svätý Otec vie o úsilí umiernených islamských učencov, veď pred novinármi sa priznal: „Mal som dlhý rozhovor s imámom, s veľkým imámom univerzity Al-Azhar, a viem, ako myslia... Hľadajú mier, ústretovosť...“

Len mierumilovná povaha islamu nasledujúcich generácií môže uchrániť európskych kresťanov od osudu ich orientálnych spolubratov. Všetko závisí od úspechu umiernených islamských učencov. Pápež František im verejne deklaroval svoju podporu. Tvrdenie, že pápež sa mýli, implikuje tvrdenie, že sa mýlia aj umiernení islamskí učenci.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo