Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
02. február 2006

Izrael dnes

V modernej histórii niet veľa štátov, podobných Izraelu. Krajina, svojou rozlohou 21 700 km štvorcových (menej ako polovica Slovenska) rozhodne nepatrí medzi veľké. Izrael má tri moria (Stredozemné, Červené a Mŕtve), sedem nositeľov Nobelovej ceny, jednu zlatú olympijskú medailu, je križovatko...

V modernej histórii niet veľa štátov, podobných Izraelu.
Krajina, svojou rozlohou 21 700 km štvorcových (menej ako polovica Slovenska) rozhodne nepatrí medzi veľké. Izrael má tri moria (Stredozemné, Červené a Mŕtve), sedem nositeľov Nobelovej ceny, jednu zlatú olympijskú medailu, je križovatkou troch náboženstiev. Izrael je údajne jadrová veľmoc. S počtom 6,7 milióna obyvateľov patrí k najmenším krajinám sveta.
Vplyv vzniku a osudu Izraela na obecné povedomie ľudí po druhej svetovej vojne je taký intenzívny, že priemerný užívateľ masmédií často verí, že krajina je prinajmenšom jednou z vplyvných svetových veľmocí.

Štát, o ktorom Židia snívali 2000 rokov...
...vznikol tesne po skončení hrôz druhej svetovej vojny. Spoločnosť tvorí 80% židovského obyvateľstva, 20% arabského obyvateľstva. Krajina víťazne prežila od svojho vzniku v roku 1948 štyri väčšie vojny (1948, 1956, 1967, 1973), jednu menšiu (1982), dve intifády (povstania) (1991-1995, 2001-2004), tisícky bombových atentátov. Na Izrael dopadlo 41 rakiet Scud. Izrael podpísal dve mierové zmluvy so susedmi (Egypt a Jordánsko).
V Izraeli sa hovorí, že Izraelčania majú radi aliju (prisťahovalectvo), ale nemajú radi olimov (prisťahovalcov). Od roku 1990 prišlo do Izraela okolo jedného milióna Židov z bývalého ZSSR. Izraelský štát sa od prvého dňa príchodu stará o nového prisťahovalca plným zdravotným poistením, finančnou pomocou a pôžičkami na zakúpenie bytu. Ruskí Židia sa integrovali do života spoločnosti a pre krajinu sú obrovským prínosom. V mnohých oblastiach si ponechali svojský „sovietsky“ štýl (súkromné ruské školy, TV, rozhlas, zvyky). Negatíva ruského prisťahovalectva sú hlavne v náraste kriminality a alkoholizme.

Voliči z bývalého Sovietskeho zväzu...
...predstavujú 20% všetkých voličov. Spočiatku inklinovali k vlastným stranám. Neschopnosť ich politických vodcov pri presadzovaná politických cieľov priviedla voličov k tradičným veľkým politickým stranám.
Ak sa dá s miernym optimizmom povedať, že ruská alija bola vcelku úspešná, nie celkom to platí o dramatickej aliji z Etiópie, o ktorej sa toľko hovorilo a popísalo v masmédiách, o ktorú Izrael toľko bojoval a ktorá sa aj dnes po desiatich rokoch potýka s počiatočnými problémami – s obrovským kultúrnym šokom, nedostatkom pracovným príležitostí a neznalosťou mentality nových prisťahovalcov. A čo by nikto nepredpokladal, hlavne rasové predsudky sú vážnou príčinou, že etiópski Židia sa ešte necítia právoplatnými členmi rôznorodej izraelskej spoločnosti.

Sionizmus...
... je jedným z posledných svetových –izmov, ktorý ešte ako tak dýcha. Vytratil sa z neho idealizmus a aj láska k Sionu akosi ochabla. Dve storočia urobili svoje. Občas sa v živote Izraela objavia momenty, kedy sa spomenie niektorá historická postava alebo hnutie, napríklad hnutie Theodora Herzla, ktoré sa hlavnou mierou zaslúžilo o to, že Izrael je napriek vonkajším a vnútorným tlakom, vojnám, náboženským rozporom a terorizmu moderným štátom s funkčným demokratickým systémom.

Dosť na jednu krajinu,...
ktorá nie je ešte ani v penzijnom veku (57). Krajinu, ktorú vždy bolo na mape na prvý pohľad rozoznať len ťažko a ešte ťažšie potom, čo vrátila dobyté územie severne od Gazy a predtým Sinaj. Izrael hrá obvykle hlavnú rolu v svetových komunikačných prostriedkoch. Svetová politická scéna by bola veľmi chudobná, ak by sa mala spoliehať len na to, čo sa deje v Škandinávii alebo či sa vlasová štica, transplantovaná premiérovi Berloscunimu, úspešne zakorenila. Izrael je vždy na titulných stranách či už z negatívneho alebo pozitívneho hľadiska.
Pozitívne pôsobí dianie v Izraeli na svet obvykle vtedy, ak na čele stoja takí štátnici ako Ben Gurion, Begin, Rabin a naposledy Ariel Sharon, muži, ktorým nechýba vízia budúcnosti. Štátnici, ktorí sa neboja vziať na seba zodpovednosť za vedenie a premeny v štáte.

Súčasný premiér,...
...chorý a hospitalizovaný Ariel Sharon, stelesňuje presne to, čo možno vnímať ako etapy a zmeny v myslení typického Izraelčana:
najprv ozbrojený boj za vznik štátu, potom boj za udržanie štátu a v posledných rokoch presadzovanie mierového procesu ako jedinej cesty k susedskému spolunažívaniu aj za cenu odovzdania a straty získaných území. Ariel Sharon a jeho zmena politických postojov zreteľne odzrkadľuje postoje väčšiny izraelského obyvateľstva.
Pri osobnostiach, ktoré formovali izraelské politické dianie, nemožno zabudnúť na politického dinosaura, posledného zo starých mohykánov Šimona Peresa (82), štátnika, ktorého svetová politická verejnosť považuje za jedného z najinteligentnejších svetových politikov.

Inzercia

Ako už v Izraeli býva zvykom...
... a vlastne nielen v Izraeli, doma nie je nikto prorokom a Peres na domácej pôde veľa radosti a ústretovosti nezažíva. Peres je odchovancom kibucníckeho hnutia, sladkého sna, ktorý vznikol spojením ideálov veľkej francúzskej buržoáznej revolúcie a Marxových predstáv o beztriednej spoločnosti. Bohužiaľ z pokusu, ktorý fascinoval cely svet a stal sa predmetom štúdii popredných marxistov aj marxológov, neostalo skoro nič. Kibuce jeden po druhom prechádzajú na cestu tvrdého kapitalistického súperenia. Členovia kibucov sa dnes musia postarať sami o seba a ak to nevedia, musia sa to naučiť.

V histórii Izraela kibuce zohrali jednu z hlavných úloh...
... pri obrane štátu aj pri hospodárskom napredovaní krajiny. Dnes už však nikto v krajine nepodlieha falošnému sentimentu. Nastúpila doba privatizácie. Jedným z hlavných dôvodov neúspechu myšlienky kibucov bol nezáujem mládeže pokračovať v budovaní tam, kde rodičia už nestačili schopnosťami alebo jednoducho nevládali. Mladí ľudia odmietli žiť na ostrovoch komunizmu uprostred moderného vyspelého štátu. Paradoxné je, že imigranti zo Sovietskeho zväzu (skoro milión) len vo veľmi malom počte zakotvili v kibucoch, hoci naivný človek by mohol predpokladať, že práve oni by sa práve tam dokázali rýchlo prispôsobiť. Naopak: ruskí imigranti sa zo všetkých prisťahovalcov najagilnejšie zapojili do politických aktivít a spôsobujú každej vláde nemálo vrások.

Mladí ľudia v Izraeli...
...sa líšia od mladých vo svete. Po skončení povinnej školskej dochádzky mladého človeka najskôr čaká povinná prezenčná vojenská služba. Pre chlapcov 3 roky a pre dievčatá vyše roka a pol. Po skončení vojenskej služby sa väčšina mladých ľudí rozhodne stráviť niekoľko rokov cestovaním, konečne si niečo „užiť“. Veď počas vojenskej služby mohli prísť nielen k zraneniu, ale aj o život. Medzi populárne miesta patria najodľahlejšie kúty Afriky a Južnej Ameriky. Až vo veku 24 - 25 rokov sa mladí Izraelčania vracajú do študentských lavíc. Napriek ťažkej a nebezpečnej vojenskej službe sú mladí stále vysoko motivovaní slúžiť v elitných jednotkách izraelskej armády.
Každá izraelská matka sa modlí, aby jedného dňa nastal taký mier, že jej synovia a dcéry nebudú musieť narukovať. Dúfajú, že armáda bude profesionálnou záležitosťou. Aj mladí Izraelčania, tak ako mládež kdekoľvek vo svete, uprednostňujú diskotéky v Tel Avive pred najmodernejším samopalom značky Uzi.

Pochybovať o tom, že Izraelčania nechcú mier, môže len hlupák.
Pochopiť, že majú obavy zo straty Šarona ako zdatného mierotvorcu, musí každý súdny človek. Mier v oblasti je nevyhnutnou podmienkou pre "normalizáciu" krajiny. Na ceste k „implementácii“ mieru bude treba najskôr okrem iného vyriešiť otázku náboženstva a štátu resp. ich oddelenia. Čím skôr sa tak stane, tým lepšie, tak ako pre každú krajinu, aj pre Izrael.

Michael Szatmáry
Autor je šéfredaktorom časopisu Delet.

Odporúčame

Týždeň po palestínskych voľbách

Týždeň po palestínskych voľbách

Volebné víťazstvo Hamásu bolo výsledkom zúfalej situácie palestínskeho ľudu. V niektorých regiónoch, zvlášť na vidieku, presahuje nezamestnanosť vyše 80 percent. Palestínčania tam doslova trpia hladom. Toto sa dialo navzdory takmer miliarde dolárov, ktoré do Palestínskej samosprávy každoročne prúdil...