Čo má hovoriť cirkev pred voľbami?

Respondenti odpovedajú na otázku: Mala by cirkev pred voľbami hovoriť viac o politike? V diskusii sa podeľte aj o váš názor.

Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života: Kresťanstvo je aj o politike, preto by cirkev mala vyjadrovať svoje postoje k politike nielen pred voľbami. Podľa môjho názoru veľmi málo sa využívajú silné kresťanské média, ktoré sú súčasťou cirkvi, na vysvetľovanie dôsledkov prijatých zákonov, ktoré sú v rozpore so sociálnou náukou cirkvi (napr. sociálny zákon, školský zákon, zákony týkajúce sa zdravotníctva a jeho financovania, a pod.), a v ktorých ide hlavne o ľudský život.

Od cirkvi aspoň pred voľbami očakávam intenzívnejšie vyjadrenia a postoje voči skutkom politických strán v takom zmysle, aby cirkev bola advokátom slabých, posilou tých, ktorí pomáhajú slabším a svedomím kultúry ľudského života

Vincent Vattai, konateľ BMW Tempus Group: Cirkev by sa hlavne mala vyjadrovať k hodnotám a morálke a mala by byť najväčšou a najváženejšou morálnou autoritou v krajine. Myslím, že túto úlohu si plní veľmi málo, pretože sa obáva, že ak bude napr. kritizovať vládu a jej morálku, vytiahnu na ňu odluku cirkvi od štátu. Vlastne týmto tromfom drží vládna moc cirkev v šachu a používa toho strašiaka podľa potreby. K voľbám by sa mala cirkev vyjadrovať len v oblasti zodpovednosti voličov za budúcnosť a určite by nemala realizovať reklamnú kampaň v prospech napr. KDH. Som presvedčený, že určite to KDH v minulosti len škodilo, uvidíme ako to prebehne v tohtoročnej kampani.

Mons. Andrej Imrich, spišský pomocný biskup: Úlohou Cirkvi je sprostredkovať svetlo Evanjelia, aby ľudia v tomto svetle mali možnosť rozlišovať medzi dobrom a zlom. Je tiež jej úlohou povzbudzovať ľud, aby sa rozhodoval pre dobro. Medzi dobrom a zlom vždy ide o voľbu a je neustálou úlohou Cirkvi apelovať na ľudí, aby si volili zodpovedne v každej životnej situácii. Aby si volili zodpovedne ako využijú čas, ako využijú svoje sily, ako využijú svoje peniaze a vôbec všetko. Má ich vyzývať, aby si zodpovedne volili svoje povolanie, svojho životného partnera, svojich priateľov,... Medzi dôležitú voľbu patrí aj výber občianskych predstavených. Apelovať na voličov, aby volili zodpovedne má byť takou samozrejmosťou, ako pripomínať Božie prikázania: nezabiješ, nepokradneš, neprehovoríš krivé svedectvo,...

Ak Cirkev apeluje, aby sa volilo zodpovedne, aj niektorí kresťania reagujú nervózne, podráždene a niekedy to má možno aj kontraproduktívny účinok. Ak sa pripomína nepokradneš, znervóznie zlodej, ak sa pripomína nehovor krivé svedectvo, znervóznie podvodník, ak sa pripomína zodpovednosť pred voľbami do zastupiteľstiev, znervóznejú tí, ktorí nechcú voliť zodpovedne. Výsledok je, že v parlamente sa ocitnú ľudia s takým správaním, za ktorých sa treba hanbiť a úctu si potom vymáhajú cez zákon o vlastenectve.

Je preto dobre, ak Cirkev apeluje na ľudí, aby boli zodpovední pri výbere tých, čo dostanú do rúk naše osudy. Že niektorí pritom znervóznejú, nedá sa nič robiť. Ohlasovanie Evanjelia vôbec u mnohých vyvoláva nervozitu, ale tejto úlohy sa Cirkev nemôže vzdať, dostala ju od Krista.

Peter Badík, partner, MyEnergy: Áno a nielen pred voľbami. Mala by sa vyjadrovať najmä k etickým otázkam a k témam, v ktorých požíva veľkú a zaslúženú autoritu. Za jednu z najväčších chorôb politického systému na Slovensku považujem, že mnoho negatívnych javov je relativizovaných a bežní voliči ich už takmer nevnímajú alebo sú k nim ľahostajní. Kradol? Ale veď všetci kradnú. Klamali? Ale veď budú aj tí druhí. Pravé jasne a nekompromisne pomenovanie hriechov je to, v čom má cirkev slušnú a dlhotrvajúcu tradíciu a nemala by sa tomu vyhýbať ani pri politikoch čí ich volebných programoch.

K téme:
Pozrite si ostatné otázky v ankete pre vybrané osobnosti. Zdieľať

Ján Košturiak, prezident a spoluzakladateľ spoločnosti Fraunhofer IPA Slovakia: Myslím si, že cirkev by sa mala vyjadrovať k vulgárnostiam politikov, k ich prepájaniu sa s mafiami, k tomu ako denne okrádajú ľudí na Slovensku, ku korupcii sudcov a súdov, k porušovaniu princípov vo verejnom živote. Cirkev by mala pomáhať ľuďom vyznať sa v dnešnom svete klamstiev a manipulácií. Cirkevní hodnostári by teda mali na seba zobrať odvahu, ktorú mal Ježiš Kristus a mali by nastavovať tomuto svetu zrkadlo tak, ako ho nastavoval On.
Myslím si, že je málo uzatvárať sa v chrámoch a vyhýbať sa konfrontácii s politikou.

Som presvedčený o tom, že cirkev má hovoriť do politiky, ale nie iba pred voľbami. Som za to, aby cirkev aj pred voľbami poukázala na ľudí a strany, ktoré sú v rozpore s jej zásadami. Mala by aj poukazovať na tých, ktorí zneužívajú slovo "kresťan" v názve alebo v programe politickej strany.

Anton Ziolkovský, výkonný sekretár KBS: Prežívanie viery neznamená len zúčastňovať sa bohoslužieb. Viera zasahuje celého človeka. Je prirodzené, že ak ju berieme vážne, ovplyvňuje osobný, pracovný i spoločenský život. Z týchto dôvodov Cirkev má vždy dôvod vyjadrovať sa ku spoločenským otázkam. Vždy totiž možno povedať, či ponúkané riešenia zodpovedajú nárokom, ktoré vyplývajú z katolíckej náuky viery a mravov. Parlamentné voľby sú najvýznamnejším medzníkom v demokratickej spoločnosti, lebo zásadne vplývajú na jej smerovanie. V takejto chvíli je logické, že Cirkev bude viac hovoriť o hodnotách, ktoré absentujú alebo sa kriticky vyjadrovať k názorom druhých. Rozhodne však ľudí vyzýva, aby sa volieb zúčastnili a takýmto spôsobom prebrali zodpovednosť za krajinu.

Ján Duda, profesor kánonického práva: V politike všetci žijeme a politika má dosah na všetkých občanov. Je to jednoducho tak či to chceme alebo nie, či sa nám to ľúbi alebo nie. Preto považujem za normálne k politike sa vyjadrovať. Beriem to však ako možnosť, ako právo, nie nutnosť. Je teda na mne, či toto právo využijem alebo nie.

Aby Postoy bolo počuť:
Čo ponúkame členom klubu Postoy Zdieľať

Pokiaľ ide o vyjadrenia Cirkvi k voľbám, som presvedčený, že toto právo majú aj členovia Cirkvi, veriaci i hierarchia. Nezávisle od toho, či sa to politikom ľúbi alebo nie. Osobne som však presvedčený, že by napr. kňaz nemal nahrádzať výklad Božieho slova (kázeň) za agitáciu v prospech niektorej politickej strany. Skôr by som privítal možnosť, aby vyjadril svoj politický názor napríklad vyhlásením pre svojich veriacich vo farskom časopise či pri stretnutí s veriacimi pri nejakej prednáške alebo pri pravidelnom stretnutí s veriacimi, ak takéto diskusné či pracovné stretnutia s farníkmi má pravidelne alebo vyjadrí svoj názor na blogu.

Všimol som si, že niektorí kňazi, ale aj biskupi a kardináli bežne sa na internete na svojom blogu vyjadrujú k cirkevným, spoločenským a politickým udalostiam (asi najviac blogujúcich kardinálov a biskupov je - podľa môjho názoru - v USA, ale bloguje aj napr. kardinál Vlk, emeritný pražský arcibiskup.)
Osobne považujem za veľmi užitočné, ak sa k spoločenským veciam Cirkev vyjadruje. Pre veriacich je - aspoň ja to tak vnímam - dôležité poznať a vedieť názory svojich duchovných pastierov a to aj v oblasti politických názorov.

Postoy.sk vám bude každý týždeň ponúkať názory vybraných osobností na konkrétne otázky.
Foto: Flickr.com/giancarlo rado

Staňte sa fanúšikom Postoy.sk na Facebooku a budete mať prehľad o nových článkoch.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo