Kázeň 2.0: Keď sa kresťania hádajú

V prvotnej Cirkvi nastal prvý veľký spor. Dalo sa to čakať, lebo žiadne spoločenstvo, vlastne žiaden vzťah nemôže byť bez sporov a konfliktov.

Konflikt nie je narušením vzťahov, ale podmienkou rastu vo vzťahoch. Je tomu tak preto, lebo vo vzťahoch sa stretáme rôzni ľudia s rôznymi charakterovými vlastnosťami, ale i hodnotovými rebríčkami, či predstavami o fungovaní tej či onej veci, a preto to na seba prirodzene naráža. Konflikt musí veci vyjasniť: Buď sa dohodneme na tolerovaní svojich jedinečností, alebo ak ide o podstatné veci, dohodneme sa na spoločnom riešení a toto potom - aj keď nie bez obety - prijmeme.

Konflikt sa teda očakával aj v prvotnej Cirkvi, lebo spoločenstvo sa rozširovalo, počet nadšencov a členov sa množil a ľudia začali byť veľmi rôzni. Predpokladáme, že konflikt, ktorý popisuje dnešné čítanie zo Skutkov apoštolov nebol prvý - zaiste ich tam na ľudskej úrovni prebehlo už niekoľko - no ten dnešný bol prvým veľkým problémom komunity ako takej. A ak by ho neboli začali riešiť, komunita by ostala zaseknutá, hlavne vo svojom misijnom úsilí. Totiž do Cirkvi začali prichádzať pohania a kresťania zo židovstva ich nútili, aby sa najprv stali židmi. A až potom, až ako židia môžu prijať kresťanstvo. To sa samozrejme ľuďom čím ďalej, tým menej začalo páčiť, najmä keď si uvážime hrôzu obriezky. No nielen tej. Pre mnohých tam išlo o jasnú nelogiku. Rozštiepení boli i apoštoli. Preto sa rozhodli pre komunitné hľadanie riešenia. R.oku 49 sa zišli v Jeruzaleme na koncile a problém riešili.

Všimnime si však metódu, ako to robili. Máme totiž dnes možnosť uvažovať o tzv. komunitnom riešení problémov. Občas riešime problémy ako jednotlivci, no dosť často i ako komunita: rodina, rehoľa, farnosť, trieda... Je veľa spôsobov, ako to robíme. Poväčšine na to používame nasledujúce kroky: brainstorming, prezentácia názorov, diskusia, vylučovacia metóda, a konečne tajné hlasovanie. Po ňom by sa mala vec uzavrieť a aj keď mnohí z výsledkom hlasovania nesúhlasia, mala by to byť bodka a každý by mal záver prijať tak, ako je. Táto metóda však je i nie je dobrá. Je preto, lebo tam prehovorí väčšina. A ak je prostredie otvorené a ľudia navzájom k sebe pristupujú s úctou, potom je to metóda veľmi správna. No má i svoje nedostatky. Hlavným je to, že nie o všetkých veciach sa dá hlasovať. Hlavne sa nedá hlasovať o princípoch a dôležitých hodnotách života. Ľudia totiž môžu mať rozličné životné štýly. Môžu byť mravne spustlí. A keď je takých väčšina, odhlasuje sa to, čo vyhovuje im, bez ohľadu na to či to, čo nastoľujú je hodnota alebo zločin. Keď napríklad parlament väčšinou odhlasuje potraty, znamená to automaticky, že každý gynekológ ich bude vykonávať? To je dôvod, prečo sme počas dejín mali mučeníkov. Sú veci, ktoré nezávisia od vôle väčšiny.

Ako to teda má byť? V dnešnom čítaní je naznačená ešte iná cesta, ktorá by sa mala uplatňovať nielen v kontextoch, kde ide o zásadné veci, ale myslím, že v každom kontexte, kde sú ľudia veriaci. I tam, kde nie sú veriaci. No tam to asi nejde, lebo tam chýba podstatný predpoklad tejto metódy. Ide tu totiž o komunitné rozpoznávanie Božej vôle. Dnešné evanjelium i prvé čítanie hovoria spoločne presne o tejto téme. V Skutkoch apoštoli záver svojho jednania scharakterizovali takto: dnes hovoria doslova: „Lebo Duch Svätý a my sme usúdili..." Teda v hre, pri hľadaní riešenia bol prítomný hlavne Duch Svätý. Ježiš v evanjeliu tiež poznamenáva, že nám pošle Ducha Svätého, ktorý nás naučí všetko. A k tomu pridáva, že nám dáva i svoj pokoj. Ide o pokoj, ktorý je výsledkom správneho vyriešenia komunitného problému. Duch Svätý je v procese kľúčový. Totiž zakiaľ tu bol Ježiš, ten im hovoril v sporných prípadoch, čo majú robiť. Keď ale Ježiš odišiel, neznamená to, že by ostali ako siroty ponechaní na svoju vlastnú päsť. Ježiš im (a teda i nám), poslal Ducha Svätého, o ktorom prisľúbil, že on ich bude viesť v hľadaní pravdy. Preto je vždy prirodzené, že nielen komunity, ale i jedinci sa budú neustále snažiť - okrem samozrejme i ľudských stránok, ako je už spomínaná diskusia a nakoniec hlasovanie - spoznávať hlas a vôľu Ducha Svätého.

Ako sa to robí? Jezuita John Toner (Studies in the Spirituality of Jesuits: A method for Communal Discernment of Gods Will) hovorí o piatich predpokladoch, ktoré sú k tomu nevyhnutné: 1. Túžba každého člena komunity plniť Božiu vôľu, nech je akákoľvek. 2. Dôvera každého člena v Boha a k sebe navzájom. 3. Ochota venovať všetok svoj čas a energiu, ktorá je potrebná na to, aby sa dosiahlo správne rozhodnutie. 4. Ignaciánska „indiferencia". 5. Sloboda od predsudkov.

1. V každom členovi komunity skôr než spoznajú ako celok Božiu vôľu s nimi, musí byť túžba naozaj ju spoznať a musí tam byť túžba aj ju prijať. Proces spoznávania vôle Božej so skupinou (cirkev, komunita, rodina, trieda...) nebude úspešný, ak si každý jeden člen skupiny už vopred nepovie: „Chce ju spoznať. A čo spoznám i prijmem. Nech by vyzerala akokoľvek. Nech by som s ňou i osobne nesúhlasil. Nech by mi i nevyhovovala. Jednoducho to chcem. A preto sa procesu naplno a bez akejkoľvek už vopred pripravenej agendy ponáram." Do vzbudenia si tejto túžby u každého člena spoločenstva detinsky si želať a objaviť, čo chce Duch Svätý a toto prijať musí preto komunita investovať najviac práce a prípravy.

2. Dôvera každého člena v Boha a k sebe navzájom. To znamená - treba veriť, že Boh má s nami plán, Boh o našich problémoch vie, my však musíme urobiť všetko pre to, aby sme sa s ním spojili a musíme mu dôverovať. Sem zapadá modlitba, meditácia. Toto je podstatná časť. Celé to hľadanie Božej vôle musí byť preniknuté osobnou i komunitnou modlitbou (napríklad pre Sviatosťou). Treba veriť, že Boh je tu a on nám chce svoju vôľu, každému jednému členovi komunity zjaviť. No musíme dôverovať i sebe navzájom: každý má čo povedať. Pod „každý" zapadá naozaj každý: mladý i starý, ten, ktorý má autoritu v komunite i ten, ktorý ju nemá, ten kto mi je osobne sympatický i ten, kto mi nie je. Bez takejto dôvery niet totiž otvorených dverí, kadiaľ by mohol Duch Svätý k nám prísť. Taktiež tu je dôležité povedať si vopred, že som ochotný prijať rozhodnutie skupiny.

3. Ochota venovať všetok svoj čas a energiu, ktorá je potrebná na to, aby sa dosiahlo správne rozhodnutie. Robenie rozhodnutí často vyžaduje čas i energiu. Niektoré veci sa nedajú urobiť za pár sekúnd. Človek si musí na to vyhradiť čas. Iba na to a na nič iné. A to toľko času, koľko treba. Keby si apoštoli v Jeruzaleme neboli vyhradili potrebný čas a vynaložili maximálnu energiu, aby našli riešenia, tak ho nenájdu. A ak by ho neboli našli, komunita by ostala zaseknutá. Tak treba často vnímať i našu situáciu.

4. Ignaciánska „indiferencia". Je to sloboda od všetkého, a pritom v jednom a tom istom čase plná oddanosť veciam a ľuďom, ktorým ma Boh volá slúžiť. Na ničom si nezakladám, na nič sa nenaväzujem, od všetkého som slobodný. Chcem iba to, čo chce Boh. A čo chce Boh, to prijmem a budem sa tomu venovať naozaj naplno. Toto je vlastnosť veľkých a slobodných duchov.

Aby Postoy bolo počuť:
Čo ponúkame členom klubu Postoy Zdieľať

5. Žiadne rozhodnutie sa nedá urobiť bez slobody od vopred sformulovaných predsudkov. Niektoré možnosti si nevieme vopred ani len predstaviť. Máme voči nim dávne predsudky. Ak toto je, nie sme slobodní voči Bej vôli. Boh môže často na svoj cieľ použiť veci i ľudí, o ktorých by sme to najmenej očakávali. Ale tak to už býva, keď Boh chce, i motyka vystrelí, hovorí sa. Evanjelium a Božie správanie sa je plné paradoxov. Boh robí i veci pre nás nepredstaviteľné. Preto netreba mať proti žiadnemu riešeniu predsudky.

Ak týchto päť krokov zachováme, môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Tak potom naozaj spoznáme Božiu vôľu a do nášho života i vzťahov príde pokoj a rozkvet. Nech nám dá Boh, v našich konfliktoch či problémoch križovatky túžbu skúmať skutočnú Božiu vôľu.

Milan Bubák, SVD
6. veľkonočná nedeľa 2007 (C)
UPC, Bratislava, 13. 5. 2007

Rozhovor Postoy.sk s Milan Bubákom nájdete tu.

Foto: Flickr.com/alexdecarvalho

Každú nedeľu nájdete na Postoy.sk zamyslenie k Božiemu slovu.

Staňte sa fanúšikom Postoy.sk na Facebooku a budete mať prehľad o nových článkoch.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo