Pochvala svätému Gorazdovi

Pochvala svätému Gorazdovi

Súťažný návrh na súsošie sv.Cyrila, Metoda a Gorazda od akademického sochára Antona Gábrika

Na tomto mieste Michal Chuda každú nedeľu vyberá a komentuje báseň iného slovenského básnika. Dnes ponúkame báseň Michala Chudu.

Michal Chuda
Pochvala svätému Gorazdovi
 

Svätému Gorazdovi nech je večná chvála!
Chváľme však Prozreteľnosť, ktorá nám ho dala.
On, prvý z našej krvi, prvý z našich kostí,
s veľkými bratmi staval do večnosti mosty.
On, sluha Slova, prvý známy po mene,
Gorazd, čo zasial do brázd pravdy zjavené.

Aj sám bol prvou brázdou; prijal vierozvestov –
šli za ním ako v stopách dažďa smädnou cestou.
Úžas ho zmrvil, keď sa im hneď spod griflíka
začala zrazu hýbať živá hlaholika.
Vedel, čo robiť – vítal nové písmená.
Ich portálmi viať bude pravda zjavená.

Tak. „Na počiatku bolo Slovo…“ Bolo naše.
Zhromaždiť prišiel Kristus aj nás – ovce z paše.
– Národ sloviensky, bez písmen je mŕtva duša!
Len s nimi si. A samobytný. Boh ťa skúša.
Aj Gorazd sial dážď Božích písmen vznešene
do ľudských sŕdc. Múdrosť mu rástla na cene.

Metod to presne vedel. Písmo doprekladal,
beh dokončil, veď žil už menej, ako vládal,
o nástupcovi teda právom padlo v reči.
A odpoveď? Tá veru veky dušu lieči:
Tento muž vašej zeme, dobre učený
a pravoverný. Boh tak chce, nič nezmení.

Svätý Gorazd, nech ti je večná chvála!
Chváľme však Prozreteľnosť, ktorá ťa nám dala.
Ty, prvý z našej krvi, prvý z našich kostí,
aj dnes nám s bratmi stavaj do večnosti mosty.
Ty, sluha Slova, prvý známy po mene,
krop láskou do brázd, svätý Gorazd, srdcia zjazvené.

                                                                14. júla 2005


V liturgickom kalendári je 27. júla spomienka na sv. Gorazda a spoločníkov. Je prirodzené, že sv. Gorazd sa v liturgii pripomína s neveľkým odstupom od slávnosti sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, ktorá pripadá na 5. júla. Treba nám veru chváliť veľkých mužov. Aj preto rád ponúkam svoju báseň Pochvala svätému Gorazdovi, ktorá je zo zbierky Som s tebou v slove (vydavateľstvo Post Scriptum, Bratislava 2010, doslov napísal Peter Liba, obálku navrhol a ilustroval Anton Gábrik).

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo