ROK KŇAZOV: Nesvätenie žien je vernosť Biblii

Prečo Cirkev svätí za kňazov len mužov? Túto otázku Postoya zodpovedal kňaz Róbert Lapko.

“Posvätnú vysviacku platne prijíma jedine pokrstený muž". Pán Ježiš si vyvolil mužov, aby vytvoril zbor dvanástich apoštolov, a apoštoli urobili to isté, keď si vyvolili spolupracovníkov, ktorí mali po nich nastúpiť v ich poslaní” … “Cirkev si je vedomá, že je viazaná touto voľbou samého Pána. Preto vysviacka žien nie je možná.” (Katechizmus Katolíckej cirkvi, 1577)

Na všetky dôležité otázky katolíci hľadajú odpoveď vo Svätom písme, na to, čo Ježiš a jeho vyvolení apoštoli učili a konali. Svoj pohľad upierajú na učenie a prax Cirkvi počas jej dvetisícročnej histórie, predovšetkým na učenie pápežov, koncilov, biskupov a veľkých teológov. Inými slovami, všetky dôležité otázky katolíci neriešia spôsobom referenda, alebo zisťovaním čo je momentálne vo svete akceptované a prijímané, ale štúdiom čo Kristus a apoštoli učili a konali, a čo učí a učila Cirkev v rámci celej svojej tradície. Nejasné otázky sú zodpovedané na základe Písma a Tradície.

Pán Ježiš si ako Dvanástich vyvolil mužov nie z ontologicko-juridického dôvodu, ale z kultúrno-náboženského dôvodu a celé generácie katolíkov túto tradíciu nasledovali. Z problematiky nesvätenia žien v Katolíckej cirkvi by som preto nerobil dogmatickú záležitosť. Je to vec vernosti biblickej tradície a tradície cirkvi.

Niektoré katolícke doktríny sú ľahko pochopiteľné, napríklad tie o láske, súcite voči chudobným a trpiacim. Iné sú v protiklade s populárnou kultúrou, napríklad proti potratom a opätovnému uzatváreniu nových manželstiev, učenie o reálnej prítomnosti tela a krvi Krista v Eucharistii, alebo učenie o výlučnom svätení mužov. Cirkev pod znakom kríža musí niekedy platiť za cenu nepopularity, pretože jej cieľom je viac ako iba humánnosť.

Katolícka prax, v rámci ktorej sa ženy nemôžu stať kňazmi, nie je nespravodlivá, pretože žiadna osoba si nemôže nárokovať právo byť kňazom. Kňazstvo nie je sekulárnym zamestnaním, alebo profesionálnou dráhou, ale Božím a Ježišovým povolaním. Na rozdiel od židovských rabínov Ježišových čias, Ježiš si sám vyvolil svojich učeníkov (Mk 3,13-14). “Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás” (Jn 15,16).

Napriek tomu, že Boh nie je muž alebo žena, Ježiš nám povedal volať ho “Otče náš” (Mt 6,9). Božie slovo sa stalo medzi nami ako muž, Ježiš Nazaretský, ktorý sa označil ako ženích svojho ľudu (Mt 9,15). Sv. Pavol tiež porovnal lásku Krista voči Cirkvi s láskou manžela milujúceho svoju manželku (Ef 5,31-32).

Kňaz reprezentuje Krista, hlavu Cirkvi a prijíma jeho kňazstvo špeciálnou sviatosťou, ktorá siaha ku Kristovi a apoštolom. Je to sviatosť služby, nie uplatnenia moci. Táto identifikácia kňaza s Kristom je zrejmá v Eucharistii, keď kňaz sprítomňuje Ježišovu obetu na kríži premenením podstaty chleba a vína na Ježišovo Telo a Krv.

Na základe povedaného je ľahšie porozumieť, prečo si Ježiš vybral iba mužov za kňazov, aby pokračovali v jeho reprezentovaní. Cirkev musí zostať verná učeniu nášho Pána a apoštolov. Kristus neprijal ženy medzi Dvanástich, neustanovil ich sláviť Eucharistiu ako aj neautorizoval nástupcov apoštolov, aby ženy prijali sviatosť kňazstva.

Róbert Lapko
Foto: Flickr.com

V rámci seriálu Rok kňazov odpovedajú kňazi každý týždeň na vybrané otázky.

Staňte sa fanúšikom Postoy.sk na Facebooku a budete mať prehľad o nových článkoch.

Seriál Rok kňazov:
Marek Varga o Francúzsku: Porovnanie je diablovou pascou
salezián Andrej Kňaze: Každá doba potrebuje svoje odpovede
salezián Peter Naňo: Od zdržanlivosti ženatých po celibát
teológ Tibor Haluška: Morálka nie je čiernobiela
verbista a fotograf Andrej Lojan: Dá sa Boh odfotografovať?
správca farnosti Smolnícka Huta Jozef Spišák: Cirkev bez sviatostí je mŕtvou tradíciou
cirkevný historik Ľuboslav Hromják: Je Cirkev skostnatená?
dominikán Patrik Vnučko: Kto chce obrátiť Richarda Dawkinsa?
generálny vikár žilinského biskupa Ladislav Stromček: Dobré meno Cirkvi nesmie byť prvoradé
programový šéf TV Lux Juraj Drobný: Biblia ako film
hovorca KBS Jozef Kováčik: Boh alebo cirkev?
novokňaz Pavol Hrabovecký: Kňazstvo, čo mám z teba?
jubilujúci salezián Ernest Macák: Cez všetko sa dá premodliť
farár Maroš Kuffa: Ukážte mi jednu šťastnú prostitútku!
otec biskup František Tondra: Musí sa to mládencovi páčiť
salezián Robo Flamík: Dar kňazstva: dar krehkosti a veľkej lásky
básnik Stanislav Brtoš: Kňaz nie je postavený na piedestál
jezuita Milan Hudaček: Lebo som tvoj otec
Michal Masný: Stojí za mnou Boh, ktorý si ma sám vybral
otec biskup Rudolf Baláž: Kňaz má byť mužom modlitby za ľudstvo
Zdieľať

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo