Podobenstvá (Viliam Turčány)

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Podobenstvá (Viliam Turčány)

Báseň na nedeľu – Michal Chuda vyberá na každú nedeľu krásne slovenské básne. Tentoraz na sviatok slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda.

Viliam Turčány
Podobenstvá

                 

                 Tak ako semä, ktoré padlo na nivu,
                 tak isto každé ľudské srdce na zemi
                 dážď Božích písmen potrebuje pre seba,
                 aby plod Boží vzrástol v ňom čo najväčšmi.
                            Konštantín Filozof, PROGLAS


Sväté sú i chrámy, sväté sú i polia.
Škovránky a zvony sŕdc ich rozhlaholia.
Úrodu dá chrám i pole bez planín.
Celá príroda je prirovnávaním.

Ako semä v zemi potrebuje dažde,
tak dážď Božích písmen pýta srdce každé.
Dažde milostí si žiada čistý spev.
Nieto poézie bez podobenstiev.

V prirovnávaní je základ poézie.
V chráme vesmíru ten zákon vpísaný je.
Telom aj Syn Boží prirovnal sa k nám.
Milosrdný buď mi, Svätý Boží chrám!

V každom slove, Slovo Počiatočné, voď ma!
V srdci Slova ľudské srdce nový zrod má.
Pokoj zavládne, kde Ono v srdci je.
Nieto v svete krajšej revolúcie.

O tom Božom Slove Slnko vie i Luna.
U nás spieval ho už svätec zo Solúna.
Nedaj, by som v speve viery ochabol,
Lýra podobenstiev, Lýra parabol!

Chráň, ó, Bože, tých, čo chcú byť Tvoje chrámy!
Chráň nás každého a naveky buď s nami!
Národ náš tiež chrám je. Svätý je to dom.
Chráňte ho i Cyril vedno s Metodom!

Vy ste stavali náš svätý chrám, chrám Boží.
Chrámom je i spev – i každý, kto ho zloží
z Božej milosti. Ním národ ožije.
A svet dosvedčí, že tu CHRÁM BOŽÍ je.

 

Vedel som už skôr, že z básnickej tvorby Viliama Turčányho (1928) vyberiem takú báseň pre Postoj, aby bola nielen „na nedeľu“, ale aj na sviatok slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda.

Viliam Turčány je veľkým ctiteľom týchto svätých bratov, spolupatrónov Európy, znalcom ich života a diela a navyše geniálnym prekladateľom prvej slovenskej básne – Proglasu, ktorej autorstvo sa pripisuje Konštantínovi. Cyrilo-metodská tematika má v jeho tvorbe osobitné miesto.

Turčány nie je len majstrom formy, ale aj obsahu. Čitateľa nadchýna virtuozita jeho verša a prirodzené vrstvenie významov. Neprehliadnuteľným zázemím jeho básnického textu, ba jeho základom je autorova hlboká duchovnosť.

K básnikovi, prekladateľovi a literárnemu vedcovi Viliamovi Tučánymu ma viaže aj skutočnosť, že bol mojím učiteľom teórie literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Text básne Podobenstvá som vybral z knihy Viliam Turčány: Oheň z Neho, Slovenský spisovateľ, Bratislava 1992.

 

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo