Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Kultúra
03. júl 2016

Podobenstvá (Viliam Turčány)

Báseň na nedeľu – Michal Chuda vyberá na každú nedeľu krásne slovenské básne. Tentoraz na sviatok slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda.
Podobenstvá (Viliam Turčány)

Viliam Turčány
Podobenstvá

                 

                 Tak ako semä, ktoré padlo na nivu,
                 tak isto každé ľudské srdce na zemi
                 dážď Božích písmen potrebuje pre seba,
                 aby plod Boží vzrástol v ňom čo najväčšmi.
                            Konštantín Filozof, PROGLAS


Sväté sú i chrámy, sväté sú i polia.
Škovránky a zvony sŕdc ich rozhlaholia.
Úrodu dá chrám i pole bez planín.
Celá príroda je prirovnávaním.

Ako semä v zemi potrebuje dažde,
tak dážď Božích písmen pýta srdce každé.
Dažde milostí si žiada čistý spev.
Nieto poézie bez podobenstiev.

V prirovnávaní je základ poézie.
V chráme vesmíru ten zákon vpísaný je.
Telom aj Syn Boží prirovnal sa k nám.
Milosrdný buď mi, Svätý Boží chrám!

V každom slove, Slovo Počiatočné, voď ma!
V srdci Slova ľudské srdce nový zrod má.
Pokoj zavládne, kde Ono v srdci je.
Nieto v svete krajšej revolúcie.

O tom Božom Slove Slnko vie i Luna.
U nás spieval ho už svätec zo Solúna.
Nedaj, by som v speve viery ochabol,
Lýra podobenstiev, Lýra parabol!

Chráň, ó, Bože, tých, čo chcú byť Tvoje chrámy!
Chráň nás každého a naveky buď s nami!
Národ náš tiež chrám je. Svätý je to dom.
Chráňte ho i Cyril vedno s Metodom!

Vy ste stavali náš svätý chrám, chrám Boží.
Chrámom je i spev – i každý, kto ho zloží
z Božej milosti. Ním národ ožije.
A svet dosvedčí, že tu CHRÁM BOŽÍ je.

 

Vedel som už skôr, že z básnickej tvorby Viliama Turčányho (1928) vyberiem takú báseň pre Postoj, aby bola nielen „na nedeľu“, ale aj na sviatok slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda.

Viliam Turčány je veľkým ctiteľom týchto svätých bratov, spolupatrónov Európy, znalcom ich života a diela a navyše geniálnym prekladateľom prvej slovenskej básne – Proglasu, ktorej autorstvo sa pripisuje Konštantínovi. Cyrilo-metodská tematika má v jeho tvorbe osobitné miesto.

Inzercia

Turčány nie je len majstrom formy, ale aj obsahu. Čitateľa nadchýna virtuozita jeho verša a prirodzené vrstvenie významov. Neprehliadnuteľným zázemím jeho básnického textu, ba jeho základom je autorova hlboká duchovnosť.

K básnikovi, prekladateľovi a literárnemu vedcovi Viliamovi Tučánymu ma viaže aj skutočnosť, že bol mojím učiteľom teórie literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Text básne Podobenstvá som vybral z knihy Viliam Turčány: Oheň z Neho, Slovenský spisovateľ, Bratislava 1992.

 

Odporúčame