Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Kultúra
25. jún 2016

Matke (Mikuláš Šprinc)

Báseň na nedeľu - Michal Chuda vyberá na každú nedeľu najkrajšie slovenské básne.
Matke (Mikuláš Šprinc)

Mikuláš Šprinc
Matke

Poznanie prvej nehy najnežnejšej
a srdce tvoje bez falošnej pozlátky.
Každý tvoj bozk bol pozdrav z nekonečna:
najkrajšie naše pamiatky.

I všetka krása prišla cez teba,
cez tvoje srdce ako zlaté sito;
poslala si mi včera list
a jeho riadky vravia mi to.

Nad mladým pukom sklonená,
mala si oči prorocké a múdre;
bolel ťa predtým každý bič,
čo syna tvojho udrie.

Prišli sme k tebe domov ako vtáci
sadnúť na tvoju rozkvitnutú jabloň
a láska naša šepkala ti večer:
Dlaň plnú, mama, nakloň.

A zobali sme pekne z tvojich rúk;
ach, mama, je to dávno už.
Vyleteli sme z hniezda osamelo
a z chlapca stal sa muž.

Česal si potom vlasy sám
a povedzme to ďalej jednou vetou:
tvoj cit mu horel vždy
jak červeň poľných kvetov.

Všetko sa míňa, všetko plynie,
bolesť i radosť vlievajú sa do chvíľ.
Ale nad všetkým v jarnom slnku
vznášaš sa ty jak žltý motýľ.

Inzercia

Stretáva básnik veľa krás
a mrhá slnkom márnotratných lások,
no odpočívať prichádza
do lesa tvojich milovaných vrások.

Byť tak ešte raz pri tebe
v chalupe rodnej, ešte raz,
a slzu ako pečať pritlačiť
na oči tvoje zas a zas.

 

Mikuláš Šprinc (1914 – 1986), slovenský básnik, prozaik, prekladateľ, redaktor a pedagóg, po ukončení druhej svetovej vojny emigroval. Najprv pôsobil v Ríme, potom odišiel do USA, kde bol tajomníkom Spolku slovenských spisovateľov a umelcov. V roku 1957 sa stal profesorom jazykov a filozofie umenia v Borromeo Seminary of Ohio. V Clevelande vyvíjal veľkú literárnu a kultúrnu aktivitu. Na Slovensku vydal samostatne len básnickú zbierku Ozveny v samotách (1939) a nejaké preklady. Od roku 1950 do roku 1983 vydával knihy už len v emigrácii.

31. mája uplynulo tridsať rokov od jeho úmrtia.

Báseň Matke je zo zbierky Vinohrad (1950). Myslím, že táto báseň patrí k tým najkrajším básňam v slovenskej poézii venovaným matke. Text som vybral z vydania Mikuláš Šprinc: Do večna tečie moja rieka, súborné vydanie básnických zbierok, Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2003, edične pripravil, úvod a editorské poznámky napísal Július Pašteka, graficky upravil Miroslav Cipár.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame