Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
15. marec 2010

Médiá deformujú alebo ozdravujú?

Súhlasíte s názorom, že masmédiá spoločnosť celkovo skôr deformujú ako ozdravujú? Na otázku Postoy.sk odpovedali vybrané osobnosti. Martin Luterán, rektor Kolégia Antona Neuwirtha: Často je počuť názor, že masmédiá sú iba nástrojom, ktorý sa dá použiť na dobré aj zlé ciele. V istom zmysle je to urči...

Súhlasíte s názorom, že masmédiá spoločnosť celkovo skôr deformujú ako ozdravujú? Na otázku Postoy.sk odpovedali vybrané osobnosti.

Martin Luterán, rektor Kolégia Antona Neuwirtha: Často je počuť názor, že masmédiá sú iba nástrojom, ktorý sa dá použiť na dobré aj zlé ciele. V istom zmysle je to určite pravda. Avšak nie úplná. Aj keby sme neboli neustále obklopení masmediálnymi útokmi na naše nízke pudy, aj tak by stálo za zamyslenie, či to dnešné množstvo neosobnej, skratkovitej a povrchnej komunikácie, ktorá je podstatou masmédií, nedeformuje naše videnie reality, vzťahy s druhými a schopnosť súdiť veci komplexne a do hĺbky. Neviem si predstaviť nič ozdravnejšie pre dnešnú slovenskú spoločnosť ako vypnutie televízora, rádia, či internetu.

Ivan Rončák, politológ: Miera spoločenskej užitočnosti médií závisí od cieľa ich vlastníkov. Spoločensky veľmi prospešné sú médiá, ktoré odhaľujú kauzy, strážia čistotu verejného priestoru. Niektoré prinášajú neškodnú zábavu alebo občiansku publicistiku, ale sú aj vyslovene škodlivé médiá, ktoré vlastníci používajú ako nástroj politicko-ekonomického zápasu alebo tieto médiá útočia na nízke pudy jednotlivca. Môžu byť (zvyčajne sú) komerčne veľmi úspešné, ale spoločnosti škodia. Médiá sú biznis ako kazdý iný - a aj tu závisí od podnikateľa, či čitateľov priláka na spoločensky prospešné odhalenia konania verejne činných osôb, alebo ryžuje na ľudskej slabosti bez ohľadu na možné spoločensky negatívne následky.

Zuzana Humajová - Zimenová, analytička Konzervatívneho inštitútu: Masmédiá majú v spravodajstve prinášať najmä objektívne informácie a kvalitné komentáre. Ich úlohou nie je vykonávať v spoločnosti ozdravnú terapiu, ale pravdivo informovať o všetkom, čo sa oko nás deje. Potom je už len na ľuďoch, čo si z tých informácií vyberú. Túto svoju úlohu si však plní len málo žurnalistov. Neprofesionalita spolu so servilnosťou voči moci a peniazom prerástla v mediálnom priestore do takého rozmeru, že spravodajstvo prestalo byť dôveryhodné. Chybou však je, že to médiám ľudia tolerujú a uspokoja sa s nízkou kvalitou, čoho dôkazom sú stále vysoké čísla sledovanosti a čítanosti. To je však vecou už ich povrchnosti a pohodlnosti, že sa uspokoja s pokrivenými informáciami a polopravdami. Je to teda začarovaný kruh.

K téme:
Pozrite si ostatné otázky v ankete pre vybrané osobnosti. Zdieľať

Mons. Andrej Imrich, spišský pomocný biskup: Moderné masovokomunikačné prostriedky sú veľkým bohatstvom pre ľudstvo. Pomocou nich si môžu ľudia sprostredkovať mimoriadne mnoho dobra. Pochopiteľne, že tak ako všetko, aj masmédiá možno zneužiť. Ak ich ovládne nezodpovedný človek, cez nich môže verejnosť zmanipulovať i otráviť. Nezodpovední ľudia môžu prostredníctvom masmédií narobiť veľa škody jednotlivcom i spoločnému dobru.

Súčasnú spoločnosť rozmach a novota komunikačných prostriedkov tak zaskočila, že sme im v dnešnej dobe vydaní akoby napospas a mnohokrát sa cítime byť nimi ohrození a voči nim bezmocní. Zdá sa mi, že princípy morálky a práva v oblasti masmédií ešte nevieme dostatočne aplikovať. Rozvoj legislatívy pre túto oblasť nestačí držať krok s technickým rozvojom komunikačných prostriedkov. Spoločnosť sa musí naučiť objektívne kvantifikovať krivdy a škody, ktoré sa dajú spôsobiť prostredníctvom médií a vytvoriť legislatívu, ktorou by sa dalo pre pôvodcov každej krivdy vyvodiť spravodlivú právnu zodpovednosť.

Netvrdím, že by sa na tomto poli ešte nič neurobilo, ale zdá sa mi, že sú v tejto oblasti nejaké rezervy. Je to ešte málo strážené pole, ktoré je rajom pre „spravodajské hry“ na nečestnú likvidáciu konkurencie.

Som optimistom a verím, že časom sa ľudia naučia aj v oblasti masmédií uplatňovať morálnu zodpovednosť. Očakávam, že pokročí aj legislatíva, ktorá bude na tomto poli vyžadovať aj zodpovednosť právnu za preukázané krivdy. Ak však máme zostať slobodnou spoločnosťou, záškodnícky človek bude mať vždy priestor na šírenie zla. Proti tomu zlu si bude musieť každý z nás vytvoriť odolnosť. Každý si musí uvedomiť, že nie všetko, o čom nás masmédia informujú, je pravda, ale niečo pravda je. Keď budeme k médiám pristupovať rozumne kriticky, keď si budeme zodpovedne vyberať programy na sledovanie, nadobudneme imunitu voči zlu, ktoré by nás mohlo prostredníctvom médií otráviť.

Masmédiá sú cenným prostriedkom na ozdravenie spoločnosti, ak sú v rukách zodpovedných ľudí.

Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života: Média dnes majú najväčší vplyv na formovanie spoločnosti, ktorá žije konzumným životom a pre tento svet sa život na tomto svete začína i končí. Masmédia za pomerne veľmi krátku dobu v histórii človečenstva dosiahli to, že dnes ľudia žijú v priemere len 80 rokov, kým v minulosti žili v priemere 30 rokov, ale žili pre večnosť...

Ján Košturiak, prezident a spoluzakladateľ spoločnosti Fraunhofer IPA Slovakia: Neviem, či je úlohou masmédií ozdravovať spoločnosť. Myslím si, že spoločnosť deformujú skôr politici, ktorí chcú vyzerať v médiách lepší ako v skutočnosti sú, nechcú, aby ich klamstvá a podvody bolo vidieť. Mnohé masmédiá sú veľmi slabé - napríklad v STV prikyvuje redaktor každú nedeľu demagogickým monológom predsedu vlády, iné médiá zase hľadajú za každú cenu senzácie, ale nemajú schopnosti ísť pod povrch a dotiahnuť detaily reportáže do konca, nájsť skutočné dôkazy a pod. Myslím si však, že je dosť pracovníkov v masmédiách, ktorí sa usilujú nastavovať zrkadlo spoločnosti a hľadať pravdu. Držím im palce, aby boli nezávislí, aby sa nebáli zastrašovania politikov a aby boli tvrdí a nekompromisní. Spoločnosť deformujú demagógovia, zlodeji a mafiáni a ich prisluhovači v politických tričkách a v talároch. Tí však väčšinou nesedia v redakciách časopisov, televízií, rozhlasových staníc alebo internetových portálov.

Inzercia

Jozef Kováčik, hovorca Konferencie biskupov Slovenska: Myslím si, že otázka je zle postavená. Predpokladá iba dva extrémne pohľady. Masmédiá sú dnes nevynutnou súčasťou našej kultúry. Samé o sebe nemajú morálna hodnotu. Tú im vtláča človek, ktorý ich môže využiť pre dobro jednotlivcov i spoločnosti, alebo ich zneužiť na úzky záujem. Je to človek, ktorý ich používa na dobro, alebo na zlo. Je tu však celá škála spôsobov, ako sa to deje. Problém správania a vplyvu masmédií je teda hlbší. A práve tento rozmer je dnes veľmi často ignorovaný. Práve preto vidím ako veľmi dôležitú zdravú mediálnu výchovu. Človek zostáva slobodný vtedy, ak sa pre to rozhodne. Predpokladá to teda
poznanie a pevnú vôľu.

Peter Badík, podnikateľ, MyEnergy: Je celkom zrejmé, že média ľudí formujú. O to väčší vplyv majú na jedincov, ktorí žiadne iné podnety či smerovanie nehľadajú a na utváranie si svojich postojov si vystačia s ovládačom od TV, neuvedomujúc si, že ten ovládač ovláda viac ich ako tú elektroniku.

Médiá majú vo svojich rukách veľkú moc a nepochybne veľakrát podľahnú v honbe za úspechom tak trocha manipulovať a deformovať. Či je toho zlého viac ako dobrého, veľmi nemá cenu špekulovať.

Masmédiá sú tu, sú súčasťou nášho života a inak to už nebude. Mali by sme sa preto skôr zamerať na to, ako sa my a a cez nás naše deti môžeme naučiť ovplyvňovať média skôr, ako ony ovplyvnia nás. Máme právo voľby, ktoré možno veľmi ľahko využiť: televízor ma tlačitko off a bulvárnu tlač môžeme nechať ležať v stánku.

Ján Duda, profesor kánonického práva: Médiá sú tu či sa to niekomu páči alebo nie. Pre mňa skôr otázka stojí tak, čo sme urobili alebo máme urobiť, aby média spoločnosť nie deformovali, ale ozdravovali. Médiá a najmä tzv. investigatívna žurnalistika je nezriedka nepríjemná a dotieravá. Je nepríjemná pre štátne mocenské štruktúry, lebo sa tlačí do ich "kuchyne", vie byť nepríjemná pre jednotlivých občanov a nezriedka aj pre cirkev. Vďaka Bohu, že Cirkev pochopila svoju úlohu aj v tejto oblasti a vytvorila (v niektorých štátoch) silné mienkotvorné médiá. Spomeniem aspoň Taliansko s denníkmi L´Osservatore romano, Avvenire, Famiglia cristiana pričom aj takmer každý mienkotvorný denník (L´Espresso, La Repubblica a i.) majú expertov na religiózne a kresťanské dianie alebo za zmienku stojí aj silne mienkotvorné Radio Maryja v Poľsku. Napr. Cirkev v Taliansku pochopila a neponecháva komentáre k vlastnému dianiu vo vnútri Cirkvi na iných, ale sama ich kriticky vyhodnocuje, ba vstupuje otvorene aj do spoločenskej a politickej diskusie vôbec. Na Slovensku sú katolícke médiá ešte značne slabé, nie sú mienkotvorné nielen v spoločnosti, ale často ani v cirkevných komunitách. Zdá sa, že určitou nádejou by tu mohli byť žurnalisti z Katolíckej univerzity, ak by Cirkvi a jej učeniu dokázali viac porozumieť a fundovane sa vyjadrovať k spoločenským i vnútrocirkevným udalostiam, k čomu im zo srdca želám.

Anton Ziolkovský, výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska: Médiá do takej miery spoločnosť deformujú alebo ozdravujú, do akej slúžia spoločnému dobru a pravde. Problémom viacerých dnešných žurnalistov sú predsudky, s ktorými pristupujú ku spracovávaniu niektorých tém a bohorovnosť pri vynášaní súdov. O to viac si treba ctiť tých novinárov, ktorí vlastnú prácu berú ako službu spoločnosti.

Postoy.sk vám bude každý týždeň ponúkať názory vybraných osobností na konkrétne otázky.
Foto: Flickr.com

Staňte sa fanúšikom Postoy.sk na Facebooku a budete mať prehľad o nových článkoch.

Odporúčame

ZAHRANIČIE: Boj o kresťanského voliča

ZAHRANIČIE: Boj o kresťanského voliča

Tak ako u nás, aj v Británii sa pomaly schyľuje k voľbám. Posledné prieskumy napovedajú, že medzi opozičnými konzervatívcami a vládnucimi labouristami to bude tesné. Ak chcú labouristi vyhrať, musia zabojovať o kresťanského voliča. Konzervatívna strana Davida Camerona mala pred niekoľkými mesiacmi...

ROK KŇAZOV: Od zdržanlivosti ženatých po celibát

ROK KŇAZOV: Od zdržanlivosti ženatých po celibát

Prečo Cirkev ustanovila celibát? Je celibát správny? Tieto otázky sme položili saleziánovi Petrovi Naňovi. Zamýšľa sa vôbec niekto v Cirkvi nad tým, čo to dáva veriacim laikom, že kňaz, ktorý slúži omšu, spovedá, je slobodný a sľúbil Bohu, že bude patriť iba jemu? V našej západnej tradícii to súvisí...