ROK KŇAZOV: Cirkev bez sviatostí je mŕtvou tradíciou

Mohla by Cirkev existovať bez sviatostí? Odpovedá správca farnosti Smolnícka Huta Jozef Spišák.

S touto otázkou sa stretávam často od mnohých mojich priateľov, známych, veriacich. Odpoveď je: Nie! Prečo? Pretože ich ustanovil sám Kristus. A každý, kto verí, že je Mesiáš, Boží Syn náš Vykupiteľ, tak jednoznačne ich môže prijímať. Nechcem robiť žiadnu kázeň ani prednášku na túto tému, aby som čitateľov neunavil, ale bez ich pripomenutia sa nedá o nich rozprávať.

Ježiš Kristus nám udeľuje Boží život skrze sedem sviatostí, ktoré ustanovil a zveril svojej Cirkvi: krst, birmovanie, Eucharistia, pokánie, pomazanie chorých, posvätný stav a manželstvo. Týkajú sa všetkých etáp a dôležitých chvíľ života kresťana. Dávajú životu viery kresťanov vznik a rast, uzdravenie a poslanie. Sú to viditeľné znaky milosti, ktoré udeľujú milosť tým, ktorí ich prijímajú s potrebnými dispozíciami. Mocou spasiteľného diela vykonaného raz navždy Kristom, pôsobia samotným vysluhovaním v tých, ktorí nekladú prekážku: „Ex opere operato iis qui non ponunt obicem“. Sú účinné, pretože v nich pôsobí sám Kristus, on krstí. Sviatosti máme nielen platne a dovolene vysluhovať a prijímať, ale slúžiť aj iným, aby ich s úžitkom prijímali. Sviatosti nás posväcujú, budujú Kristovo telo, vzdávajú Bohu kult, napomáhajú vzrast lásky, poučujú. Vieru predpokladajú, živia, posilňujú a vyjadrujú. (KKC)

Cirkev by jednoducho nemohla existovať bez týchto siedmich sviatostí. Viem, mnohí povedia, načo sú nám, veď často ani necítime ich silu... Nemusíme, oni skutočne pôsobia. Cirkev na západe, ako som sa mal možnosť presvedčiť sám, sa akosi odklonila od niektorých sviatostí, a to je vidieť aj na ich cirkevnom spoločenstve či živote. Cirkev bez sviatostí je len skutočne organizáciou alebo „mŕtvou tradíciou“ či nejakou inštitúciou so silnými historickými koreňmi. To je dôsledok toho, ak sa Cirkev odkloní od Kristových sviatostí a nielen Cirkev, ale aj veriaci, ktorí môžu prijímať tieto sviatosti, sa potom stávajú len nejakými členmi.

Jeden príklad: Lekár odchádza od pacienta vraviac: "Ja tu už nič neurobím." Prichádza kňaz, stretáva sa s lekárom v dverách a lekár vraví kňazovi: "Ja som už tu skončil, to už je vaša práca." Chorý hovorí: "Ja som nečakal lekára, ale vás, pán farár, on už tu nič nezmohol. Po medicínskej stránke som už odpísaný, ale ešte sa potrebujem pripraviť na niečo iné, v čo som celý život veril, aby som sa stretol s naším Pánom." Vidíme tu, že udelením pomazania chorých dostáva človek aj rozhrešenie (absolúciu od všetkých hriechov).

Môže existovať Cirkev bez sviatostí? Odpoveď znie: nie! Jednoducho sa to nedá. Aj keď by si to mnohí želali a priali. Bez sviatostí niet účinkov, niet Krista, niet Cirkvi. Nepíšem to len preto, že som kňaz, ale aj preto, že už ako malý chlapec som sa stretával pri udeľovaní týchto sedem sviatostí s ľuďmi, ktorí prijímali tieto sviatosti a videl som, že ich životy sa postupne menili k lepšiemu. Veď predsa, dal nám ich sám Kristus...

Jozef Spišák
Foto: Fickr.com

V rámci seriálu Rok kňazov odpovedajú kňazi každý týždeň na vybrané otázky.

Staňte sa fanúšikom Postoy.sk na Facebooku a budete mať prehľad o nových článkoch.

Seriál Rok kňazov:
cirkevný historik Ľuboslav Hromják: Je Cirkev skostnatená?
dominikán Patrik Vnučko: Kto chce obrátiť Richarda Dawkinsa?
generálny vikár žilinského biskupa Ladislav Stromček: Dobré meno Cirkvi nesmie byť prvoradé
programový šéf TV Lux Juraj Drobný: Biblia ako film
hovorca KBS Jozef Kováčik: Boh alebo cirkev?
novokňaz Pavol Hrabovecký: Kňazstvo, čo mám z teba?
jubilujúci salezián Ernest Macák: Cez všetko sa dá premodliť
farár Maroš Kuffa: Ukážte mi jednu šťastnú prostitútku!
otec biskup František Tondra: Musí sa to mládencovi páčiť
salezián Robo Flamík: Dar kňazstva: dar krehkosti a veľkej lásky
básnik Stanislav Brtoš: Kňaz nie je postavený na piedestál
jezuita Milan Hudaček: Lebo som tvoj otec
Michal Masný: Stojí za mnou Boh, ktorý si ma sám vybral
otec biskup Rudolf Baláž: Kňaz má byť mužom modlitby za ľudstvo
Zdieľať

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo