Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
07. február 2010

ROK KŇAZOV: Kto chce obrátiť Richarda Dawkinsa?

O tom, prečo je toľko reholí, hovorí brat Patrik Vnučko, dominikán. Začína vtipom. Na pustom ostrove stroskotala loď s rehoľníkmi. Vyhladovaní rehoľníci sa rozhodli získať poživeň. Ulovili zlatú rybku, ktorá im sľúbila, že ak ju nechajú nažive, splní každému jedno želanie. Františkán sa hneď chytil ...

O tom, prečo je toľko reholí, hovorí brat Patrik Vnučko, dominikán. Začína vtipom.

Na pustom ostrove stroskotala loď s rehoľníkmi. Vyhladovaní rehoľníci sa rozhodli získať poživeň. Ulovili zlatú rybku, ktorá im sľúbila, že ak ju nechajú nažive, splní každému jedno želanie.

Františkán sa hneď chytil slova a vravel, že by chcel žiť a kázať medzi tými najchudobnejšími ľuďmi na svete. Puf. Františkán bol preč. Osmelil sa i verbista, ktorý túžil ohlasovať evanjelium kanibalom. Puf – a bol preč.

Jezuita neváhal: „Chcem dávať duchovné cvičenia hollywoodskym celebritám." Puf – a nebolo už ani jeho. Salezián sa chcel venovať najproblémovejším výrastkom sveta. V okamihu zmizol i on. Dominikán zatúžil obrátiť Richarda Dawkinsa. Puf. Neostal po ňom ani mastný fľak. Nakoniec prišiel rad na kartuziána. Ten sa poobzeral vôkol seba, blažene sa pousmial a povedal: „Moja najväčšia túžba sa už splnila...“

Koľko chariziem, toľko reholí

Teším sa z rôznorodosti foriem rehoľného života. Podľa mňa rôznorodosť reholí vyviera z tajomstva Najsvätejšej Trojice. Boh má záľubu v rôznorodosti. Veď On sám je Rôznorodosťou, zároveň i Jednotou troch božských osôb. Nikdy nestvoril dvoch úplne rovnakých ľudí a ani dvaja ľudia neprežili ten istý životný príbeh. Hoci by boli spolu od materského lona až po smrť, ich životné príbehy budú niesť punc jedinečnosti.

Táto rôznorodosť sa právom prejavuje aj v Cirkvi. Už od raných čias sa Cirkev konfrontuje s rôznorodosťou. Svätý Pavol pripomína Korinťanom, že rôznorodosť patrí k Cirkvi; je prejavom Ducha a bohatstva chariziem: „Keby bolo celé telo okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých je ten istý. Každý dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok,“ (1 Kor 12, 17. 4-7).

Nemožno sa diviť, že je toľko reholí, veď aj Božích chariziem je bezpočet, ako aj výziev, na ktoré treba v priebehu stáročí odpovedať. Rozdielnosť reholí je bohatstvom Cirkvi. Krása Cirkvi spočíva v rôznorodosti jej spiritualít. Vďaka Bohu, že jestvuje táto pestrosť.

Množstvo reholí neoddeliteľne patrí ku katolicite. Ťažko si predstaviť katolicitu, všeobecnosť, bez rôznorodosti a jedinečnosti jednotlivých spiritualít. Katolícka cirkev je katolíckou, preto lebo v sebe zahŕňa množstvo odlišných spiritualít. Popritom tieto spirituality tvoria obdivuhodný súlad; veď ich pohýna tá istá láska, spája tá istá viera i ten istý cieľ – oslava Boha a spása duší.

Čo brat, to iný spôsob života

Som Bohu vďačný za túto pestrosť reholí i za pestrosť v jednotlivých reholiach. My, dominikáni, sme sa v histórii nerozdelili, ako mnohé iné stredoveké rehole (na konventuálov a observantov, obutých alebo bosých) vraj preto, že u nás vždy platilo: čo brat, to observancia (spôsob rehoľného života). Môžem potvrdiť, že pestrosť v dominikánskej reholi je obrovská. Rovnako dnes, ako v minulosti. Moji spolubratia boli a sú vskutku rôznorodí: intelektuál Tomáš Akvinský, maliar fra Angelico, otec medzinárodného práva Francisco de Vitoria, obranca práv Indiánov Bartolomé de las Casas, mystik Ján Tauler, nositeľ Nobelovej ceny mieru George Pire, nedávno zosnulý kontroverzný teológ Edward Schillebeckx, či autor olympijského hesla „Vyššie, rýchlejšie, silnejšie“ Henri Didon, alebo jeden z prvých svätcov Latinskej Ameriky černoško Martin de Porres. Táto diverzita bratov vôbec nie je na škodu reholi, skôr naopak. Veľmi ju obohatila.

Inzercia

Keď už len jedna rehoľa je tak bohatá vo svojej spiritualite a pôsobení, o čo viac to platí o množstve reholí, ktoré Boh vzbudil v Cirkvi počas stáročí. Poklady, ktoré v sebe nesú jednotlivé rehole, sú nesmiernym obohatením Cirkvi a ľudstva. Každý zdravý rehoľník pristupuje k rehoľníkom iných reholí s úctou k ich spiritualite a tradícii.

Nemožno poprieť, že v minulosti sa medzi rehoľami občas objavila aj nezdravá rivalita. Snáď najznámejším a najsmutnejším prípadom je otázka krachu misií v Číne. Ako dominikána ma mrzí, čo moji spolubratia pred štyristo rokmi vyviedli jezuitom a uškodili tak napokon šíreniu Radostnej zvesti. Naopak som rád, že 25. januára 2010 započal proces blahorečenia Mattea Ricciho, hybného ducha inkulturácie evanjelia do starodávnej čínskej kultúry. Od ľudí ako bol on a iný jeho rovesník, Robert de Nobilis, taktiež jezuita, sa aj dnes má Cirkev a každá rehoľa, čo učiť.

Ak sa rehole snažia žiť podľa Kristovho učenia, ich rôznorodosť a svornosť v zápase za evanjelium je skutočným požehnaním.Som rád, že jestvuje v Cirkvi táto pestrosť spiritualít i reholí. Cirkev sa tak podobá sadu, ktorého rôznorodosť druhov ovocia je iba jeho chválou a obohatením. Smutný by bol sad, pozostávajúci iba zo samých jabloní. Rovnako by bol smutný a chudobný svet, keby nejestvovali jednotlivé odrody Jonathan, Idared, či Ontario, ale iba samé plánky...

brat Patrik Vnučko, OP
Foto: Flickr.com

V rámci seriálu Rok kňazov odpovedajú kňazi každý týždeň na vybrané otázky.

Staňte sa fanúšikom Postoy.sk na Facebooku a budete mať prehľad o nových článkoch.

Seriál Rok kňazov:
generálny vikár žilinského biskupa Ladislav Stromček: Dobré meno Cirkvi nesmie byť prvoradé
programový šéf TV Lux Juraj Drobný: Biblia ako film
hovorca KBS Jozef Kováčik: Boh alebo cirkev?
novokňaz Pavol Hrabovecký: Kňazstvo, čo mám z teba?
jubilujúci salezián Ernest Macák: Cez všetko sa dá premodliť
farár Maroš Kuffa: Ukážte mi jednu šťastnú prostitútku!
otec biskup František Tondra: Musí sa to mládencovi páčiť
salezián Robo Flamík: Dar kňazstva: dar krehkosti a veľkej lásky
básnik Stanislav Brtoš: Kňaz nie je postavený na piedestál
jezuita Milan Hudaček: Lebo som tvoj otec
Michal Masný: Stojí za mnou Boh, ktorý si ma sám vybral
otec biskup Rudolf Baláž: Kňaz má byť mužom modlitby za ľudstvo
Zdieľať

Odporúčame

ROK KŇAZOV: Dobré meno Cirkvi nesmie byť prvoradé

ROK KŇAZOV: Dobré meno Cirkvi nesmie byť prvoradé

Generálny vikár Žilinskej diecézy Ladislav Stromček odpovedá na otázku: Katolícka cirkev v Írsku rieši prípady zneužívania detí. V čom vidíte hlavný problém? Môže sa stať, že v prípade podobného škandálu v Cirkvi sa veriaci rozhodne z nej vystúpiť? Závisí naša viera v Boha a príslušnosť k Cirkvi od ...

Kázeň 2.0: Veríme alebo sa bojíme?

Kázeň 2.0: Veríme alebo sa bojíme?

„Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali, zotrvávate v ňom a prostredníctvom neho dosahujete spásu, ak sa ho držíte tak, ako som vám ho hlásal, ibaže by ste boli nadarmo uverili.“ My všetci potrebujeme evanjelizáciu. Potrebujeme počuť radostnú zvesť o Božej láske....

Čo prinesie tohtoročný Super Bowl?

Čo prinesie tohtoročný Super Bowl?

Skúste sa spýtať bežného Američana, aké témy najviac rezonujú americkou verejnosťou v posledných týždňoch. Neprekvapilo by ma, ak by sa v zozname najživších ocitla aj téma interrupcií. A možno by bola rovno medzi prvými. Dôvod je prozaický. Na pretrase sú totiž dlhodobo aj iné témy, nepochybne takti...