Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
26. september 2023

Za koho by dnes kandidoval Gustáv Husák

Za koho by dnes kandidoval Gustáv Husák

Osemdesiate roky dvadsiateho storočia som začal ako štvrták na základnej škole. Ukončil som ich ako druhák na vysokej škole. Každý deň som sa díval na jeho tvár. Tvár leva Bratislavských umeleckých a intelektuálnych salónov a kaviarní prvej republiky a Slovenského štátu.

Aby sme si ukázali, kto to bol, v ktorej strane by dnes bol, a čo by dnes pravdepodobne hlásal, použijem citáty z knihy kolektívu historikov Gustáv Husák a jeho doba z vydavateľstva Ústavu pamäti národa, ktoré najviac zaujali mňa.

„ G. Husák se osvědčil a povýšil na celostátní úroveň na post tajemníka Sboru sociální péče o česko­slovenské vysokoškolské studentstvo při Ústředním svazu československého studentstva, kde společná platforma socialistů, agrárníků a v tom čase ještě spo­lupracujících autonomistů dokázala porazit po šesti letech dominance pravicové Národní sjednocení.213 Gustáv Husák se také účastnil jako československý delegát XIX. a XX. kongresu Mezinárodní konfederace studentstva v Paříži (srpen 1937) a Glasgowě (srpen 1938) 214 a v jeden čas byla i zvažována jeho kandidatura na předsedu Ústředního svazu československého studentstva.215 

Ako známy mladý komunista, bol v ČSR kandidátom na predsedu Ústredného zväzu československého študentstva. Za jeho vlády ste sa ale, pokiaľ ste neboli aspoň členom Socialistického Zväzu Mládeže, nedostali ani na vysokú školu. O tom, že by vás jeho režim pustil do Glasgow, či Paríža, ste mohli len snívať. Pokiaľ ste však boli perspektívnym komunistickým kádrom, ako vtedy bol napríklad s. Fico, tak ste mohli cestovať aj do USA.

„Vyzerá to tak, že téma ženskej emancipácie patrila k tým, o ktorých dvojica diskutovala hneď na začiatku svojej známosti. Mladý ľavičiar zjavne podporil maturantku v jej feministickom cítení, keď ju prizval na spoluprácu a napísanie príspevku na danú tému. Tak sa M. Lokvencová pripojila k mladšiemu pokoleniu davistov, k tzv. šípistom, čo ju ovplyvnilo na celý život.“

Magda Lokvencová bola jeho budúca manželka. Takže aj dnes by bol určite feministom.  Dá sa z toho usúdiť, že by mu neboli cudzie ani všetky ideológie, ktoré sa objavili po prvotnom feminizme. A dnes sú s prvotným feminizmom dokonca v konflikte. Mám na mysli LGBT a trans ideológie.

Obaja manželia boli veľmi moderní, o čom svedčí aj nasledovný text :

„V roku 1940 Magda Husáková doštudovala bratislavskú univerzitu, v de­cembri získala titul „doktorky vied právnych a štátnych“ a zaradila sa tak medzi 0,04 % slovenských žien s vysokoškolským diplomom.16 Podobne ako manžel stala sa rovnoprávnou nositeľkou titulu JUDr. Manželia Husákovci sa pokúsili vybudovať moderné, „socialisticky emancipované“, rodovo rovnoprávne dvojka­riérové manželstvo. G. Husák verejne proklamoval rovnosť žien ako výraz ducha nastupujúcej generácie, ktorá chce zmeniť spoločnosť. M. Husáková sa rozhodla žiť v súlade s proklamovaným ideálom rodovej rovnosti. Riešenie tzv. ženskej otázky v praxi sa pre nich oboch stalo osobnou životnou skúškou.“

Dvojkariérové manželstvo v jeho časoch v Európe bežné nebolo.  Túžba fundamentálne zmeniť spoločnosť, rodová rovnosť, socialistická emancipácia....                                                                                                                   

„G. Husák sa ďalej angažoval v komunistickom hnutí, ktoré malo v tom čase popularitu medzi časťou slovenskej mládeže. Bolo preja­vom vzdoru voči generácii rodičov. Lákalo svojím radikalizmom, víziou spra­vodlivej spoločnosti a istým mysticizmom. Angažovali sa v ňom presvedčení horlivci, proroci, mučeníci a vyznávači. Navyše tajné schôdzky dávali možnosť zakúsiť pocit spolupatričnosti, jednoty. Komunistický mesianizmus a mysticiz­mus, vedomie vlastníctva plnej pravdy a osobitného poslania, ale aj akcieschop­nosť boli prvky, ktoré Husákovi na komunistickom učení vyhovovali a ktoré umožnili transfer jeho religiozity do splošteného sveta ideológie.22 Táto „nová viera“ dávala G. Husákovi, ktorý v jeseni 1933 vstúpil do Komunistickej strany Československa pocit, že sa zúčastňuje na diele, ktorým sa aktívne mení a pre­tvára starý zlý svet a vytvára svet nový, lepší a spravodlivejší.“

Moderný človek, radikál, vyznávajúci „hodnoty“, ktoré v jeho časoch s nadšením vyznávali mladí, pokrokoví Európania. A ktorý by sa vo vtedajších Parížskych kaviarňach cítil rovnako dobre, ako sa cítil v tých Bratislavských. Akurát v tom Paríži sa po vojne títo pokrokoví ľudia nedostali k moci.

Kde by tak asi dnes politicky bol ? Za koho by kandidoval ?

„Prvního dne pro Československo kritického měsíce září roku 1938 se Magda Lokvencová za Gustáva Husáka provdala, za svědky jim byli Vladimír Clementis a jeho manželka Lída.232 Novomanželé si však užili líbánky již v červenci a v sr­pnu, kdy společně podnikli delší cestu po Francii a Itálii, přičemž navštívili také Paříž, Marseille, Řím či Benátky.233 Poté společně začali bydlet v bratislavské garsonce v Panenské ulici.234 „

Nás, moju rodinu, za jeho vlády nepustili do Západného Nemecka,  kam sme v roku 1983 dostali pozvanie od tety, otcovej sestry. Emigrovala tam s rodinou v roku 1968. Nepustili nás dokonca ani do Juhoslávie. 

V garsónke však nezostali dlho :

Po prevratných zmenách v rokoch 1938 a 1939 , keď zanikla Čes­ko-Slovenská republika a vytvorila sa Slovenská republika, sa mladý manželský pár Husákovcov v roku 1940 nasťahoval do priestrannej vily Hany Gregorovej na vtedajšej Tajovskej (dnes Tajovského) ulici v tichom prostredí medzi brati­slavskou Kalváriou a Horským parkom, ktorú dala do prenájmu po smrti svojho manžela, známeho spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského. Okrem manželov Husákovcov tu k 15. decembru 1940 žili aj Husákov švagor Vladimír Lokvenc, Michal Falťan a Félix Vašečka. O celú domácnosť a kuchyňu sa starala Helena Kyselicová, vtedy 29 -ročná žena z Horných Motešíc. Hoci toto spoločenstvo mladých komunistických intelektuálov bolo známe pod prezývkou Kolchoz, všetci z menovaných vrátane Husáka si bez donútenia zvonka uvádzali v kolónke Náboženstvo „rímskokatolícke“ a v kolónke Národnosť „slovenská“.39

„Na stránkach Nového slova z polovice 40. rokov 20. storočia ožíva G. Husák nielen ako politik, ale aj ako schopný novinár, milovník krasorečnenia a mi­moriadne sčítaný intelektuál. Bol autorom množstva rozsiahlych úvodníkov. Zjavne mal ľahké pero. Ako skúsený rečník doslova vrhal na čitateľa lavínu slov a emócií. Občas sa opieral o vyššie autority, citoval a parafrázoval slávne diela a osobnosti, napríklad M. A. Bakunina, J. V. Stalina a T. G. Masaryka, súbež­ne s nimi grécku mytológiu, Bibliu, svätého Františka z Assisi, evanjelium sv. Lukáša, Machiavelliho, Shakespearovho Hamleta, Dostojevského Bratov Kara­mazovovcov, Chaplinovu Modernú dobu, Voskovca a Wericha, názory Stanislav­ského (!), poéziu Oscara Wilda a Charlesa Baudelaira, pričom Baudelairove verše uvádzal vo francúzštine, atď

 

Nové Slovo – noviny, do ktorých Gustáv Husák písal. Pamätám si, ako sme ich na gymnáziu (1984 - 1988) povinne odoberali  a z článkov sme museli robiť referáty. A tu sa už dostávame k dnešku.

Nové Slovo pokračovalo aj po revolúcií. Ako Slovo. Prispievali doň mladí, ľavicoví autori. Napríklad vtedajší viceprezident Mladej demokratickej ľavice, mládežníckeho orgánu SDĽ, Ivan Štefunko.  Ten, ktorý neskôr založil Progresívne Slovensko (https://noveslovo.eu/archiv/manifest-generacie-2000/)

Prepojenie Gustáva Husáka s budúcimi politikmi SDĽ je krásne vidieť aj počas udalostí v novembri 1989.

„Okruh Husákových najbližších spolupracovníkov, ktorý tvorili predovšet­kým slovenskí komunisti akademik Viliam Plevza a Pavol Kanis s Petrom We­issom, ho napriek tomu počas nasledujúcich dvoch dní presviedčal, aby vystúpil buď v televízii alebo priamo na Václavskom námestí (!), ale G. Husák to rovnako odmietol.“

Spomínam si na prvé televízne štúdiá Dialóg v novembri 1989. Peter Weiss tam ešte vystupoval za Komunistickú stranu Slovenska. Dnes je  šedou eminenciou Hlasu Petra Pellegriniho (https://echo24.cz/a/HsUjA/tydenik-echo-rozhovor-peter-weiss-slovensko-rozklad-duvery-ve-stat)

Z bývalej Komunistickej strany Slovenska vznikla SDĽ  - Strana demokratickej ľavice. Väčšina ľudí na Slovensku si dnes myslí, že jediným nástupcom SDĽ bol Smer. Ten sa po prehre Smeru vo voľbách v roku 2020 rozdelil na Smer a Hlas. Smer naozaj nástupcom SDĽ je. Ale nie jediným. Smer bol nástupcom SDĽ nie ideovým, ale biznisovo-korupčným. Smer a Hlas sú tí ľavičiari, ktorí ľavicové idey, teda túžbu po zmene sveta, čo sa však nikdy nedalo bez zmeny človeka, čo priznáva aj Manifest Ivana Štefunka a Eduarda Chmelára z roku 2000,  vymenili za moc a peniaze.

Úryvok z Manifestu generácie 2000 :

„My sa opierame o pôvodnú ideu tzv. etického socializmu, ktorá znamená predovšetkým zospoločenštenie ľudstva, odvážnu víziu budúcnosti vyzdvihujúcu mravnú obrodu civilizácie. Človek musí pre socializmus najprv duchovne dozrieť, musí prekonať egoizmus a prevahu materiálnych záujmov. Sovietsky model socializmu bol totiž budovaný na kapitalistickej alebo polofeudálnej morálke. Jeho cieľom bolo, aby ekonomika zmenila ľudí, kým skutočný socializmus si vyžaduje, aby ľudia zmenili ekonomiku. Historické poslanie ľavice treba vidieť práve v zmene hodnôt, v zmene myslenia, v humanizácii spoločnosti. Socialista nepotrebuje ľudí ovládať, ale meniť. Jeho cieľom nie je moc, ale pomoc.“

Sú však aj iní ľavičiari. Ktorí to, na rozdiel od   pánov Fica, Kaliňáka, Počiatka, a spol., a neskôr pána Pellegriniho, mysleli  s tou zmenou spoločnosti a zmenou človeka, vážne. Napríklad Ivan Štefunko.

Existujú aj horší vládcovia, ako skorumpovaní ľudia.  Spoločnou črtou najhorších režimov dejín bola ich snaha zmeniť človeka.  Sociálne inžinierstvo.

Nový, komunistický  človek, odchovaný novou spoločnosťou (pôvodne to malo byť v detskom domove, kam rodičia mali odkladať svoje deti), už nebude túžiť po majetku. Slobodný, zbavený rodinných väzieb a záťaží, všetky svoje tvorivé sily nezištne nasadí pre kolektívne  blaho. A spoločnosť ho odmení tým, že sa o neho postará.  Každý podľa svojich schopností, každému podľa jeho potrieb. 

Árijský nadčlovek, zbavený špiny a parazitov, ktorí znečisťujú jeho krv a odoberajú mu silu, aj ich falošných doktrín, sa stáva súčasťou najvyššieho kolektívu, Národa,  Spoločenstva krvi. Bez Národa je ničím.  Je verný svojmu Národu a Vodcovi,  za ktorého sa kedykoľvek obetuje. Árijský nadčlovek vie, že jeho individuálne prežitie, či šťastie,  nič neznamená. Dôležité je prežitie Národa. Prežitie Krvi.  Odmenou mu bude ovládnutie celého sveta, vedomie, že je príslušníkom Panskej Rasy a vláda nad  zotročenými, menejcennými parazitmi.

Inzercia

Sociálne a ekologicky uvedomelý Európan chápe, že sa musí vzdať svojho nadmerného konzumu (inými slovami svojej životnej úrovne),  svojho národného štátu, večného zdroja vojen,

https://europske.noviny.sk/2022/06/19/michal-simecka-preco-by-sme-mali-otvarat-zakladajuce-zmluvy-o-eu-napriklad-kvoli-orbanovi/

a musí sa o Európu podeliť s prichádzajúcimi, prevažne mladými mužmi, z celého rozvojového sveta.  https://progresivne.sk/programy/europska-a-zahranicna-politika-humanitarna-pomoc/

S radosťou sa  vzdá svojho individualistického auta a s nadšením bicykluje hore kopcom v daždi a v zime, lebo je to správne a zdravé.

https://imhd.sk/ba/doc/sk/22753/Hlavn%C3%A9-mesto-pokra%C4%8Duje-v-boji-proti-automobilizmu     

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/680669-cyklopruhy-bratislava-stare-mesto-matus-vallo-jeden-jazdny-pruh-doprava/

 

Pre prežitie Matky Zeme sa vzdá, mäsa,

https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/23216163/hmyz-sa-vyrovna-masu-chovat-cvrcky-a-kobylky-je-lepsie-ako-kravy-vravi-entomolog.html

https://europske.noviny.sk/2021/10/31/martin-hojsik-sucasne-polnohospodarstvo-v-eu-je-neudrzatelne/

aj svojich Matku Zem ničiacich dovoleniek.

https://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/675958-letecke-spolocnosti-zavadzaju-nedokazu-byt-zelene/

V ekologicky nevykúrenom malom (nie nadrozmernom) byte, bez zelene, bez svetla, bez parkovacieho miesta,  v maximálne zahustenej, udržateľnej zástavbe, si zodpovedne  oblečie aj druhý sveter.

https://www.yimba.sk/clanky/hra-na-kvalitne-mesto-sedem-dovodov-ktore-brania-bratislave-aby-bola-lepsim-miestom-pre-zivot

Vždy podporí akúkoľvek Inakosť, ktorá sa práve zjaví. 

https://www.postoj.sk/45143/aj-pedofil-ma-pravo-na-zivot-bez-predsudkov-pise-dennik-sme

https://progresivne.sk/programy/rovnost/

https://sita.sk/podla-simecku-je-velkou-hanbou-ze-parlament-odmietol-uznesenie-europarlamentu-v-suvislosti-s-lgbti-osobami/

Uznáva, že všetky svetové kultúry a civilizácie sú si rovné a zaslúžia si ochranu. Okrem  Západnej, patriarchálno – koristníckej. Tú treba, naopak, zničiť.  Aj z jej kresťanskými koreňmi. Sociálne a ekologicky uvedomelý Európan vždy dôveruje Štátu a Expertom. Podľa toho vie vždy odlíšiť Pravdu od hoaxu. 

https://progresivne.sk/programy/obrana-demokracie/

Ak Experti rozhodnú, že jeho 14 ročné dieťa má byť preoperované na iné pohlavie, s nadšením svoje dieťa v jeho zrelom rozhodnutí podporí, a používa už len dieťaťom preferované zámená.   https://progresivne.sk/programy/rovnost/

https://www.iwf.org/identity-crisis-jeannette

https://www.theguardian.com/books/2023/feb/19/time-to-think-by-hannah-barnes-review-what-went-wrong-at-gids?CMP=share_btn_tw

Tí najuvedomelejší Európania  však už žiadne deti nemajú.

https://sita.sk/mladych-ludi-trapi-klimaticka-uzkost-niektori-prave-preto-nechcu-mat-deti/

Ak zistí, že jeho spoluobčan neprejavuje ku krásnej novej Európe a jej hodnotám dostatočnú lojalitu, bez váhania ho udá (po novom whistelblowuje). Odmenou mu bude život v čistej, bezpečnej, inkluzívnej, farebnej, multikultúrnej, sociálnej a ekologickej Európskej Utópií.

Komunistická strana Slovenska, má dnes na Slovensku jediného autentického ideového nasledovníka.  Ktorý chce zásadným spôsobom zmeniť našu spoločnosť. A samozrejme, zmeniť aj človeka. Je to strana Progresívne Slovensko. Presne to isté, len v službách inej Utópie, si želal v jeho dobe, súdruh Gustáv Husák.

Dopadlo to katastrofálne. Dodnes sme sa z toho experimentu nepozbierali

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.