Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
23. september 2023

Pán je dobrý, nezabúdajme na to

Pán je dobrý, čo mnohým „zaslúžilým spravodlivým“ veľmi nereže (Mt 20,1-16). Avšak jeho myšlienky nie sú podľa našich myšlienok (porov. Iz 55,8). Preto je z našej strany asi najsprávnejšie túto jeho dobrotu oslavovať. Napríklad aj slovami Žalmu 145.
Pán je dobrý, nezabúdajme na to

Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele nájdete tu. 

Ž 145, 2-3. 8-9. 17-18

(BETH) Budem ťa velebiť každý deň 
a tvoje meno chváliť navždy a naveky.
(GHIMEL) Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden, 
tvoju veľkosť nemožno preskúmať. 
(HETH) Milostivý a milosrdný je Pán, 
zhovievavý a veľmi láskavý.
(TETH) Dobrý je Pán ku každému 
a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. 
(SADE) Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách 
a svätý vo všetkých svojich skutkoch.
(KOF) Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, 
všetkým, čo ho vzývajú úprimne. 

Liturgiou vybraný Žalm 145 patrí druhovo medzi čistokrvné chválospevy. Skomponovaný bol istotne s úmyslom, aby bol ľahko zapamätateľný na prednes, a teda bol veľmi vhodný pre liturgické účely. Napovedá tomu jeho forma alfabetického akrostichu. Znamená to, že každý jeho dvojriadok začína postupne každým písmenom hebrejskej abecedy. Z celkového počtu 21 veršov je v bohoslužbe slova 25. nedele v roku A použitých 6 veršov. Poďme teda na ich analýzu. Pomôžeme si pritom kvalitným slovenským Komentárom z roku 2021 (Žalmy 120-150, Dobrá Kniha: Trnava, s. 497 – 528).

2. verš (začínajúci hebrejským písmenom beth) patrí k úvodnej predohre. Vyzdvihuje sa v ňom snaha, aby táto chvála preklenula všetok čas. Má sa konať „každý deň“, ba priam „navždy a naveky“. Výzva je smerovaná priamo Bohu. Verš 3 („gimel“) už náleží k prevej tematickej časti tohto spevu (vv. 3 – 6), ktorá sa zaoberá Božou veľkosťou. Tá by mala odrážať aj veľkosť chvály. No aj tá je nedostatočná, pretože skutočná Božia veľkosť Pána je ľudskými schopnosťami v skutočnosti nezmerateľná. Začína sa tak sled deklaratívnych vyhlásení.

Snaha, aby táto chvála preklenula všetok čas. Zdieľať

Pokračujeme v. 8 („heth“). Ten Božiu veľkosť pretavuje do praktickej roviny, v ktorej je Pán dobrý. Jeho priamou inšpiráciou je zaiste Božie zjavenie Mojžišovi v Ex 34, 6 – 7. Boh sa tam po hriechu Izraelitov so zlatým teľaťom zjavuje ako milostivý, milosrdný, zhovievavý a láskavý. No Pánova dobrota sa v skutočnosti  nevzťahuje iba na Izrael. Rozlieva sa na každého, ba aj na všetko stvorenie. Svedčí o tom v. 9 („teth“).

Pánova dobrota sa v skutočnosti  nevzťahuje iba na Izrael. Rozlieva sa na každého, ba aj na všetko stvorenie. Zdieľať

Záverečná liturgická strofa skáče do v. 17. („sade), ktorý hovorí o druhej sérii praktickej dobroty voči svojim verným (vv. 14 – 20). Všetko čo robí je spravodlivé. Dodržiava svoje vlastné pravidlá, ktoré zjavil Izraelu. Všetky jeho zásahy sa majú považovať zároveň za primerané. To znamená, že je konštantný. Nemožno ho obviniť z toho, že žiada viac, či menej, čo stanovil. Dá sa ho právne napadnúť. Nedá sa pritom obviniť. Posledné použité výroky vo v. 18 („kof“) sa posúvajú k intímnej sfére. Božia blízkosť je zaručená tým, čo volajú. No toto volanie musí byť pravdivé (úprimné). Musí vychádzať z vnútra modliaceho sa. Božia úprimnosť ústretovosti sa musí odrážať u tých, čo sa na neho obracajú.

Inzercia

Božia blízkosť je zaručená tým, čo volajú. Zdieľať

Pán je teda dobrý. Nie ku tým, čo jeho vôľu odmietajú. No ku každému, kto to myslí vážne. Sme teda schopný vyjsť absolútne v ústrety v takej miere, ako nás o Božej otvorenosti informuje písmo? 

Lukáš Durkaj

Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Foto: wikimedia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.