ROK KŇAZOV: Biblia ako film

Vedúci oddelenia programu TV Lux Juraj Drobný odpovedá na otázku: Keby ste mali spracovať ako celovečerný film istú udalosť z Biblie, ktorú by ste si vybrali?

Pred pár rokmi som sa stretol s človekom, ktorý bol súčasťou štábu nakrúcajúceho príbehy z Biblie. Povedal mi vtedy: „Chceme v spolupráci s renomovanými biblistami natočiť všetky sfilmovateľné príbehy, ktoré v Biblii sú!“ Šlo o medzinárodný projekt a ak dobre počítam, v tejto sérii bolo natočených trinásť filmov (Abrahám, Stvorenie sveta, Jakub, Jozef, Mojžiš, Samson a Dalila, Dávid, Šalamún, Jeremiáš, Ester, Ježiš, Svätý Pavol, Apokalypsa svätého Jána). Nebol prvým a určite nie je ani posledným pokusom dať biblickým príbehom filmovú podobu, no práve táto séria je doteraz najkomplexnejšia.

Napriek tomu, že i ja si občas celkom rád pozriem sfilmovaný biblický príbeh (medzi moje najobľúbenejšie patrí Jesus Christ Superstar), nie som veľkým zástancom natáčania príbehov podľa Biblie. Ja viem, znie to asi ako paradox. Ale pre mňa je Biblia predovšetkým Božím zjavením. Jej chápanie sa rozširuje a prehlbuje vďaka rozvoju vedeckého poznania. Božie Slovo zachytené v Biblii sa individuálne prihovára i každému veriacemu kresťanovi a aj vďaka dynamike života je pre nás vždy nové.

Filmové spracovanie ktorejkoľvek z častí Svätého Písma je však vždy jej konkretizovanou obrazovo-zvukovou interpretáciou, ktorá sa v okamihu dostrihania filmu stáva akoby „kánonom“ definitívne ustanovujúcim podobu javov i vzťahov. A aj keď divák vie, že filmové zobrazenie je fikciou, obraz a zvuk filmu vytvárajú zdanie skutočnosti tak hodnoverne, že si môže onen „kánon“ osvojiť. Tým sa ale biblické posolstvo, ktoré je vo svojej podstate dynamické, môže sa pre daného diváka stať statickým.

Takže na otázku, ktorú časť Biblie by som si vybral ako námet na celovečerný film ja, odpovedám – žiadnu. Ale rád si nový Bibliou inšpirovaný film pozriem.

Juraj Drobný
Foto: iffphoto.sk

V rámci seriálu Rok kňazov odpovedajú kňazi každý týždeň na vybrané otázky.

Staňte sa fanúšikom Postoy.sk na Facebooku a budete mať prehľad o nových článkoch.

Seriál Rok kňazov:
hovorca KBS Jozef Kováčik: Boh alebo cirkev?
novokňaz Pavol Hrabovecký: Kňazstvo, čo mám z teba?
jubilujúci salezián Ernest Macák: Cez všetko sa dá premodliť
farár Maroš Kuffa: Ukážte mi jednu šťastnú prostitútku!
otec biskup František Tondra: Musí sa to mládencovi páčiť
salezián Robo Flamík: Dar kňazstva: dar krehkosti a veľkej lásky
básnik Stanislav Brtoš: Kňaz nie je postavený na piedestál
jezuita Milan Hudaček: Lebo som tvoj otec
Michal Masný: Stojí za mnou Boh, ktorý si ma sám vybral
otec biskup Rudolf Baláž: Kňaz má byť mužom modlitby za ľudstvo
Zdieľať

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo