Vianoce plné kontrastov

Vianoce prinášajú teplo domova a radosť zo spoločenstva, ale i chlad, smútok a bolesť zo samoty. Cez Vianoce sa v srdciach ľudí rodí pokoj a láska, ale mnohí pociťujú práve beznádej a bezmocnosť. Počas Vianoc sa snažíme byť k sebe milší a pozornejší, ale zároveň nás od seba vzďaľuje akýsi neustály zhon za pseudohodnotami. Azda najväčším kontrastom Vianoc je život a smrť. V jeden deň slávime narodenie Pána, pár dní na to zas mučenícku smrť svätého Štefana a spomienku na betlehemské neviniatka. Vianoce sú sviatkom príchodu Syna toho, ktorý je darcom života, ale i oslavou hrdinskej smrti tých, ktorým život násilne zobrali.

Zaoberať sa smrťou cez sviatky lásky a pokoja asi nie je príliš vhodné. Prečo však liturgisti zvolili práve takéto poradie sviatkov? Niečo na tom predsa len bude. V čarovnej atmosfére Vianoc sme citlivejší na vnímanie potrieb a problémov iných, možno dokážeme viac precítiť i nespravodlivosť týkajúcu sa nevinne odsúdených. Biblický príbeh o Štefanovi i o krutom Herodesovi je totiž stále aktuálny. Štefan zomrel za to, že vyznal svoju vieru a názory, betlehemskí chlapci zas stáli v ceste pri budovaní kariéry vladára a ohrozovali jeho moc. Ešte aj dnes, žiaľ, ľudia „sedia“ za to, že si myslia niečo iné a čakajú na svoj ortieľ. Aj dnes zomierajú deti, ktoré stoja v ceste svojim rodičom. Aj dnes kráča v našich nemocniciach nový život a násilná smrť ruka v ruke.

Táto paralela nie je náhodná. Vianočné sviatky so všetkými svojimi symbolmi znázorňujú realitu v našej spoločnosti. V jeden deň sa narodí dlhoočakávané dieťa a vzápätí iné zomrie, lebo jeho život „ohrozuje“ záujmy iných. Koľko malých mučeníkov, ktorí sa ešte ani nestihli narodiť, má už naša doba.

Asi to nebude len tak, že Vianoce sú plné kontrastov. Možno majú naozaj priniesť do našich sŕdc aj napriek radostnej atmosfére a rodinnej pohode trochu nepokoja, aby sme sa hlbšie zamysleli nad sebou i nad svojimi možnosťami zmierniť súčasnú situáciu. Aby sme priniesli viac tepla tam, kde vládne chlad, viac radosti, kde prevažuje smútok, viac lásky, kde panuje beznádej a hlavne viac úcty k životu tam, kde sa v srdciach dnešných „herodesov“ rodí myšlienka na smrť.

Janka Grešnerová
Autorka je študentkou žurnalistiky.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo