Svet už nie je taký ako predtým

Predstavujem si uplynulých dvetisíc rokov. Aký úžasný pocit by mal naplniť nás všetkých. Veď už toľko času uplynulo od vtedy, ako sa svet stal iným – Boh sa stal človekom! Svet, ktorý tisícročia bol ako stratená ovca, teraz sa stal ovcou nájdenou, pozdvihnutou na ramená Božím Synom.

Ale vo vtelení je i iná iná stránka. Boh sa stal človekom a cez Krista povedal slova večnej pravdy, ktorá ako droždie dané do cesta postupne zmenili celý svet. Boh nám ukázal veľkosť a vznešenosť človeka. Kristus po vtelení sa stal a navždy ostane dôkazom toho, že človek je nekonečne veľkým a hlbokým, že ako chrám je schopný obsiahnúť celú Božskú prítomnosť. Môže sa zjednotiť s Bohom, prijať do seba Jeho prirodzenosť, ako o tom píše apoštol Peter (2 Pt 1,4).
Človek je pre Boha natoľko hodnotný, že aj keď odpadneme od povolania ktorého sa nám dostalo a nie sme ho viac hodní, Boh nikdy nemá s nami taký vzťah, ktorý by boli menej ako Jeho Otcovstvo a naše synovstvo.

V Kristovi je nám ukázané, že každý jeden človek je najvyššou hodnotou. Kristus žije a umiera pre každého z nás. Nezáleží Mu len na skupine ľudí, ale na každom jednotlivcovi. Každý z nás – ako sa pýše v Apokalypse - má u Boha meno. To meno bude odhalené na konci časov. Nepozná ho nik okrem Boha a toho, kto ho dostane (Zjv 2,17). To meno – jedno a neopakovateľné - vyjadruje náš vzťah s Bohom. Každý z nás je pre Neho jednotlivcom. Aké je to úžasné! Svet od počiatku poznal národy a rasy, poznal otrokov a slobodných, poznal kategórie ľudí - tak ako aj moderný svet. Jedine Boh pozná živé a jedinečné osoby - mužov a ženy.

Pán prijíma každého z nás takého, aký sme. On prijíma dobrého i zlého. Teší sa z dobrého a umiera za spásu zlého. Pán nás vyzýva pamätať na to a káže nám byť takými, nielen v našom kresťanskom prostredí, ale aj vo svete, ktorý nás obklopuje. Stavať sa ku každému človeku spravodlivo, nehodnotiť a neodsudzovať, vidieť v každom človeku jeho krásu, ktorá je obrazom Božím, obdivovať ju, pomahať jej žiariť v celej jej sláve, stať sa skutočnosťou a zvíťaziť.

Boh nám ukázal takú lásku, akú prechadzajúci svet nepoznal. Lásku ktorá je zraniteľná, bezmocná, vylievajúca, obdarujúca, štedrá, obetavá; láska, ktorá dáva nielen to, čo má ale aj samu seba. Toto do sveta prinieslo narodenie Pana a ono to vo svete ostáva. Jeho svetlo žiari a bude žiariť, ale zvíťazi len vtedy, tento Boží pohľad na svet a roznesieme ho do celého sveta. Našu vieru, dôveru a nádej – sily, ktoré môžu pomôcť ostatným začať žiť nanovo. Nato, aby mohli začať žiť naovo, musia vidieť to nové v nás. Svet sa stal novým cez zjednotenie Boha s človekom, keď Slovo sa telom stalo. My sa teraz musíme stať svedkami narodenia, slávou a svetlom Božím vo tme súčasného sveta.

Ján Szentkereszty

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo