Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
29. 12. 2005, 23:09

Svet už nie je taký ako predtým

Predstavujem si uplynulých dvetisíc rokov. Aký úžasný pocit by mal naplniť nás všetkých. Veď už toľko času uplynulo od vtedy, ako sa svet stal iným – Boh sa stal človekom! Svet, ktorý tisícročia bol ako stratená ovca, teraz sa stal ovcou nájdenou, pozdvihnutou na ramená Božím Synom. Ale vo vtelení ...

Predstavujem si uplynulých dvetisíc rokov. Aký úžasný pocit by mal naplniť nás všetkých. Veď už toľko času uplynulo od vtedy, ako sa svet stal iným – Boh sa stal človekom! Svet, ktorý tisícročia bol ako stratená ovca, teraz sa stal ovcou nájdenou, pozdvihnutou na ramená Božím Synom.

Ale vo vtelení je i iná iná stránka. Boh sa stal človekom a cez Krista povedal slova večnej pravdy, ktorá ako droždie dané do cesta postupne zmenili celý svet. Boh nám ukázal veľkosť a vznešenosť človeka. Kristus po vtelení sa stal a navždy ostane dôkazom toho, že človek je nekonečne veľkým a hlbokým, že ako chrám je schopný obsiahnúť celú Božskú prítomnosť. Môže sa zjednotiť s Bohom, prijať do seba Jeho prirodzenosť, ako o tom píše apoštol Peter (2 Pt 1,4).
Človek je pre Boha natoľko hodnotný, že aj keď odpadneme od povolania ktorého sa nám dostalo a nie sme ho viac hodní, Boh nikdy nemá s nami taký vzťah, ktorý by boli menej ako Jeho Otcovstvo a naše synovstvo.

V Kristovi je nám ukázané, že každý jeden človek je najvyššou hodnotou. Kristus žije a umiera pre každého z nás. Nezáleží Mu len na skupine ľudí, ale na každom jednotlivcovi. Každý z nás – ako sa pýše v Apokalypse - má u Boha meno. To meno bude odhalené na konci časov. Nepozná ho nik okrem Boha a toho, kto ho dostane (Zjv 2,17). To meno – jedno a neopakovateľné - vyjadruje náš vzťah s Bohom. Každý z nás je pre Neho jednotlivcom. Aké je to úžasné! Svet od počiatku poznal národy a rasy, poznal otrokov a slobodných, poznal kategórie ľudí - tak ako aj moderný svet. Jedine Boh pozná živé a jedinečné osoby - mužov a ženy.

Pán prijíma každého z nás takého, aký sme. On prijíma dobrého i zlého. Teší sa z dobrého a umiera za spásu zlého. Pán nás vyzýva pamätať na to a káže nám byť takými, nielen v našom kresťanskom prostredí, ale aj vo svete, ktorý nás obklopuje. Stavať sa ku každému človeku spravodlivo, nehodnotiť a neodsudzovať, vidieť v každom človeku jeho krásu, ktorá je obrazom Božím, obdivovať ju, pomahať jej žiariť v celej jej sláve, stať sa skutočnosťou a zvíťaziť.

Boh nám ukázal takú lásku, akú prechadzajúci svet nepoznal. Lásku ktorá je zraniteľná, bezmocná, vylievajúca, obdarujúca, štedrá, obetavá; láska, ktorá dáva nielen to, čo má ale aj samu seba. Toto do sveta prinieslo narodenie Pana a ono to vo svete ostáva. Jeho svetlo žiari a bude žiariť, ale zvíťazi len vtedy, tento Boží pohľad na svet a roznesieme ho do celého sveta. Našu vieru, dôveru a nádej – sily, ktoré môžu pomôcť ostatným začať žiť nanovo. Nato, aby mohli začať žiť naovo, musia vidieť to nové v nás. Svet sa stal novým cez zjednotenie Boha s človekom, keď Slovo sa telom stalo. My sa teraz musíme stať svedkami narodenia, slávou a svetlom Božím vo tme súčasného sveta.

Ján Szentkereszty

Odporúčame

Ide o život a dôstojnosť človeka

Ide o život a dôstojnosť človeka

Marek Michalčík je výkonným riaditeľom občianskeho združenia Fórum života, ktorého cieľom je šíriť úctu k ľudskému životu od počatia po prirodzenú smrť, koordinácia celoslovenských pro-life akcií, monitorovanie zákonov a ponúknutie alternatívneho životného štýlu pro-life. Darí sa plniť tieto ciele? ...

Slovo...

Slovo...

... idem zostane len slovom, kým nevstanem a nepreukážem službu, o ktorú ma požiadali. ... ľutujem zostane len slovom, kým nevyjdem zo spovednice a nevystriem otvorenú dlaň k svojmu bratovi. ... milujem zostane len slovom, kým sa nepremení v sladký bozk manželskej lásky a zodpovednosti. Každé slovo ...

Ďakujeme vám, páni biskupi...

Ďakujeme vám, páni biskupi...

Rozumnosť človeka sa posudzuje nielen podľa odhodlania jeho skutkov, ale aj podľa skutočného efektu, ktorý jeho aktivity prinesú. List biskupov Slovenska, v ktorom správne upozorňovali na sociálnu zodpovednosť spoločnosti, bolo dobre myslené upozornenie veriacich Slovenska na skutočnosť, že sú medzi...

Čudné praktiky staronového župana Chudíka

Čudné praktiky staronového župana Chudíka

Máme za sebou ďalšie voľby. Čo ich charakterizovalo? Historicky najnižšia volebná účasť v samostatnej ére Slovenskej republiky. Zvolení župani, či poslanci do regionálnych parlamentov a samozrejme povolebné úvahy. Ako to bude ďalej a pod. Vznikli však aj ďalšie problémy. Predovšetkým v Prešovskom s...