Oblaky (Ľudmila Podjavorinská)

Oblaky (Ľudmila Podjavorinská)

Báseň na nedeľu – Michal Chuda vyberá krásne slovenské básne.

Ľudmila Podjavorinská

Oblaky

 

Oblaky smutné, oblaky siné

letia v diaľ –

po nich mi ktosi v podobe rosy

posiela kýsi žiaľ.

 

Oblak ho sirý nad dvorom spustí

vposledy,

a ja ho vpíjam, do duše vpíjam,

s omamnou vôňou rezedy.

 

Oblaky siné, oblaky sivé,

kdeže ste žiaľ ten

zobrali,

niesli ho poľom, nad naším dvorom,

kvetnatým dvorom vyliali...?

 

Zrodil sa žiaľ ten v boľavej duši,

v zráňanej duši

človeka,

čo podvedome za svojou družkou,

neznámou družkou narieka...?

 

Či sa to v sfére Neznáma chveje

Večnosťou dúška

zmámená,

čo som ju k šťastiu porodiť mala –

najkrajšiu pieseň –

z dvoch duší rytmu – plameňa...?

 

Či sa to v muke slovíčko zvíja,

bolesti zvíja

odrazom,

čo srdce k srdcu zavolať malo,

prevravieť malo

ľúbosti verným odkazom...?

 

Či oblak sivý, či vietor divý

kvetnatým naším

nad dvorom

smútok naň iba nanáša clivý,

s upretým ku mne pozorom.

 

K duši sa chýli, plače a kvíli

z diaľavy,

slzami rosí zmárnené čosi,

čo vzťah má ku mne boľavý.

 

Na oblok sadá, ku zemi padá

vposledy –

a ja ho vpíjam, do duše vpíjam

s lahodnou vôňou rezedy.

 

Ľudmila Podjavorinská, vlastným menom Riznerová (1872 – 1951), je známa ako autorka pre deti, písala však a publikovala aj pre dospelých – poéziu i prózu. Azda si ani nevieme predstaviť svoje detstvo či detstvo svojich detí a vnúčat bez jej čarovných veršíkov. V roku 1895 vydala svoju prvú básnickú zbierku Z vesny života. Šlo o básne, ktoré napísala ako štrnásť- až šestnásťročná. Bola to vôbec prvá zbierka v našej literatúre, ktorej autorkou bola žena.

Táto báseň ma ovanula kraskovskou atmosférou a náladou, v každom prípade však úprimnosťou poetkinej duše.

Text som vybral z vydania Ľudmila Podjavorinská: Dielo (Tatran, Bratislava 1987, edícia Zlatý fond slovenskej literatúry, výber zostavila a textologicky upravila Viera Bosáková-Surová, chronológiu a bibliografiu spracovala Jozefína Ballová).

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo