Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
27. apríl 2016

Pochybný boj verejnej ochrankyne práv

Otázka, či sa to s humanizáciou väzenstva nepreháňa, netrápi len Nórov kvôli Breivikovi. Pre návrhy Jany Dubovcovej je to téma aj na Slovensku.
Pochybný boj verejnej ochrankyne práv

Keď na Slovensku vznikal úrad verejného ochrancu práv, bola to dobrá správa, čo platí dodnes. Lenže veci netreba preháňať, hnať do krajnosti, a to ani pri ochrane ľudských práv.

Naozaj majú právo voliť aj ťažkí zločinci?

V tejto súvislosti zaujala ešte pred voľbami informácia o podaní verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej na Ústavný súd, ktorý sa týkal volebného práva väzňov odsúdených za obzvlášť závažné zločiny. Dubovcová dokonca žiadala kvôli tomuto rozhodnutiu Ústavného súdu odložiť termín konania volieb.

Otázka znie, či majú mať väzni odsúdení za obzvlášť závažné zločiny aktívne volebné právo. Volebné právo patrí medzi základné ľudské práva. Všeobecná deklarácia ľudských práv z roku 1948 v článku 21 hovorí: „Každý má právo zúčastniť sa na vláde svojej krajiny priamo alebo prostredníctvom slobodne volených zástupcov.“ To sa však nemusí nevyhnutne vzťahovať aj na väzňov, lebo v článku 13 toho istého dokumentu sa uvádza: „Každý má právo na slobodu pohybu.“

Keby sme články Všeobecnej deklarácie ľudských práv uplatňovali doslova na každého človeka, potom by sme nemohli nikoho uväzniť (ani keby spáchal zločin), lebo by sme tým porušili jeho základné ľudské právo.

Do kategórie väzňov odsúdených za obzvlášť závažné zločiny spadajú napríklad ľudia, ktorí sa dopustili vraždy. Ak hovoríme o právach, tak nepochybne najzákladnejším a najprirodzenejším právom človeka je právo na život. Bez života sú nám všetky ostatné práva nanič. Zlodej zase porušuje právo druhého na súkromné vlastníctvo. Takmer každý zločin predstavuje zásah do práv a slobôd spoluobčanov.

Zločin si zaslúži primeraný trest, ktorého súčasťou môže byť aj pozastavenie volebného práva. Môže, ale aj nemusí. Je to vec spoločenskej dohody, či pôjdeme vo vzťahu k väzňom cestou väčšej prísnosti alebo zhovievavosti. Trest je vždy obmedzením práv človeka, predovšetkým práva na slobodu pohybu.

Pokiaľ niekto obmedzuje práva druhých, musí počítať s tým, že aj jeho práva budú obmedzené. Napríklad aj právo voliť. Obmedzenie práva byť volený je samozrejmé, lebo inak by mohlo dôjsť k situácii, že nejaký väzeň by kandidoval a bol zvolený do parlamentu.

Pokiaľ niekto obmedzuje práva druhých, musí počítať s tým, že aj jeho práva budú obmedzené. Napríklad aj právo voliť. Zdieľať

Demokracia má svoje špecifiká. Jedným z nich je to, že volebný hlas každého občana má rovnakú váhu bez ohľadu na to, či ide o slušného človeka alebo o mafiána. Je to tak preto, lebo nemáme žiadny spoľahlivý spôsob, ako by sme váhu jednotlivých hlasov mohli merať. V minulosti sa využíval napr. volebný cenzus, keď váha volebného hlasu závisela od veľkosti majetku. To je však diskriminujúce vo vzťahu k chudobným. Keby som mal predsa len uviesť jedno spoľahlivé kritérium, kedy by mohlo byť volebné právo pozastavené, tak by to mohlo byť práve spáchanie závažného trestného činu. Ak niekto porušuje pravidlá hry, môže dostať červenú kartu a byť z hry vylúčený.

Inzercia

Každý úradník sa snaží vykazovať nejakú činnosť, aby obhájil opodstatnenosť svojej existencie. Inak by si niekto kompetentný mohol povedať, že jeho úrad je nepotrebný a bolo by ho treba zrušiť. Úradník sa snaží dokázať svoju dôležitosť svojím aktivizmom, činorodosťou. Úradníci by si však nemali pripúšťať tlak na podávanie výkonu, aby umelo nevytvárali problémy, ktoré potom musia následne riešiť.

Predsa ani hasičov nezrušíme, keď pol roka nemali výjazd. Keby sme chceli od hasičov, aby vykazovali aspoň jeden výjazd týždenne, tak by to mohlo viesť aj k tomu, že by sami niečo podpálili, aby to potom mohli hasiť. Hasiči tu nie sú preto, aby stále niečo hasili, ale preto, že ak by vznikol požiar, oni sú pripravení ho zlikvidovať.

Veľa závisí od toho, ako chápeme úlohu úradníka. Má úradník konať len podľa platných zákonov a pravidiel alebo sa ich má snažiť aj sám aktívne tvoriť? Má byť viac byrokratom alebo aktivistom?

Príliš veľa aktivizmu

Jana Dubovcová pristúpila k svojmu úradu, minimálne v tomto prípade, viac aktivisticky, pretože sa snaží rozšíriť sféru práv určitej skupiny ľudí. Ak sa úradník správa aktivisticky, vyvoláva to otázky, aká je jeho legitimita v tomto smere – nemali by pravidlá formulovať predovšetkým vláda a parlament, ktoré na to dostali oprávnenie vo voľbách, a nemali by sa úradníci potom snažiť tieto pravidlá vykonávať? Má zmysel presadzovať zmeny, ku ktorým by sa väčšina občanov postavila odmietavo?

Jedno rabínske príslovie hovorí: Kto je láskavý k neláskavým, bude neláskavý k láskavým. Kto si teda predovšetkým zaslúži zhovievavosť a ochranu spoločnosti?

Pomohol by som si slovami Ronalda Reagana, ktoré adresoval jednému svojmu voličovi: „Som si istý, že každý pociťuje ľútosť nad jednotlivcom, ktorý spadol do priekopy na kraji cesty alebo v našej súťaživej spoločnosti nedokázal udržať krok s ostatnými. Môj vlastný súcit však okrem toho patrí aj tým miliónom neoslavovaných mužov a žien, ktorí každé ráno vstávajú, posielajú deti do školy, odchádzajú do práce, snažia sa uhradiť všetky poplatky za bývanie, platiť nehorázne dane, aby umožnili súcitenie s menej šťastnými, a kvôli tomu všetkému musia obetovať mnohé svoje túžby, sny a nádeje.“

Starať sa o práva týchto obyčajných pracujúcich ľudí možno nie je také pôsobivé, ako starať sa o práva väzňov odsúdených za ťažké zločiny, ale rozhodne je to viac v súlade so zdravým rozumom. Spoločnosť má v prvom rade chrániť obyčajných pracujúcich ľudí, ktorí rešpektujú pravidlá, a nemá byť precitlivená k pozastaveniu volebného práva zločincov.

Boj za volebné právo ťažkých zločincov už predstavuje pokrivenie (a možno aj zneužitie) pôvodnej myšlienky ľudských práv, tak ako je obsiahnutá vo Všeobecnej deklarácii práv človeka a občana. Pretože to je boj za práva niekoho, kto práva iných veľmi neuznáva, boj za práva neláskavých.

Odporúčame