Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
14. december 2009

Mala by sa podľa vás sľubovať vernosť vlasti, ako to chce zákonom presadiť SNS?

Na otázku Postoy.sk odpovedali vybrané osobnosti. Mala by sa podľa vás sľubovať vernosť vlasti, ako to chce zákonom presadiť SNS? Zuzana Humajová, analytička Konzervatívneho inštitútu: Navrhovaný zákon má slúžiť na podporu vlastenectva iba navonok, skutočným motívom národniarov je formálne vynucova...

Na otázku Postoy.sk odpovedali vybrané osobnosti.

Mala by sa podľa vás sľubovať vernosť vlasti, ako to chce zákonom presadiť SNS?

Zuzana Humajová, analytička Konzervatívneho inštitútu: Navrhovaný zákon má slúžiť na podporu vlastenectva iba navonok, skutočným motívom národniarov je formálne vynucovanie si občianskej poslušnosti. V prípade, že tento národniarsky výhonok parlament príjme, ľahko nám zaburiní i tie posledné zvyšky slobody, hrdosti a zdravého rozumu, ktoré zatiaľ odolávajú rovnostárskemu buldozéru vládnej koalície.

Na Slovensku je verejnosť naučená mlčky a bez odporu prijať každú hlúposť vrchnosti, pragmaticky sa prispôsobiť aj nezmyselným pravidlám. V tomto prípade sa nám to však môže všetkým vypomstiť. Navrhovaný zákon je vo svojich možných dôsledkoch totiž prvým krokom k rozdeleniu spoločnosti podľa vlasteneckej nálepky, preto ho treba nahlas odmietnuť.

Ivan Rončák, politológ:
Mnohé veci majú symbolický význam. Slúžia najmä na uvedomenie si vážnosti aktu, dávajú mu slávnostný nádych. Rovnako ako mladí muži na prezenčnej vojenskej službe prisahali obraňovať krajinu a na tento sľub sa zišla celá brancova rodina. Sľub vernosti vlasti napríklad pri preberaní občianskeho preukazu po dovŕšení 15. roku života, je podľa môjho názoru dobrý návrh.

Mons. Andrej Imrich, spišský pomocný biskup: Sú všeobecné normy, ktoré zaväzujú každého človeka bez toho, aby sľuboval, že ich bude zachovávať. Napríklad: nezabiješ, nepokradneš,... Za ich porušenie každému hrozia sankcie. Nevidím dôvod, aby sme skladali sľuby, že takéto normy budeme zachovávať, keď ich pod hrozbou následkov alebo aj sankcii musíme aj tak plniť.

Sľubmi sa zaväzujeme na také úkony, ktoré nevyžaduje všeobecný zákon. Kto sa chce stať skautom, zloží skautský sľub, lebo skaut sa má ešte ušľachtilejšie správať, ako požadujú všeobecné normy. Sľuby skladáme aj vtedy, ak chceme dosiahnuť nejakú výhodu. Kto chce byť vysokoškolákom, skladá imatrikulačný sľub, lebo začlenením do akademickej obce mu univerzita dáva také spoločenské postavenie, aké nemajú tí, čo sa o univerzitné štúdium neuchádzajú.

Sľub skladajú poslanci Národnej rady. Je to v poriadku, ak jeho obsah je v súlade s ich svedomím. Poslanci NR totiž majú imunitu pred zákonom, dostávajú do rúk osudy krajiny, nadobúdajú prestížne postavenie oproti ostatným občanom, preto je na mieste, ak začínajú svoj mandát zložením sľubu, že si budú ctiť spoločné dobro vlasti vytváraním spravodlivých zákonov.

Podstata sľubu spočíva v tom, že jeho zloženie musí byť slobodné. Sľub skauta je slobodný, lebo kto nechce, nemusí byť skautom. Sľub poslanca je tiež v tom slobodný, že poslancom je len ten, kto ním chce byť.

Sľub, ktorý chce SNS presadiť do zákona, by asi znamenal, že kto je nositeľom slovenského občianstva, musí zložiť sľub vernosti vlasti. Na občianstvo má každý právo tým, že sa narodil. Byť občanom tohto štátu odkiaľ má človek pôvod, je prirodzeným právom, ktoré nemožno obmedzovať skladaním nejakých sľubov. Na základe občianstva možno od ľudí vymáhať iba plnenie základných občianskych povinnosti, ktoré žiadajú všeobecné normy. Preto nie je ani spravodlivé zákonom vyžadovať od takých občanov nejaké sľuby, ktorým sa nič zvláštne neposkytuje, ani sa im nijaké zvláštne úlohy nezverujú. Toto sa pochopiteľne nevzťahuje na človeka, ktorý chce popri svojom pôvodnom občianstve získať ešte občianstvo inej krajiny.

Inzercia

Mnohí svedomití ľudia, ktorí majú ochotu plniť si zodpovedne všetky svoje povinnosti, aj občianske, neradi skladajú sľuby, lebo sľub považujú za mimoriadny a posvätný úkon. Dostať človeka k nedobrovoľnému sľubu možno iba násilím, manipuláciou, či korupciou. Z povahy veci vyplýva, že nedobrovoľný sľub je neplatný. Parlament, ktorý si ctí slobodu a dôstojnosť človeka, takýto zákon neprijme. Mnohých by tým nútil k nedobrovoľnému sľubu. Znevážila by sa ním vážnosť úkonu, ktorým sľub je a dôstojnosť človeka, ktorého by sme nútili skladať sľub proti jeho vôli.

Karol Lovaš, premonštrát, básnik „brat Šavol“: Ján mu povedal: "Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami." Ježiš vravel: "Nebráňte mu! (... ) Veď kto nie je proti nám, je za nás. (Mk 9, 38-40)

Na kresťanstve je úžasné a radikálne zároveň to, že každý, aj keď je zlý, môže robiť dobré veci. Naše náboženstvo je náboženstvo druhej šance, náš Boh je Bohom druhej šance. On nám ich dáva, dávajme ich aj my. V tomto pohľade nevidím problém, ak by prešiel návrh SNS. Podľa amerického zákona denne všetci učitelia a žiaci v USA prisahajú vernosť vlajke USA. Každý Američan skladá sľub vernosti svojej krajine. Nepýtajme sa, kto prichádza s návrhom na Slovensku, pýtajme sa, prečo máme problém ho podporiť. A spytujme si svedomie, prečo s ním už dávno neprišiel niekto iný. Prečo to robí až SNS. Prekonajme svoju malosť a skúsme vidieť ďalej ako len za dvere svojho JA. Dnešná politicko- spoločenská situácia v Európe nám môže v našom rozhodovaní pomôcť.

Čítajte tiež:
Malo by Slovensko zakázať komunistické symboly tak, ako to urobilo Poľsko?
Súhlasíte s tvrdením, že Slovensko je krajina so silným konzervatívnym presvedčením?
Zdieľať

Ján Košturiak, prezident a spoluzakladateľ spoločnosti Fraunhofer IPA Slovakia: Ja som pripravený budovať a brániť našu socialistickú vlasť. V zákone by som ešte zakázal vlastencom rozkrádať svoju vlasť, opíjať sa na verejnosti a používať vulgárne slová. Ak znamená vernosť vlasti, že ju neopustím v dobrom ani v zlom, tak pri vláde s pánmi zo SNS mám s touto podmienkou vážny problém.

Ján Duda, profesor kánonického práva: Sú niektoré okolnosti, ktoré si takéto niečo vyžadujú, ako je napr. sľub nastupujúceho prezidenta Slovenskej republiky alebo iných ústavných činiteľov či predstaviteľov štátnej správy... Tam sú takéto sľuby vhodné i potrebné. Dokonca sa to stanovuje aj zákonom. Ale v takom rozsahu, ako to požaduje SNS, je to prehnané. A myslím si, žeby to bolo dokonca kontraproduktívne. Hoci láska k vlasti je veľkou témou, som presvedčený, že súčasná platná legislatíva je postačujúca a nie je potrebné k nej dávať nové a náročnejšie štátne direktívy. Myslím si, že náš parlament by sa mal zaoberať témami, ktoré už dnes treba urgentne riešiť: rómska otázka, korupcia, nezamestnanosť, klientelizmus, aby som spomenul aspoň niektoré.

Martin Štochmaľ, audítor v oblasti bankovníctva, spoločnosť Ernst&Young: Vzťah človeka k vlasti ma prirodzený charakter a zvyčajne sa vytvára správnou výchovou už v rodine, a to aj bez potreby formálnych sľubov. Ak sa vzťah k vlasti nepodarí vytvoriť výchovou, je takmer nemožné nahradiť ho formálnym sľubom. Prikazovanie alebo vynucovanie sľubu je vo svojej podstate v rozpore s podstatou sľubu, ktorý by mal byť vždy robený slobodne, uvedomelo a uvážene. Zavádzanie sľubu ako formy výchovy k vlastenectvu môže mať v osobitých prípadoch opodstatnenie, jeho zavedenie by však malo vždy rešpektovať kultúrne a historické podmienky, tradície a malo by byť výsledkom spoločenského konsenzu. Nie som úplne presvedčený o tom, že je to prípad súčasného Slovenska.

Anton Ziolkovský, výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska: Na jednej strane uznávam, že sa vo vzťahu k vlasti v porovnaní s okolitými národmi správame vlažne. Avšak domnievam sa, že sľub vernosti alebo spev štátnej hymny pred vyučovaním by boli medveďou službou. Súhlasím s posilňovaním vlastenectva za dvoch podmienok. Hovorme a píšme o našich dejinách či kultúre. Predkladajme verejnosti vzory, ktoré hodno nasledovať. Veď máme byť na čo a na koho hrdí. Tá druhá podmienka znamená ukotviť správne lásku k vlasti v hierarchii dobier. Vždy pamätajme, že najvyšším dobrom je dobro človeka, ktorý bol stvorený na Boží obraz a vykúpený Kristom.

Postoy.sk vám bude každý týždeň ponúkať názory vybraných osobností na konkrétne otázky.
Foto: wikimedia.org

Staňte sa fanúšikom Postoy.sk na Facebooku a budete mať prehľad o nových článkoch.

Odporúčame

POSTOY TÝŽDŇA: Zalez, Kikuš!

POSTOY TÝŽDŇA: Zalez, Kikuš!

Prvá vianočná reklama prišla tento rok 70 dní pred Vianocami. Má to zmeniť zákon? V mediálnej brandži sa z vianočných reklám stal fenomén. Spoty na vianočné tovary a služby sú bežným terčom irónie. Pridáva tomu aj fakt, že do mediálneho obehu sa dostávajú ďaleko pred Vianocami. Tento rok začal T-Co...

ROK KŇAZOV:  Dar kňazstva – dar krehkosti a veľkej lásky

ROK KŇAZOV: Dar kňazstva – dar krehkosti a veľkej lásky

Ak by som mal hovoriť niečo o svojom kňazstve, nesmel by som zabudnúť ani na jedno z týchto slov. Keď ma redakcia Postoy-a poprosila, aby som napísal niečo o svojom kňazstve, bral som to asi tým tradičným spôsobom: jedným uchom dnu, druhým von. Čo môžem ja, ledva trojročný mladý neskúsený... kňaz pí...