Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
24. apríl 2023

Ako bojovať proti drakovi?

Vodkyne a skauti si dnes po celom svete pripomínajú Sv. Juraja-patróna skautov. Sv. Juraj bol tradične a historicky patrónom rytierov a vojakov. Aj preto si ho lord Baden-Powell vybral ako symbol a patróna pre mladých ľudí, ktorí chceli slúžiť vlasti a bojovať so zlom (aj prinášaním dobra - vodkyňa a skaut má denný príkaz - vykonať dobrý skutok a "zanechať tento svet o trochu lepší, ako ho našiel/našla" - B.P.).
Ako bojovať proti drakovi?

Sv.Juraj je tradične stvárnený ako jazdec na koni, ktorý kopijou prebodáva draka.
Drak môže byť legendárna bytosť z vymysleného príbehu, ale významovo predstavuje zlo, proti ktorému sv.Juraj bojuje. A presne tento význam je dôležitý pre nás.
Čo robí sv.Juraj? Bojuje so zlom. Nediskutuje s ním, nevyjednáva, nesnaží sa o kompromis, ale zabíja, prebodáva. Drsné? Násilné?
Tak trochu sarkasticky sa hovorí sa, že keby ste dnešných mladých mužov (ale aj ženy) kdesi vo vyspelom a bohatom štáte Európy obliekli do uniformy a poslali niekde na front, ako prvé by sa pýtali na wifi pripojenie, na to, či bude v kantíne vegánska strava a v knižnici dobrá knižka na čítanie.
Veľká časť Európy resp.ľudia, ktorých môžeme považovať za dedičov západoeurópskej civilizácie, si odvykli od reálneho zla vojny a násilného vojenského konfliktu, od bombardovania a vypaľovania vlasti, ničenia krajiny. Na Slovensku by len necelých 30% mladých mužov išlo v prípade vojenského konfliktu brániť svoju vlasť (prieskum verejnej mienky v rámci projektu „Ako sa máte, Slovensko?“, na ktorom spolupracovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame, Sociologický ústav SAV a Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV v roku 2022)

Mladí ľudia teda môžu mať dnes problém pochopiť význam slova bojovať, resp. to, čo sa od nich očakáva ak ide o boj voči niekomu alebo niečomu.
Druhý problém môže pre nich predstavovať význam slova "zlo".
Zlo môže byť buď každodennou súčasťou našich životov, ktorú akceptujeme,resp. nad ňou len mávneme rukou alebo absolútne poprieme, že nejaké zlo existuje, pripadne ho registrujeme len ako výraz akýchsi náboženských fanatikov.
Alebo môžeme zlo pochopiť ako výzvu na zdokonalenie sa na našej ceste životom (do konečného cieľa-večnosti).

Čo je to vlastne zlo?
Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka je zlo to, čo škodí človeku- zlá vec alebo zlý čin.
Zlo sa dá definovať rôzne-z pohľadu filozofie, psychológie aj náboženstva (v našom kultúrnom prostredí kresťanského).
Možeme ho teda veľmi zhruba definovať buď ako duševnú nerovnováhu až trápenie, nedostatok dobra alebo ako nesúlad s Božou vôľou.
Zvlášť v náboženskom prostredí sme náchylní na zlo pozerať len ako na zvádzanie samotného diabla, resp.zlých duchov. Ako kresťania prirodzene veríme, že diabol existuje, nie všetko zlo však pochádza priamo od diabla, resp.pokúšania zlými duchmi.
V pozadí mnohého zla v nás a vo svete je slobodná vôľa každého z nás a rozhodnutie nekonať v súlade s morálnym zákonom alebo Božím plánom. A potom sú tu naše prirodzené slabosti a zlé náklonnosti,kvôli ktorým padáme do hriechu alebo ubližujeme sebe a druhým.
Skôr ako teda uvažovať o tajomnom boji nebeských mocností voči tým pekelným a zaoberať sa démonológiou bude isto užitočnejšie venovať svoju energiu budovaniu cností, budovaniu pevnej vôle a boju s vlastnými každodennými neresťami.
Starovekí kresťanskí mnísi-púštni otcovia vyvinuli stratégiu ako bojovať so zlom.
Evagrius Pontský (345-399 po Kristovi) bol takmer súčasníkom sv.Juraja. Vo svojom diele Antirrhetikon vysvetľuje ako uspieť v boji so zlom- našimi neresťami a pokušeniami na zlé. V prvom rade je potrebné si uvedomiť celú situáciu, v rámci ktorej k pokúšaniu na zlé dochádza, všetky myšlienky, obrazy, pocity a súvislosti. Väčšina opakujúcich sa pádov a podvolení sa zlému má rovnaký mechanizmus a okolnosti vzniku. Cieľom teda je odhaliť tieto mechanizmy a byť na ne pripravení tak, aby sme my mali pokušenie pod kontrolou a nie naopak.
Keď takto počínajúce zlo "odhalíme", je potrebné ho v druhom kroku cielene zlikvidovať. Evagrius odporúča tzv.antirrhetickú metódu, keď proti pokušeniu a dotieravým myšlienkam treba cielene vyrieknuť slová zo Sv.Písma.
Je to presne ten istý spôsob, aký použil Ježiš Kristus pri pokúšaní diablom v Matúšovom evanjeliu: 
"Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby. On odvetil: Napísané je: »Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.«" (Mt 4,3-4).

Príklady, ktoré uvádza Evagrius sú tieto:
"Proti pyšnej myšlienke, ktorá mi bráni navštíviť bratov, pretože nie sú pokročilejší v poznaní ako ja:
Kto chodí s múdrymi, ten zmúdrie (Prís 13,20)."
Alebo:
"Proti démonovi, ktorý mi pripomína hriechy mojej mladosti:
Kto je v Kristovi je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové (2 Kor 5,17)

V prvom príklade sa dá na svojich bratov pozrieť v inom svetle, v druhom príklade sa v inom svetle dá pozrieť na svoju minulosť.
Podstatné je, že týmto iným svetlom je Božie slovo, Božia autorita. Nad zlom nevyhráme sami, vyhráme len s pomocou Božou. Toto samozrejme platí vtedy, ak je Boh pre nás skutočne tou autoritou, ktorá má prednosť a je v našich životoch na prvom mieste. V dnešnom relativistickom svete, ale žiaľ aj v postojoch mnohých skautov, ktorí nepoznajú alebo sa bránia poznať autoritu Boha a skutočnej pravdy a hľadajú skôr akési abstraktné duchovno môže byť preto boj so zlom v našich životoch a v tomto svete neúčinný.
Sv.Juraj neváhal a draka prebodol. Zbytočne neváhal, v rozhodujúcej chvíli nehľadal kompromisy, ale konal.
Konal preto, že svoj vnútorný kompas mal správne nastavený a včas rozpoznal autoritu svojho Boha.
Buďme ako sv.Juraj!

(použitá literatúra:
Anselm Grün:Ako bojovať so zlým.
Stratégia púštnych otcov ako zápasiť so zlými myšlienkami a neresťami. POSTOJ MEDIA s.r.o., 2020)

Poznámka: B.P. skratka pre zaklakladateľa skautingu Roberta Baden - Powella

Inzercia

Sme Vodkyne a Skauti Európy a naša skautská organizácia patrí do veľkej skautskej rodiny. Naše združenie je členom Medzinárodnej únie vodkýň a skautov Európy – Federácie európskeho skautingu (UIGSE-FSE). UIGSE-FSE je mimovládna organizácia uznaná Radou Európy od roku 1980. Spája asociácie rôznych kresťanských vyznaní (katolíckych, pravoslávnych a evanjelických komunít vyplývajúcich z reformácie). Našim cieľom je pomáhať rodinám pri výchove mladých ľudí a to v duchu zakladateľa skautingu Roberta Baden-Powella a v duchu kresťanských hodnôt, ktoré vniesol do skautingu Jacques Sevin, katolícky kňaz. Baden-Powell o ňom povedal, že najlepšou realizáciou jeho myšlienky je to, čo urobil tento veriaci Francúz.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.