Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Dnes treba vedieť
07. apríl 2016

Európska komisia predložila opatrenia na modernizáciu DPH v EÚ

Dnes zverejnený akčný plán Európskej komisie (EK) je prvým krokom k jednotného systému dane z pridanej hodnoty (DPH) v Európskej únii, ktorý je zameraný na riešenie podvodov, podporu podnikania a pomoc digitálnemu hospodárstvu a elektronickému obchodu.

Komisia predstavila akčný plán, ktorý stanovuje spôsoby modernizácie súčasného systému DPH v EÚ - systém má byť jednoduchší, lepšie zabezpečený proti podvodom a výhodný pre európske podniky.
      

Podľa stanoviska EK súčasné pravidlá DPH v EÚ treba čo najrýchlejšie aktualizovať z dôvodu zlepšenia podpory jednotného trhu, uľahčenia cezhraničného obchodu a udržania kroku s digitálnou a mobilnou ekonomikou.
      

Súčasný systém DPH pre cezhraničný obchod, ktorý nadobudol platnosť v roku 1993, mal byť len prechodným systémom a existuje v ňom priestor na podvody. Komisia chce preto v roku 2017 predložiť návrh, ktorým sa zavedú definitívne pravidlá jednotného európskeho systému DPH.
      

Podľa nových pravidiel by sa cezhraničné transakcie aj naďalej zdaňovali podľa sadzieb cieľového členského štátu, ale spôsob, akým sa dane vyberajú, by sa postupne zmenil na systém odolnejší voči podvodom. Okrem toho by sa zavedením celoeurópskeho internetového portálu mal zabezpečiť jednoduchý systém výberu DPH pre podniky a spoľahlivejší systém získavania príjmov pre členské štáty.
      

Výpadky z príjmov DPH predstavovali v roku 2013 takmer 170 miliárd eur. Len cezhraničné podvody sa na celkových stratách príjmov z DPH v únii podieľajú podľa odhadov EK sumou približne 50 miliárd eur ročne. Súčasný systém DPH je roztrieštený a predstavuje veľkú administratívnu záťaž, najmä pre malé a stredné podniky a spoločnosti podnikajúce online.
      

V akčnom pláne EK sa stanovuje smerovanie modernizácie súčasných pravidiel EÚ týkajúcich sa DPH. Ide o kľúčové princípy budúceho jednotného európskeho systému DPH; krátkodobé opatrenia na boj proti podvodom v oblasti DPH; modernizáciu rámca týkajúceho sa sadzieb DPH a možností poskytnúť členským štátom väčšiu pružnosť pri ich stanovovaní a nakoniec o plány na zjednodušenie pravidiel DPH v oblasti elektronického obchodu v rámci stratégie jednotného digitálneho trhu a v oblasti komplexného balíka týkajúceho sa DPH na uľahčenie života malým a stredným podnikom.
      

Inzercia

Podpredseda EK zodpovedný za euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis pri tejto príležitosti uviedol, že exekutíva EÚ dnes spolu s Európskym parlamentom a členskými štátmi otvára dialóg na tému jednoduchšieho systému DPH v EÚ, ktorý bude lepšie zabezpečený proti podvodom.
      

"Členské štáty a daňoví poplatníci prichádzajú v dôsledku cezhraničných podvodov v oblasti DPH každý rok o približne 50 miliárd eur. Administratívna záťaž malých podnikov je stále vysoká a technické inovácie prinášajú v oblasti výberu DPH nové výzvy," zopakoval Dombrovskis pozíciu komisie.
      

Eurokomisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici poukázal na to, že DPH patrí k hlavným zdrojom daňových príjmov členských štátov EÚ.
      

"Čelíme však rozsiahlemu fiškálnemu schodku: vybraté príjmy z DPH sú o 170 miliárd eur nižšie, než by mali byť. Je to obrovské mrhanie peniazmi, ktoré sa mohli investovať do rastu a nových pracovných miest. Nastal čas žiadať tieto peniaze späť," zdôraznil Moscovici. Podľa jeho slov chce EK členským štátom poskytnúť väčšiu autonómiu pri určovaní ich vlastných znížených sadzieb DPH, čo je aj súčasťou predloženého akčného plánu.
 

Odporúčame