Slovenčina má prvý etymologický slovník

Medzi slovníky slovenského jazyka dnes pribudli dve nové obsiahle diela. Ich autori zo Slovenskej akadémie vied dnes na tlačovej konferencii v Bratislave predstavili Slovník súčasného slovenského jazyka (M-N) a vôbec prvý etymologický slovník na Slovensku pod názvom Stručný etymologický slovník slovenčiny.

a Slovníku súčasného slovenského jazyka (M-N) pracoval kolektív autorov a obsahuje viac než 16.000 hesiel. „Žánrovo ide o výkladový slovník stredného typu, aj keď u nás by sme už mohli hovoriť o veľkom slovníku,“ povedala editorka slovníka Alexandra Jarošová. Okrem súčasných slov však slovník obsahuje aj staršie výrazy vyskytujúce sa v klasickej literatúre. Naopak nemusia v ňom byť cudzie slová, ktoré čitatelia nájdu v paralelných slovníkoch. Viac priestoru v ňom prvýkrát dostali slová začínajúce predponou „ne“ a tiež názvy miest a obcí. Ide taktiež o prvý slovník, ktorý vznikol celý na počítači.
      

Dôležitou novinkou je Stručný etymologický slovník slovenčiny, ktorý je vôbec prvý slovník objasňujúci pôvod slovenských slov. „Až taký stručný tento slovník nie je, obsahuje viac než 10.000 hesiel,“ uviedol riaditeľ Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV Slavomír Ondrejovič. Autorom komplexného slovníka je pritom len jeden jazykovedec. „Úplný a nie stručný slovník by musel obsahovať staršiu slovnú zásobu slovenského jazyka, ako aj nárečia či vlastné mená. To je úloha, ktorá slovenskú jazykovedu ešte len čaká,“ povedal autor slovníka Ľubor Králik. Slovník je populárno-vedecký a sústreďuje sa primárne na súčasnú slovnú zásobu.
      

Z Králikovho výskumu vyplýva, že slová sa dajú rozdeliť do troch skupín. „Sú to po prvé slová, ktoré sú v slovenčine domáce a pochádzajú až z praslovanského obdobia, po druhé mladšie domáce výrazy a po tretie výrazy nedomáce a prevzaté z jazykov ako maďarčina či nemčina, alebo knižné prevzatia z latinčiny či gréčtiny,“ vysvetlil Králik. Vydanie prvého etymologického slovníka podľa neho znamená začiatok skutočného etymologického výskumu jazyka.
 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo