Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
03. marec 2023

Návrat otcov k otcovstvu podľa otcovstva Nebeského Otca 2.

„On však odpovedal otcovi: ‚Pozri, toľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa.‘ Ale otec mu povedal: ‚Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.‘“ (Lk 15, 29-32 SEB).
Návrat otcov k otcovstvu podľa otcovstva Nebeského Otca 2.

V prvom blogu na tému Návrat otcov k otcovstvu podľa otcovstva Nebeského Otca 1. sme sa bližšie pozreli na to, aké dôležité je nepopudzovať naše deti k hnevu, aby sa nestali malomyseľné, a ako ich máme vychovávať, nie svojvoľne, ale podľa pokynov Pána.

Aby sme mohli na našom otcovstve niečo zmeniť smerom k dobrému, musíme si uvedomiť, že tým, že sme sa stali otcami, boli sme postavení do najdôležitejšej úlohy, ktorú na tomto svete môžeme plniť. Bola nám zverená matka nášho dieťaťa a bolo nám zverené naše dieťa. Dve Božie deti. Nemýľme sa, nielen dieťa, ale aj jeho matka, ktorá sa dostala prijatím dieťaťa do zraniteľnej pozície, kedy celý svoj doterajší život bude musieť prispôsobiť svojmu dieťaťu. Pred otehotnením mohla byť samostatná, dobre zarábajúca a s mnohými koníčkami, no po pôrode, o viacero z týchto vecí prichádza, resp. musí sa ich dočasne zrieknuť alebo ich obmedziť. Vzhľadom k tomuto jednoznačne potrebuje po svojom boku a po boku svojho dieťaťa zodpovedného manžela.

Tým, že sme sa stali otcami, stali sme sa vlastne obrazne Adamom, ktorému bola zverená rajská záhrada: „Hospodin, Boh, vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil.(Gn 2,15 SEB). V našom prípade je rajskou záhradou naša rodina. Na túto úlohu sme boli aj náležite vybavení. Obdobne ako Adam, boli sme stvorení na Boží obraz (podobu), teda aj s tým, že naše otcovstvo má a môže byť k obrazu Božieho otcovstva, a boli sme, podobne ako Adam, Bohom požehnaní. Výsledok, ako obrábal a strážil Adam rajskú záhradu vieme. Každý deň ho môžeme vidieť aj v našich vlastných životoch.

Boh videl, že tomu Adamovi v rajskej záhrade predsa len niečo chýba: „Nie je dobré človekovi byť samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná.“ (Gn 2,18 SEB). A bola stvorená z rebra Adama žena Eva. Adam teda potreboval pomoc a dostal ju v podobe Evy. My, muži, aj keď si to nechceme priznať, vieme, že bez tejto pomoci by sme životom kráčali dosť biedne, resp. ani by sme nekráčali. Vedel to aj Adam, preto vidiac prvý raz ženu zvolal: „Toto je konečne kosť z mojich kostí a telo z môjho tela!“ (Gn 2,23 SEB). Takto zvolávame aj my súčasní muži, keď sa nám páči nejaká žena: „To je teda kosť!“. Tiež sa môžeme opýtať, prečo bola stvorená z Adamovho rebra? Ak sa náhodou ženám nepáči, že Eva bola stvorená z rebra, čo má povedať Adam? Ten bol stvorený z prachu. Akú úlohu plnia rebrá? Okrem toho, že popri chrbte sú oporou tela, predovšetkým chránia srdce a zraniteľné vnútorné orgány človeka. Domnievam sa teda, že žena dostala úlohu byť nielen oporou (pomocou) muža, ale aj ochrancom jeho srdca. Ak do tejto úlohy nevstúpi, muž môže o svoje srdce prísť. Ako muž dostal úlohu obrábať a strážiť rajskú záhradu, teda otec svoju rodinu, žena dostala úlohu ochraňovať srdce muža. Tam, kde muž pôsobí vo vonkajšej sfére, tak tam žena vo vnútornej.

Aby sa muž mohol riadne chopiť tejto úlohy manžela a otca, musí najprv pustiť z rúk svoj predchádzajúci život: „Preto opustí muž svojho otca i matku a priľne k svojej žene a budú jedno telo.“ (Gn 3,24 SEB).  Teda viac nie mama a otec a celý predchádzajúci život, ktorý reprezentujú, ale žena. Výsledkom toho potom je: „Obaja, človek i jeho žena, boli nahí, no jeden pred druhým sa nehanbili.“ (Gn 3,25 SEB). Znamená to, že si boli blízki, dôverní, úprimní, bez tajomstiev, bez akýkoľvek masiek na jednej či druhej strane.

Otcovia, uvedomme si, že Boh má pre nás úžasný zámer otcovstva. Skrz milosť nášho Pána Ježiša Krista vydobytú na kríži, ešte oveľa lepší, ako bol prvotný zámer Boha s našim životom popísaným v knihe Genezis. Musíme sa však pevne postaviť do našej úlohy manželov a otcov našich rodín a prijať zodpovednosť za naše rodiny, všetko dobré i zlé. Ešte raz, zodpovednosť za stav našej rodiny je predovšetkým v našich rukách. A potom tiež patrí chvála a vďaka všetkým múdrym ženám, ktoré ochraňujú srdcia svojich mužov, napríklad tým, že ich milujú, vážia si ich, hovoria im pravdu s láskou, či umožňujú im chopiť sa ich úlohy otcov v rodine. Samozrejme, muž na všetky tieto veci má odpovedať ešte viac, uvedomujúc si, že v takejto manželke má dar Božej lásky: „Kto našiel dobrú ženu, našiel (niečo) znamenité a dostal milostný dar od Pána.“ (Prís 18,22 SSV).

Prosíme Ťa Nebeský Otče, pomôž nám opäť sa postaviť do našej úlohy a zodpovednosti otcov. Pomôž nám uvedomiť si, že si nám zveril v našej manželke a deťoch Tvoje deti. Ukáž nám, že sme to predovšetkým my, ktorí rozhodujeme, či budeme v živote našej rodiny prežívať niečo z toho nebeského už na tejto zemi. Daj, aby sme chránili a budovali naše rodiny, vo vedomí, že rodina je úžasný poklad, ktorý sme od Teba dostali. Moc, sláva, či úspech je oproti našej úlohe v rodine iba prach. Daj, aby sme naše manželky pripustili k našim srdciam, aby sa ony mohli ujať ich ochrany, a tiež, aby si aj ony boli vedomé tejto ich veľkej úlohy. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Inzercia

Otec, manžel a muž, milujúci svoju rodinu a krajinu, ktorý chce byť najlepším vyjadrením toho, kým má byť, trochu lepším dnes, ako bol včera, vedomý si toho skadiaľ kam ide a posilňovaný slovom "...lebo, Ty si so mnou.".

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.