Stavbou roka 2015 sa stal multifunkčný komplex City Arena, Trnava

Súťaž Stavba roka sa vyhlasuje každoročne na podporu kvality komplexnej realizácie stavebného diela.

Stavbou roka 2015 sa stal multifunkčný komplex City Arena, Trnava, autorov architektonického riešenia Pavla Adamca, Milana Paulíka, Pavla Hrčku a Martina Ďuríka. Rozhodla o tom odborná porota. Víťaznej stavbe, ako aj ďalším vyhodnoteným projektom a stavbám, odovzdali ocenenia včera na galavečere v Bratislave pri príležitosti konania veľtrhov Coneco a Racioenergia. 

Organizátorom súťaže je od roku 1995 Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia.   

Súťaž Stavba roka sa vyhlasuje každoročne na podporu kvality komplexnej realizácie stavebného diela, ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom dosiahnutia európskych štandardov v reálnom čase. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Multifunkčný komplex City Arena sa nachádza na okraji centrálnej mestskej zóny Trnava, a zároveň v priamom dotyku s mestskou pamiatkovou rezerváciou mesta Trnava. Celý komplex tvorí futbalový štadión a nákupné centrum, ktorého súčasťou je aj prekrytá pešia zóna. Futbalový štadión stojí na mieste pôvodného Štadióna Antonína Malatinského a nákupné centrum so zázemím vzniklo na území bývalého parkoviska. Celý komplex má v rámci mesta výbornú polohu, priamu nadväznosť na historické centrum mesta a dobrú pešiu aj automobilovú dostupnosť.

Odborná porota udelila aj cenu verejnosti a získala ju Vyhliadková veža Tokaj, Malá Tŕňa.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo