Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Naše školy Rodina
02. marec 2023

Nové učebnice

Galéria penisov, katalóg sexuálnych identít a rady, ako na prvý sex

Prečítali sme za vás nové pracovné zošity sexuálnej výchovy pre základné a stredné školy.

Galéria penisov, katalóg sexuálnych identít a rady, ako na prvý sex

Foto učebnice Vzťahová a sexuálna učebnica 2: Postoj/Andrej Lojan

Aktualizované 4.3.2023 o 16.11 

V čase, keď sa v rámci veľkej školskej reformy rozhoduje, čo sa budú žiaci po novom učiť aj v oblasti vzťahovej a sexuálnej výchovy, prichádza do škôl ponuka nových pracovných zošitov. Novinkou je pracovná učebnica Vzťahová a sexuálna výchova pre deti od desať do pätnásť rokov, ako aj Partnerská a sexuálna výchova pre stredné školy a gymnáziá, ktorú pripravil Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied.

Intímne vzťahy bez kamarátstva?

Nová pracovná učebnica Vzťahová a sexuálna výchova 2 pre žiakov druhého stupňa má byť podľa autoriek sprievodcom pri rozhovoroch medzi rodičmi a ich deťmi, učiteľmi a ich žiakmi.

Pracovný zošit sa začína témou vzťahov. V podkapitole o ich druhoch (rodinné, kamarátske, romantické, intímne) a prejavoch náklonnosti dostanú čerství tínedžeri radu, že „ak intímne vzťahy nevzniknú z kamarátstva, treba postupne budovať dôveru, zdieľať a rovnocenne sa rešpektovať, aby sa k túžbe pridala aj láska“.

Vo veľkej kapitole Pohlavie a rod sa autorky zaoberajú témami rodovej rovnosti a s tým spojenej budúcnosti žiakov. Poukazujú na rodové roly chlapcov a dievčat, ktoré sa formujú napríklad aj prostredníctvom typicky chlapčenských a dievčenských hračiek. „Ovplyvnili tvoje hračky to, čo dnes vieš a čo sú tvoje záujmy? Aký vplyv má stereotypizovanie hračiek striktne pre dievčatá a chlapcov na ich budúcnosť?“ dostávajú žiaci otázky na diskusiu.

Jedna z praktických aktivít v tejto kapitole v úvodnom popise uvádza, že „iba niektoré veci sú definované čisto biologicky, napríklad len vďaka spojeniu spermií a vajíčka nastáva otehotnenie...Všetky ostatné stránky nášho života sú spoločensky definované... Znamená to, že do určitej miery nám naše okolie hovorí, aké by mali ženy/muži byť, ako majú vyzerať a správať sa."   

Kapitoly o vzťahoch ponúkajú aj prínosné aktivity a informácie o fungovaní vzťahov, sebapoznaní či riešení problémov. Sú interaktívne, ponúkajú príklady zo života a priestor na zapisovanie či kreslenie.

Manželstvo nie je opísané ako ideál

Aj keď aktuálna „sexuálna výchova“ na Slovensku má podobu prierezového predmetu výchova k manželstvu a rodičovstvu, v novej pracovnej učebnici nie je manželstvo opísané ako ideálna forma spolužitia. V ukážkach, ako sa v histórii vyvíjalo manželstvo, sa v opise súčasného stavu píše: „Do popredia sa dostalo manželstvo, ktoré zdôrazňuje spolupatričnosť… Spoznávanie sa, trvalý vzťah, svadba, narodenie dieťaťa nie sú už pevne definované. Až 40 % detí sa rodí mimo manželského zväzku. Ľudia si vyberajú život v partnerstve založenom na láske, tolerancii a priateľstve. Vzájomná povinnosť, ktorá nevzniká z manželstva, ale z vedomého rozhodnutia a neustálej práce na vzťahu.“

Pri téme rozvodov sa dozvedáme, že na miestach, kde vládla katolícka cirkev, bol rozvod nepredstaviteľný a že postupom času sa rozvody stále vyvíjali, rozširovali sa aj dôvody, ktoré súd uznáva. „No a dnes sa končí rozvodom skoro každé tretie manželstvo,“ informujú autorky o spoločenskom vývoji.

Dvojstrana plná penisov a vagín

V kapitole Telo a vývin môžu rodičov, učiteľov, ale aj samotné deti prekvapiť naturalistické kresby rôznych podôb ženských a mužských pohlavných orgánov. Majú demonštrovať, že každý z nás je iný a jedinečný. Autorky opakovane vyzývajú dievčatá na študovanie vulvy v súkromí pomocou zrkadla.

Fotografia z učebnice Vzťahová a sexuálna výchova 2 o rozmanitosti tiel. Foto – Postoj/Andrej Lojan

Text o masturbácii miestami pripomína skôr článok zo zakázaných stránok pubertálneho časopisu než z učebnice. „Každý je iný a má rád rôzne typy dotykov. Možno budeš chcieť preskúmať svoje erotogénne zóny, aby si si doprial/-a zmyselnejší zážitok… Choď na to pomaly a sústreď sa na pocity a na to, aké to celé je, než na dosiahnutie orgazmu… Aj masturbácia si vyžaduje prax, čím viac to budeš robiť, tým lepšie budeš poznať svoje telo a to, ako reaguje na dotyk,“ informuje učebnica. Predstavuje tiež mýty, že masturbujú iba ľudia s penismi, ak si vo vzťahu, nemal by si masturbovať alebo že masturbácia spôsobí trvalé zmeny na tele.

Autorky dbajú na používanie mužských aj ženských koncoviek, ale aj na rodovo korektné pomenovanie osôb ako muž/človek s penisom. K oplodneniu podľa učebnice dochádza, „keď majú dvaja ľudia – človek s penisom a osoba s vagínou – nechránený pohlavný styk, počas ktorého muž vyvrcholí do vagíny a spermiám nič nestojí v ceste…“, píše sa v učebnici.

Kedy som pripravený na prvý sex?

A ako má človek vyhodnotiť, či je pripravený na prvý sex? Jedným zo spôsobov je na chvíľu sa zastaviť a premýšľať o tom, ako sa cítiš vo svojom tele, mysli a srdci, radia autorky. „Ak sa necítiš duševne a fyzicky naladený/-á, nemusíš mať sex. Takisto treba zistiť, či sa druhá osoba cíti pripravená v mysli, tele aj v srdci. Keď sa obe strany cítia dobre, sex môže byť príjemný pre všetkých zúčastnených,“ píše sa v učebnici. Pri téme, ako sa brániť priamemu či nepriamemu tlaku rovesníkov, sa dočítame o príbehu siedmačky, ktorej polovica spolužiakov už má za sebou prvý sex. Na jej príklade sa rieši rovesnícky nátlak.

Aktivita s názvom Som pripravený/-á je určená pre 14-  až 15-ročných. Tínedžeri sa dočítajú, že pravdepodobne ľudia v ich okolí aj oni sami možno už riešia otázku prvého sexu, iných to zatiaľ vôbec nezaujíma. „Každý/-á z nás má rôzne kritériá, prečo a kedy začať sexuálny život - niekto čaká do svadby, zasnúbenia, a niekto sa na proste už cíti," uvádza sa v aktivite. Na základe rôznych kritérií sa v nej môžu zamyslieť nad svojou pripravenosťou. Autorky pracovnej učebnice hovoria, že je dobre, ak majú žiaci v triede rôzne názory a spolu o nich diskutujú.

LGBTQIA+

Pracovný zošit v kapitole pre 13- až 15-ročných objasňuje rôzne sexuálne orientácie a pojmy spojené so sexuálnou identitou. „Poznáme veľa pojmov, ktorými dokážeme vyjadriť sexualitu. Je dobré poznať ich, aby sme mohli skúmať svoju identitu a aby sme mohli rešpektovať sexualitu iných ľudí. Nezabúdajme však na to, že to, kto sa nám páči, sa môže počas nášho života veľakrát meniť.“ Téme diverzity a sexuality je venovaná celá kapitola.

Autorky učebnice pracovali na nových osnovách

Pracovný zošit Vzťahová a sexuálna výchova 2 pre základné školy vydalo vydavateľstvo učebníc Expol Pedagogika. Autorkami nových materiálov sú lektorky organizácie InTYMYta, ktoré organizujú v školách workshopy na témy spojené so vzťahmi a sexualitou.

Podieľali sa tiež na tvorbe nových vzdelávacích štandardov v rámci kurikulárnej reformy, do ktorých minister školstva zasiahol. Považoval ich za ideologické a formujúce. V pracovnej skupine pre prierezovú oblasť emocionálna a sociálna gramotnosť, kam oblasť vzťahov a sexuality spadá, boli okrem dvoch zástupkýň InTYMYty aj dvaja odborníci z Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dekanka fakulty Lenka Rovňanová je bola zároveň prezidentkou organizácie InTYMYta. (pozn. red. aj keď na webe InTYMYty  Lenka Rovňanová stále figuruje ako prezidentka, z organizácie nás upozornili, že si v decembri zvolili za prezidentku Ivanu Klimentovú, údaj však nestihli zmeniť na svojej internetovej stránke). Okrem nich bol v skupine ešte zástupca Slovenskej akadémie vied a ďalší zástupca Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.

Čítajte tiež

InTYMYta je len novší názov pôvodnej Spoločnosti pre plánované rodičovstvo a podľa oficiálne zverejnených informácií je plnoprávnym členom Medzinárodnej federácie pre plánované rodičovstvo (International planned parenthood federation). Ide o celosvetovo pôsobiacu organizáciu, ktorej hlavnou agendou je sexuálne vzdelávanie, ale aj prístup k antikoncepcii a bezpečným potratom.

Na webe InTYMYty pri Možnostiach pomoci organizácia informuje okrem krízových liniek a centier pomoci aj o formách antikoncepcie a bezpečných interrupciách, kde má byť potrat poskytnutý „s rešpektom a úctou“. InTYMYta organizovala aj petíciu za vekovo primeranú sexuálnu výchovu. Podpísalo ju vyše 11 000 ľudí, organizácia ju odovzdala ministerstvu školstva.

Učebnica zatiaľ nie je schválená ministerstvom školstva

Nový študijný materiál zatiaľ nemá schvaľovaciu doložku ministerstva školstva, vydavateľstvo o ňu rezort požiadalo koncom roka 2022. „Momentálne prebieha posudzovanie. Ministerstvo na základe schvaľovacieho protokolu posúdi žiadosť o vydanie doložky a vydá alebo nevydá doložku,“ uviedol tlačový odbor vo svojom stanovisku.

Vydavateľstvo neodpovedalo jasne na otázku Postoja, v akom náklade vyšla knižná novinka. „Vzťahovú a sexuálnu výchovu sme vydali v dostatočnom množstve, ktorý by pokryl dopyt. Záujem o publikáciu sme zaznamenali, i keď by nás, samozrejme, potešili vyššie predaje,“ uviedla na našu otázku o počte vytlačených učebníc Mária Karlíková z vydavateľstva.

Fotografia učebnice Vzťahová a sexuálna výchova 2 o masturbácii. Foto: Postoj/Andrej Lojan

Výkonná riaditeľka organizácie InTYMYta Zuzana Bendíková vyvrátila medializované informácie, že by školám distribuovali učebnicu zadarmo. „My sme len autorky, všetky práva vlastní vydavateľstvo, oni sú zodpovední za distribúciu, predaj a všetko, čo sa deje okolo učebnice,“ povedala pre Postoj Bendíková. Spomedzi škôl, ktoré sme oslovili, mala pracovný zošit k dispozícii len jedna.

Inzercia

Expol Pedagogika organizuje podľa Bendíkovej webináre pre školy, kde ako autorky predstavujú úvod do rôznych tém a vysvetľujú obsah. V apríli sa vydavateľstvo chystá na turné bezplatných školení pre učiteľov v piatich slovenských mestách. 

Školy si lektorky InTYMYty volajú na workshopy, kde žiakom prednášajú o témach vzťahov a sexuality. „Robíme minimálne dva workshopy do týždňa. Kapacitne by sme viac nezvládli. Školy majú záujem hlavne preto, že sa s touto témou každodenne stretávajú vo svojej práci s mládežou. Nie pre každého je to téma, ktorú si trúfne otvárať, keďže nikto z nás nemal vzťahovú a sexuálnu výchovu,“ hovorí Bendíková. InTYMYta už má pripravené aj ďalšie diely učebnice.

Ženské kondómy aj kondómy na orálny sex

O tom, že existujú aj ženské kondómy, ktoré sa vkladajú do vagíny, ale napríklad aj kondómy na orálny sex na vulvu, sa 15- až 19-roční žiaci stredných škôl a gymnázií môžu dozvedieť z nového pracovného zošita o partnerskej a sexuálnej výchove z dielne SAV. Publikácia je voľne dostupná v elektronickej forme na stránke ústavu a je určená pre učiteľov. Zaujme na prvý pohľad obálkou s penismi a klitorismi.

Foto: Screenshot pracovného zošita Partnerská a sexuálna výchova, ktorú vytvorila SAV

Autorky tvrdia, že materiálom chcú pomôcť stredným školám a gymnáziám popasovať sa s témami vzťahov a sexuality. „Chceli sme, aby mali učitelia k dispozícii takýto materiál už teraz,“ zdôvodnila pre SME jedna z autoriek Nikola Kallová, ktorá pracuje v Ústave sociálnej komunikácie SAV od augusta 2021 a študovala na Katedre filozofie Univerzity Komenského.

Od roku 2019 je členkou riaditeľského tímu vedeckého projektu Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti. Projekt podľa Centrálneho registra projektov získal 211-tisíc eur ako nenávratný príspevok z Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

Čo nájdu učitelia v zošite? Na necelých 30 stranách sa v šiestich tematických oblastiach píše o komunikácii, úprimnosti vo vzťahoch, empatii, odmietaní alebo aj súhlase. Časť je venovaná kompromisom, opore a tomu, ako byť dobrým partnerom a pestovať zdravé vzťahy.

Témy sú doplnené o linky na videá, diskusiu a aktivity s papierikmi. Na sexuálnu orientáciu a bezpečný sex sú zamerané dve časti.

„Tak ako sa každý vzťah odlišuje od ostatných, každý jednotlivec je špecifický. Poznáme rôzne druhy a typy vzťahov a taktiež rôzne druhy sexuálnej orientácie či identity,“ píše sa v piatej kapitole Sexuálna orientácia. Tá ponúka aj pestrý náhľad na rôzne sexuálne orientácie a identity.

Foto: Screenshot pracovného zošita Partnerská a sexuálna výchova, ktorú vytvorila SAV

Časť Vzťahy a bezpečný sex sa začína tým, prečo a ako správne používať kondóm. Autorky upozorňujú, že už pri prvom pohlavnom styku môže dôjsť k počatiu.

„Výskumy ukázali, že mnohí jedinci používajú počas sexu kondómy nesprávne. U ľudí často používajúcich kondómy sa zistilo, že len 11 percent účastníkov správne použilo kondóm. Nesprávne použitie či otvorenie kondómu tiež zvyšuje pravdepodobnosť jeho pretrhnutia,“ upozorňujú autori.

Foto: Screenshot pracovného zošita Partnerská a sexuálna výchova, ktorú vytvorila SAV

Zlomené srdce milenky

V téme Čo ak ma niekto odmietne a ako odmietnuť? je zaradená diskusia. V nej majú žiaci rozoberať situáciu mladej ženy – milenky, ktorá sa trápi pre vzťah so ženatým mužom. „Už sú tam city z mojej strany a to nebola súčasť dohody. Problém je, že je tam ďalšia žena – tá jeho manželka. A on mi povedal, že ju nikdy neopustí a že nechce byť so mnou vo vzťahu.“ Ďalej opisuje, ako veľmi trpí, nechutí jej jesť a že to nedokáže ukončiť. Sťažuje sa, ako má ženatý muž výhody a ona za ním behá a nič nechápe.

Na situáciu reagujú autorky konštatovaním, že sklamanie z neopätovanej lásky alebo náklonnosti je úplne bežné. Nerieši sa pritom, že ide o mimomanželský pomer a takýmto vzťahom mladá žena – milenka ubližuje nielen sebe, ale aj rodine muža, s ktorým má pomer, a preto nie je vhodný. Publikácia jej odporúča rozhovory s blízkymi, rodinou či odborníkom, šport, kreatívne aktivity alebo pobyt v prírode.

Veľká časť navrhovaných činností pre žiakov nadväzuje na výsledky výskumu projektu, ktorý skúmal intímne vzťahy mladých ľudí na Slovensku za roky 2019 – 2023.

„Náš výskum ukázal, že stabilné a dobre fungujúce intímne vzťahy sú závislé od viacerých skutočností. Dôležitý je rešpektujúci prístup partnerov, vzájomné porozumenie, opora či empatia. Medzi najdôležitejšie predpoklady zdravých vzťahov patria aj komunikačné zručnosti partnerov, ako napríklad schopnosť a ochota počúvať alebo verbalizovať svoje potreby,“ vysvetlil vedúci projektu Ivan Lukšík z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV.

Ostatná časť odporúčaní vychádza z dostupnej domácej a zahraničnej literatúry v tematike partnerskej a sexuálnej edukácie.

Žiaci na stredných školách dostanú informácie, ktorá z vymenovanej „ochrannej metódy“ v tabuľke je skutočne efektívnou antikoncepciou. Sex počas menštruácie, ak „ejakuluje penis do vagíny“, a „sex bez ejakulácie do vagíny“ podľa autorov nie je efektívnou antikoncepciou. Naopak, efektívne je bozkávanie bez sexu, kondóm na penis, orálny sex namiesto penetrácie či sterilizácia.

Foto: Screenshot pracovného zošita Partnerská a sexuálna výchova, ktorú vytvorila SAV

Učebnice školy nemusia zaujať, obsah sa k mnohým dostáva

Aj keď autori nových materiálov o vzťahovej a sexuálnej výchove tvrdia, že chcú školám pomôcť s chýbajúcim obsahom v tejto oblasti, je otázne, koľko škôl po nich reálne siahne. Faktom ale zostáva, že autorky učebnice pre základné školy chodia o téme tínedžerom prednášať, a tak sa s ich obsahom, ktorý by sa zrejme mnohým rodičom nepozdával, už mnohí stretli a ďalších to čaká.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.