Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Naše školy Spoločnosť
23. február 2023

Ukrajinské deti na Slovensku

Viac ich do školy nechodí, ako chodí, bez vzdelania sa však u nás neuplatnia

Porovnanie štatistík ministerstva školstva a ministerstva vnútra ukazuje, že do školy u nás nechodí viac ako 15-tisíc ukrajinských detí.

Viac ich do školy nechodí, ako chodí, bez vzdelania sa však u nás neuplatnia

FOTO: TASR/Milan Kapusta

Ukrajinské deti sa už rok dostávajú do našich škôl a škôlok, sú spolužiakmi našich detí, ich rodičov stretávame na rodičovských združeniach, sú našimi susedmi. Podľa dostupných štatistík však tisíce ukrajinských detí do slovenských škôl nechodia.

Od začiatku vojny na Ukrajine, teda za uplynulý rok, prišli na Slovensko státisíce utečencov. Podľa štatistík ministerstva vnútra do konca minulého týždňa bol počet vstupov z Ukrajiny na Slovensko 1 226 474 ľudí. Keďže mnohí pendlujú alebo chodia navštevovať príbuzných, či už na Zakarpatie, alebo ďalej, vysoký je aj počet výstupov. Hranicu zo Slovenska na Ukrajinu prekročilo v tomto období 1 012 379 ľudí.

Stále to však znamená, že viac ľudí k nám z Ukrajiny prišlo, ako odišlo späť. Z tých, ktorí prekročili hranicu, mnohí pokračovali ďalej do Českej republiky, do Rakúska a ďalších krajín, kde majú príbuzných či prácu a potrebné zázemie.

Pre nás je dôležitým číslom počet udelených dočasných útočísk. Od 1. marca 2022 do 19. februára 2023 ho získalo 109 623 ľudí.

Na Slovensko, ale aj do iných krajín prichádzajú najmä matky s deťmi, muži zostávajú na Ukrajine, ktorá je vo vojnovom stave. Všetci bojaschopní muži boli mobilizovaní, či už priamo do boja, alebo do záloh. Výnimku majú napríklad tí, ktorí sa sami starajú o deti.

Deti, ktoré k nám prichádzajú, boli vytrhnuté nielen zo svojej krajiny a od väčšiny príbuzných, ale aj zo škôl a od vzdelania, ktoré je dôležité pre ich budúcnosť.

Koľko je „školopovinných“ detí z Ukrajiny

Z celého množstva takmer 110-tisíc Ukrajincov, ktorí u nás majú štatút dočasného útočiska, je 40 324 detí do 18 rokov, uvádza pre Postoj ministerstvo vnútra štatistiku k 20. februáru. Z nich vo veku povinnej školskej dochádzky, teda od 6 do 16 rokov, je 25 080. Ministerstvo práce nám k týmto údajom doplnilo počet tzv. maloletých bez sprievodu, tých je 45 a sú v opatere Centier pre deti a rodiny (bývalé detské domovy).

Očakávalo by sa teda, že približne tento počet ukrajinských detí je zaregistrovaný v našich základných a stredných školách.

Údaje z ministerstva školstva sú však iné. Rezort zhromažďuje informácie s miernym časovým oneskorením (kým sa zo škôl dostanú na ministerstvo, kde sa zosumarizujú). K 31. decembru 2022, čo sú ostatné aktuálne údaje, bolo na slovenských školách (materských, základných a stredných) evidovaných 10 127 ukrajinských detí. Spomedzi nich na základných školách bolo 6872, na stredných 1573 a v materských 1682.

Najviac ich je na školách v Bratislavskom kraji – 3211 (na všetkých typoch), s odstupom nad 1100 detí nasledujú Trnavský, Nitriansky a Žilinský, medzi 900 a 1000 ukrajinských detí je na školách v Trenčianskom, Prešovskom a Košickom kraji. Najmenej ich je evidovaných na školách Banskobystrického kraja – 661.

Ak by sme teda vzali do úvahy len počet detí, ktoré zodpovedajú veku povinnej školskej dochádzky (základné a stredné školy), zistíme, že v systéme chýba zhruba 16-tisíc detí. Zdieľať

Ak by sme teda vzali do úvahy len počet detí, ktoré zodpovedajú veku povinnej školskej dochádzky (základné a stredné školy), zistíme, že v systéme chýba približne 16-tisíc detí.

To je o viac ako 50 percent vyšší údaj, než hovoria skúsenosti tých, ktorí s ukrajinskými rodinami na Slovensku pracujú a pomáhajú im so zaradením sa do relatívne normálneho života.

Napríklad Alona Kurotova, ktorá pochádza z Krymu a na Slovensku už niekoľko rokov pomáha ukrajinským imigrantom.

„Podľa štatistík asi desaťtisíc detí odídencov už navštevuje slovenské školy. Bohužiaľ, ďalších desaťtisíc do školy nechodí, čo ich vylučuje z komunity,“ hovorí v rozhovore pre Postoj.

Vychádza z oficiálnych štatistík, ktoré zverejňuje slovenské ministerstvo školstva. Podľa počtu udelených dočasných útočísk však podcenila masu detí, ktoré do slovenského školského systému nie sú zaradené.

Michal Rehúš z Centra vzdelávacích analýz vlani na jeseň analyzoval počty ukrajinských detí, ktoré nastúpili do slovenských škôl na tento školský rok. Vychádzajúc z počtov evidovaných a počtov registrovaných odídencov vo veku 0 až 17 rokov, takisto predpokladal, že v slovenských školách by malo byť minimálne dvakrát toľko ukrajinských detí, teda približne 20-tisíc.

Niektorí odišli, niektorí sú online

Ministerstvo školstva údaje o počtoch detí, ktoré v školách nie sú, nemá. Aj oficiálne údaje však v čase mierne kolíšu.

„V priebehu mesiacov sme zaznamenávali nárasty aj poklesy žiakov z Ukrajiny. Dáta boli ovplyvnené mnohými faktormi, jedným z nich bol aj ten, že deti so zákonnými zástupcami alebo sprievodom nezostávali v Slovenskej republike. Časť odídencov z Ukrajiny nezostáva v Slovenskej republike ani po zaevidovaní sa. Existuje predpoklad, že sa odídenci sťahujú do inej časti Európy, resp. iných krajín, alebo sa vracajú späť na Ukrajinu,“ uvádza pre Postoj ministerstvo školstva.

Rezort to teda vysvetľuje tým, že aj deti, ktorým je priznané dočasné útočisko, sa už nemusia nachádzať na našom území a pokračovali do inej krajiny alebo sa vrátili na Ukrajinu.

Ďalšou možnosťou je, že deti, ktoré chýbajú v štatistikách slovenských škôl, absolvujú online vyučovanie, ktoré im ponúka ich ukrajinská škola.

Ministerstvo samo na svojej webovej stránke ponúka aj návod na to, ako sa zapojiť do online vyučovania v ukrajinskej škole. Táto možnosť nie je nijako závislá od slovenských orgánov, rodičia dieťaťa musia kontaktovať priamo ukrajinskú školu.

Obsažnejší je už pre nich praktický návod na to, ako dostať svoje dieťa do slovenskej školy.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Inzercia

Michal Rehúš vo svojej analýze však upozorňuje na jeden dôležitý aspekt. Ním je povinná školská dochádzka, ktorá sa týka všetkých detí, ktoré dosiahnu vek šiestich rokov, a trvá až do dovŕšenia 16 rokov. Teoreticky by tak bolo možné dostať ukrajinské deti do slovenských škôl takpovediac povinne.

Na deti so štatútom dočasného útočiska sa povinná školská dochádzka nevzťahuje. Zdieľať

Má to však háčik, na deti so štatútom dočasného útočiska sa však povinná školská dochádzka nevzťahuje, čo vysvetľuje samotné ministerstvo školstva.

„Plnenie povinnej školskej dochádzky je viazané na trvalý pobyt v SR. Ak majú deti z Ukrajiny poskytnuté dočasné útočisko, ide len o druh povoleného pobytu. Zároveň aj v prípade, ak by tu dieťa získalo prechodný pobyt, stále nejde o trvalý pobyt, preto sa naň povinná školská dochádzka nevzťahuje,“ uvádza pre Postoj ministerstvo školstva.

To sa zároveň týka aj povinného posledného ročníka škôlky. Ten je takisto povinný len pre deti, na ktoré sa viaže povinná školská dochádzka od šiestich rokov. Ani do škôlok tak ukrajinské deti nastúpiť nemusia.

Kritický bod je znalosť slovenčiny

Michal Rehúš na inom mieste hovorí aj o tom, že ukrajinským deťom chýba kvalitná výučba slovenského jazyka tak, aby zvládli vyučovanie v slovenčine.

Okrem kvalifikovaných lektorov, ktorí dokážu slovenčinu vyučovať ako cudzí jazyk, je tiež podľa Rehúša nevyhnutné, aby školy mali k dispozícii aj kvalifikovaných pedagogických asistentov priamo z Ukrajiny, ktorí majú ukrajinčinu ako materinský jazyk a dokážu zároveň s týmito deťmi pracovať aj psychologicky, keďže majú osobnú skúsenosť s vojnovou situáciou.

Ministerstvo školstva hovorí, že Slovensko vie využiť pedagógov z Ukrajiny, „ak spĺňajú predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov, a to kvalifikačné predpoklady, preukázanie ovládania štátneho jazyka alebo jazyka národnostnej menšiny a bezúhonnosť“.

Školy tiež môžu prijímať utečencov z Ukrajiny, ktorí „nespĺňajú kvalifikačný predpoklad stupňa vzdelania pre príslušnú kategóriu a podkategóriu, aj na základe dohody o výkone práce mimo pracovného pomeru alebo ako pomocných vychovávateľov, najmä na zabezpečenie asistenčných činností pri výchove a vzdelávaní žiakov s ukrajinským materinským jazykom“.

V oblasti vzdelávania slovenských, ale aj ukrajinských pedagógov ministerstvo školstva zareagovalo vo februári vyhlásením dvoch výziev na bezplatné jazykové vzdelávanie. Slovenských učiteľov slovenčiny sa týka projekt Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka. Druhá výzva je pre ukrajinských pedagógov, ktorí už pracujú v školstve alebo by sa chceli zamestnať v školách, ale bráni im v tom jazyková bariéra.

Pre mnohých bola jazyková bariéra problémom pri podávaní si prihlášok na stredné školy, ktoré vyžadujú test zo slovenčiny. Zdieľať

Tá pri nedokonalom vyučovaní slovenčiny však zasahuje aj samotných žiakov. Ako píše Michal Rehúš, pre mnohých bola problémom pri podávaní si prihlášok na stredné školy po ukončení základnej školy v minulom školskom roku. Výraznejšie totiž klesol počet ukrajinských žiakov na slovenských gymnáziách a na iných odborných školách, ktoré ako podmienku prijatia vyžadujú test zo slovenčiny. Mladí Ukrajinci si tak zväčša volili také stredné školy, ktoré test zo slovenčiny nevyžadovali.

Môžeme tak podľa neho prísť o mnohé talenty, ktoré by mohli byť na prospech celému spoločenstvu.

Ministerstva školstva sme sa teda opýtali, či v tejto súvislosti plánuje nejaké systémovejšie zmeny. Pred rokom, v minulom školskom roku a čiastočne aj v tomto, išlo o urgentnú pomoc a ukrajinské deti vstupovali do nášho školského systému, tak ako bol nastavený.

Ministerstvo uvádza, že udeľovanie štatútu dočasného útočiska je časovo obmedzené a po uplynutí tohto času sa bude musieť štát vyrovnať s tým, aké bude právne postavenie nielen týchto detí, ale aj ich rodičov.

Samostatný zákon, ktorý by špeciálne riešil ukrajinské deti, však nie je podľa ministerstva v príprave ani v zámere. Cieľom je integrovať deti do nášho vzdelávacieho systému.

Na to, aby sa po doštudovaní dokázali u nás uplatniť, je však v prvom rade nevyhnutné, aby sa kvalitne naučili po slovensky. Následne môžu byť prínosom pre celú našu spoločnosť, aj keby sme sa na problém pozerali len cez prizmu ekonomiky.

Predpokladať, kedy sa vojna skončí, nie je v silách ani tých najerudovanejších znalcov geopolitických vzťahov. To, že mnoho ukrajinských detí v našich školách nie je, však mohlo vyplývať aj z toho, že v nich (či v ich rodičoch) žila nádej, že vojna sa čoskoro skončí a ony sa budú môcť vrátiť domov.

Ako sa však vojna bude predlžovať, bude zrejme rásť aj motivácia ukrajinských detí a ich rodičov, aby sa do slovenského vzdelávacieho systému zaradili.

A bez ohľadu na to, ako a kedy sa vojna skončí, časť rodín u nás už zostane natrvalo. Je preto na nás ako štáte, aby sme im vedeli poskytnúť vzdelanie na takej úrovni, akú dostávajú slovenské deti.

A zároveň ich zaradením do našej spoločnosti zabránime potenciálnemu nebezpečenstvu vzniku patologických javov a veľkého množstva sociálne odkázaných a nezamestnateľných mladých ľudí.

Kapacity

Odhady toho, koľko ukrajinských detí u nás nechodí do školy, sa teda pohybujú od 10-tisíc do 16-tisíc. Majú naše školy dostatočné kapacity na to, aby tieto počty zvládli v prípade, že by ich mali prijať všetky?

Ministerstvo školstva tvrdí, že situácia je zvládnuteľná. „Vo veľkej miere sú kapacity dostatočné. Zároveň je však potrebné povedať, že tak ako pre slovenské, tak aj pre ukrajinské deti je problém s kapacitami najmä v Bratislavskom kraji. Ministerstvo situáciu mapuje a vyhodnocuje,“ odpovedá na túto otázku rezort.

V tomto prípade však treba postupovať obozretne, aby sa miesta v škôlkach a školách nestali zámienkou na rozdúchavanie nenávisti voči utečencom z Ukrajiny.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.