Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
12. december 2005

Anketa: Výhrada svedomia

Už niekoľko rokov na Slovensku existuje spoločenská diskusia o výhrade svedomia. Súvisí to so zmluvou medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí. Naša anketová otázka znie:"Podporujete prijatie zmluvy o výhrade svedomia? Prečo áno/prečo nie?" Ing. Jozef Pred...

Už niekoľko rokov na Slovensku existuje spoločenská diskusia o výhrade svedomia. Súvisí to so zmluvou medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí.

Naša anketová otázka znie:
"Podporujete prijatie zmluvy o výhrade svedomia? Prečo áno/prečo nie?"

Ing. Jozef Predáč, Liga pár páru na Slovensku: Áno, podporujem prijatie zmluvy o výhrade svedomia. Dôvod: Jej neexistencia v súčasnosti umožňuje diskrimináciu odborníkov, ktorí v očiach svojich kolegov sú biele vrany. Viď prípad MUDr. Lukča, gynekológa, ktorého napriek dohode s vedením Prešovskej nemocnice, že nebude musieť vykonávať
potraty nútili vyvolať potrat a keď to odmietol, následne bol vyhodený zo zamestnania z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny.

Radim Ucháč, Hnutí pro život ČR: Pokud vím, má výhradu svědomí ve svém etickém kodexu Česká lékařská komora, ale to není právně závazný dokument. Praxe ja taková, že pokud si to lékař vydupe na svém pracovišti, tak ho ostatní respektují. Zpravidla ho ale odmítnou přijmout. Žádný soudní proces zatím v této otázce v ČR nebyl.

Magda Krasulová, hovorkyňa Aliancie nového občana: Nie nepodporujeme, pretože zmluva ako taká je diskriminačná. Zavádza kategóriu rovných a rovnejších. Pri uplatňovaní slobôd a práv jednej kategórie ľudí nemožno zasahovať do individuálnych slobôd a práv iných občanov. Dnes predsa máme cirkevné školy, zdravotnícke zariadenia, kde sa môžu uplatniť tí, ktorí majú problém s takouto výhradou svedomia.

Stanovisko Kresťanskodemokratického hnutia, tlačové oddelenie:KDH si váži dohody a zmluvy a podporuje prijatie jednej z čiastkových zmlúv o výhrade vo svedomí. Ide o medzinárodný závazok SR voči Vatikánu.

Ivan Rončák, politológ: Mám rád slobodu. Preto nechcem, aby ma štát nútil robiť niečo, čo nie je v súlade s mojím svedomím. A mám rád jasné pravidlá. Preto chcem, aby bolo "konať proti svedomiu" presne určené - napríklad podľa učenia Katolíckej
cirkvi, ktoré odráža hodnoty formované historickou pamäťou európskej civilizácie. Civilizácie, ktorú mám rád.

Štefan Hríb, šéfredaktor týždenníka .týždeň: Ľudia nesmú byť nútení robiť to, čo je proti ich svedomiu. Toto pokladám za úplne samozrejmý predpoklad slobodnej spoločnosti a preto som skôr za zmluvu o výhrade svedomia.

Inzercia

Ján Gonda, internetový publicista, Recesia.sk : Zmluvu o výhrade svedomia nevnímam ako pozitívne znamenie doby. Vidím v nej spontánnu barikádu pred prívalovou vlnou sekulárnych zákonov a dokumentov s krajným dešpektom voči prirodzeným ľudským právam a duchovnu. Zanedlho možno definitívne nastolia tzv. "human wroghts". Lekárom sa odoprie profesia, ak sa postavia na citadelu absolútnych morálnych hodnôt. Deti v školách sa budú musieť vzdať znakov svojej viery. Preto budem rád, keď sa Slovensko prijatím zmluvy o výhrade svedomia stane príkladom, ako uniknúť agende ľavicovo-liberálnych noriem a akceptovať tak prirodzené ľudské práva a hodnoty, na ktoré výklad Cirkev určite morálny patent vlastní. To však neplatí o samozvaných arbitroch, ktorí na základe viery "vykartičkovali" z európskej hry na korektnosť profesora Buttiglioneho spolu s jeho svedomím. Nachystaní na korektnú i nekorektnú recykláciu sú aj ďalší, nepripusťme to aspoň tu. Ak svedomie zíde z očí,zíde čoskoro i z mysle. Aj tej kolektívnej, podotýkam a pripájam sa tým k podpore zmluvy o výhrade svedomia.

Andrej Mátel, kňaz: Odpoviem trochu viac teologicky: "keďže svedomie je subjektívna norma mravnosti, ktorou sa aplikuje objektívny Boží zákon v konkrétnych prípadoch," ak akýkoľvek štátny zákon by odporoval Božiemu zákonu (zvlášť sa to týka napr. posvätnosti života od jeho počatia), človek by nemal byť štátnymi zákonmi nútený vykonávať úkony protirečiace Božiemu zákonu a jeho svedomiu.

Vlado Schwandtner, Drogy-SOS:Napriek tomu, že sa necítim byť nábožensky založený a prehlasujem o sebe, že som papierový kresťan, tak zároveň som už viac krát prehlásil aj v médiách, že by sa mali zrušiť všetky zákony a stačilo by Desatoro Božích prikázaní.
Pôsobenie kresťanských strán v politike však považujem za veľkú chybu, lebo svojimi, veľakrát špinavými praktikami dehonestujú kresťanstvo. Rôzne zmluvy, napríklad aj tá o výhrade svedomia. Nemyslím si, že to bude na prospech, lebo te zákon je veľmi ľahko zneužiteľný. Navyše hlboko nesúhlasím s tým, že mi má zákon ukladať morálne mantinely. Sú iné metódy, ako zabezpečiť výhradu svedomia. Navyše som hlboko presvedčený, že zavedením tohoto zákona sa iba vystupňujú útoky na veriacu komunitu, ktoré sú aj tak veľké. Pripadá mi to, ako by sa cirkev snažila ničiť samú seba. To nechápem a je to škoda. Vyhlasujem a v praxi aj realizujem vetu, že viera uzdravuje.

Ondrej Prostredník, generálny tajomník Ekumenickej rady cirkví v SR: Súhlasím s tým, aby Slovenská republika vytvorila legislatívny rámec pre uplatňovanie výhrady svedomia. Právo nekonať vo veciach, ktoré sú v rozpore so svedomím človeka patrí medzi základné ľudské práva. Je zakotvené aj v “Charte základných práv”, ktorá je súčasťou návrhu “Zmluvy o ústave pre Európsku úniu”. Článok II-10, ods. 1. “Charty” hovorí: “Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva.” V odseku 2. toho istého článku sa ďalej hovorí: "Uznáva sa právo na výhradu svedomia v súlade s národnými zákonmi ktoré upravujú výkon tohto práva.“ Slovenská republika ratifikovala návrh “Zmluvy o ústave pre Európsku úniu” a uzatvorila aj Zmluvu 250/2002 Z.z. s jedenástimi cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ktorá predpokladá uzatvorenie dohody o výhrade svedomia.
Myslím, že je dôležité, aby sme v našom právnom systéme vytvorili rámec, ktorý bude upravovať právo na výhradu svedomia a ktorý predpokladá aj „Charta základných práv“. Predíde sa tým svojvoľnému používaniu výhrady svedomia tak, aby neboli ohrozené práva a slobody iných. Prijatie Dohody o uplatňovaní výhrady svedomia je krok týmto smerom.

Stanislav Illéš, kňaz: V prvom rade ide o to, že svedomie je záležitosťou každého jedného človeka, bez ohľadu na to, akého je vierovyznanie či akú vyznáva ideológiu. Každý jeden bez rozdielu môže odmietnuť (alebo prijať) nejakú vec (činnosť) a ako dôvod uviesť ne-súlad so svojím svedomím. Nepriamo to zaručuje ústava nášho štátu. Je smutné, že takéto právo každého jedného človeka musí byť ešte "potvrdené" aj osobitným zákonom, aby bola umožnená jeho aplikácia. Škoda, že sa o toto právo vlastné každému človeku musel vlastne pričiniť Vatikán. Som za existenciu zákona o výhrade svedomia s jasnými špecifikáciami a možnosťami jeho použitia v realite.

Michael Szatmáry, šéfredaktor časopisu Delet: Je to prosté: stačí, ak sa budeme držať onoho biblického prikázania - nerob
iným, čo nechceš, aby iní robili tebe a riadili sa pritom hlasom svedomia.

Andrej Mátel na webe
Vlado Schwandtner na webe
Stanislav Illéš na webe
Návrhy zmlúv o výhrade vo svedomí
Časopis Delet
Hnutí pro život ČR

Odporúčame

When dead men are walkin´

When dead men are walkin´

V USA bol minulý týždeň vykonaný tisíci trest smrti a prednedávnom Svätá stolica vyzvala singapurského prezidenta, aby udelil milosť pre Nguyen Tuong Vana, ktorý bol pred tromi rokmi odsúdený na smrť za pašovanie 400 g heroínu. Arcibiskup Sydney kardinál George Pell povedal, že Cirkev odsudzuje obch...

Bohoslovecká fakulta: arcibiskup Sokol verzus dekan Kutarňa

Bohoslovecká fakulta: arcibiskup Sokol verzus dekan Kutarňa

Prinášame vám rozsiahlejší materiál o jednom z najmedializovanejších cirkevných problémov tohto roka - spore arcibiskupa Jána Sokola a dekana Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského (RKCMBF UK). Okrem analýzy obsahuje aj rozhovor s bývalými dekanmi RKCMBF: Jozef...

Advent, čas príhodný

Advent, čas príhodný

Je advent, čas očakávaní. V Ríme sa píše rok 747 ab urbe condita. V mysliach ľudí panujú predstavy o nesmrteľných bohoch, demiurgoch či o vládcoch sveta, do ktorého sa rodíme vďaka ich heroickým výkonom v pred-historickej dobe. Svet je plný neznámych prírodných síl a túžba po posvätne vedie človeka ...