SPOLOČNOSŤ: Slovenský Oxford má tri piliere. Knižnicu, jedáleň a kaplnku

Päť rokov po smrti Antona Neuwirtha, politika, veľvyslanca Slovenskej republiky vo Vatikáne a otca europoslankyne Anny Záborskej, vzniká vzdelávací projekt nesúci jeho meno. Kolégium Antona Neuwirtha chce byť lepšou alternatívou pre humanitné vzdelávanie ako súčasné slovenské univerzity. Takéhoto názoru je člen správnej rady kolégia a jeden z vyučujúcich Juraj Šúst.

Aký je dôvod vzniku kolégia? Prečo na Slovensku vzniká takáto inštitúcia?
Humanitné vzdelávanie môže byť lepšie než je dnes na slovenských univerzitách. Aj keď sa veci pomaly lepšia, nedostatkov je priveľa: inštitucionálnych, systémových, odborných, personálnych. Priestory univerzít sú ešte stále zväčša v nedôstojných, nefunkčných a škaredých budovách, ich organizácia je chaotická, často „na kolene“ a na „poslednú chvíľu“. Aj kvôli prežitiu má vzdelávanie masový charakter, menej ako dvadsať študentov na seminári je skôr dôsledkom nezáujmu o študijný odbor než zámerom. Prevláda formalizmus začínajúc príhovormi na začiatku akademického roku, pokračujúc cez stohy neprečítaných seminárnych prác a končiac fiktívnymi garantmi a naháňaním sa za papierovými akreditáciami. Situácia učiteľov či študentov nie je práve ružová. Tí prví sú preťažení, tí druhí skôr „nezaťažení.“ Prevládajúcou náladou je mrzutosť. Humanitné vzdelávanie na Slovensku vďaka komunistickému obdobiu takmer nemá tradíciu, chýba odbornosť aj akademická hrdosť a česť. Predstava, že by sa slovenskí akademici postavili na odpor nespravodlivej politickej moci, ako povedzme krakovskí profesori na Jagellonskej univerzite počas okupácie, je dnes azda na pár výnimiek utopická.
Kolégium chce byť v tomto všetkom skutočne lepšou alternatívou: chce byť priestorom, kde sa poznávanie berie naozaj vážne, spolu so všetkými podmienkami, ktoré s tým súvisia.

V čom sa líši Kolégium Antona Neuwirtha (KAN) od univerzít, prípadne od rozličných semestrálnych vzdelávacích programov či kurzov?
Inšpirácia pre KAN vychádza zo skúsenosti oxfordských kolégií. Tie sa vyznačujú tým, že učitelia aj študenti skutočne vytvárajú akademickú komunitu. V KANe to nie je tak, že učitelia si prídu odučiť svoje a tým sa ich záujem o študentov končí. Naopak, učitelia so študentmi zdieľajú svoje životy počas štúdia oveľa hlbšie: okrem štúdia ich spája aj spoločné bývanie v areáli kolégia, spoločné večere, dokonca mnohých i modlitba. Knižnica, jedáleň a kaplnka sú preto tri piliere, okolo ktorých sa v prvom rade formuje akademická komunita.
Druhý dôležitý rozdiel spočíva v spôsobe vzdelávania. Nestavia na prednáškach, ale dôraz kladie na semináre. Tie totiž vyžadujú od študentov aktívny prístup k textom a otázkam a odpovediam, ktoré sú v nich skryté. Študenti sa neučia informácie, povedzme, aby vedeli odrecitovať, že Platón bol objektívny idealista, pretože to si môžu zistiť z Wikipedie bez toho, aby vytiahli päty z domu. Naopak, cieľom je ukázať študentom, prečo je dôležité Platóna naozaj čítať. Kolégium im má pomôcť objaviť aké otázky Platón riešil, ukázať, že tieto otázky sú pre nich dôležité a spoločne v diskusii kriticky skúmať pravdivosť jeho odpovedí a tiež odpovedí iných veľkých mysliteľov. Ako sa tieto odpovede vzťahujú k nášmu životu, svetu? Škola by mala študentom pomáhať rozširovať a prehlbovať poznanie, nie iba zahlcovať nárazovo pamäť.

KAN sídli v Ivanke pri Dunaji. Prečo práve tam?
Pretože v Ivanke pri Dunaji stojí sympatický kaštieľ s veľkou záhradou a jeho vlastník - Spoločnosť Ježišova - je partnerom tohto projektu. Prostredie kaštieľa poskytuje potrebné ticho a relax a vlakom z Bratislavy je to menej ako 15 minút. Môžu byť lepšie podmienky na štúdium?

Je KAN nový projekt? Uskutočnilo sa niekedy niečo podobné na Slovensku?
V ponovembrovej histórii je určite nový. Avšak v mnohom sa snaží oživiť úspešný predvojnový projekt internátu Svoradov.

Prečo nesie kolégium názov po Antonovi Neuwirthovi?
Pretože Anton Neuwirth je veľká osobnosť Slovenska. Vzdelanec, lekár, diplomat a predovšetkým múdry, statočný a láskavý človek. Bol to on, kto pomáhal pri zakladaní akademického Spoločenstva Ladislava Hanusa, ktoré bolo kvasom pre vznik kolégia.

Ako bude kolégium fungovať?
Poskytujeme viacero programov, ale centrálnym je jednoročný rezidenčný akademický program zameraný na kresťanskú kultúru a filozofiu, určený študentom bakalárskeho stupňa slovenských vysokých škôl a univerzít. Štúdium na KANe teda prebieha paralelne so štúdium na materských vysokých školách. Skladá sa z dvoch kurzov a kolokvia. Stretnutia sú rozvrhnuté do dvoch večerov počas jedného týždňa. Kurz Kresťanstvo a kultúra študentom sprostredkuje kresťanské kultúrne dedičstvo západnej civilizácie. Kurz morálnej, politickej a právnej filozofie pomôže študentom lepšie premyslieť kľúčové otázky individuálneho aj spoločenského života. Študenti KANu budú teda v prvom rade veľa čítať, písať eseje a diskutovať. Kolokvium je názov pre pravidelné týždňové stretnutie so zaujímavým hosťom akademického, kultúrneho či verejného života.
Okrem akademického štúdia chce kolégium formovať študentov aj po osobnostnej stránke. Sedem plánových spoločných víkendov má za cieľ zážitkovou formou nadchnúť študentov pre umenie, inšpirovať ich k charitatívnej či sociálnej práci pre druhých, či zlepšiť ich komunikačné a líderské schopnosti.

Jestvujú isté podmienky na účastníkov kolégia? Čo sa od nich vyžaduje a očakáva?
V prvom rade túžba hľadať pravdu, intelektuálna poctivosť, svedomitosť v štúdiu, ochota budovať nové priateľstvá a do istej miery vystúpiť na čas zo svojich zabehaných životných koľají.

Na webe kolégia sa píše: "Študenti dneška rozhodnú o Slovensku zajtrajška." Myslíš si, že KAN prispeje k rozvoju lídrov na Slovensku? Budú mať naozaj vplyv na chod spoločnosti?
Odpoveď na prvú otázku je, že určite áno. KAN vytvára také podmienky, aby sa študenti mohli rozvíjať po osobnostnej stránke, aby ich schopnosti a talenty nezostali skryté a nevyužité. Napríklad počas prvého víkendu si študenti spoločne zriaďovali niektoré spoločné priestory: dostali určitú sumu peňazí a ostatné bolo na nich. Museli sa dokázať dohodnúť na výbere, realizácii, distribúcii práce, koordinácii. Zvládli to výborne. Odpoveď a druhú otázku povedia až budúci absolventi. Našou túžbou je, aby sa neskôr zapojili pozitívnym spôsobom do verejného života. Nie pre vlastný prospech a prestíž, ale pre spoločné dobro.

Matúš Demko

Kolégium Antona Neuwirtha so sídlom v Ivanke pri Dunaji otvorilo svoj prvý akademický rok pre 20 študentov v pondelok 21.septembra 2009.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo