Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Vojna na Ukrajine Komentáre a názory
11. november 2022

In memoriam kolaborant Stremousov

Stručná úvaha o ukrajinskej histórii zrady

Bol som tak­po­ve­diac fanúšikom kolaboranta Kirila Stremousova, s ním bola totiž vždy sranda.

Stručná úvaha o ukrajinskej histórii zrady

Prípravy na pohreb Kirila Stremousova v katedrále v Simferopole. FOTO: Twitter/Nexta.tv

Práve v stredu, keď vedenie ruskej armády oznámilo odchod oku­pač­né­ho voj­ska z pravého brehu Dnepra, a to aj z kedysi 300-tisícového me­s­ta Cher­son, zomrel Ruskom dosadený viceguvernér Chersonskej ob­las­ti Ki­ril Stremousov.

Ja som Stremousova sledoval; keď počas horúceho leta na niekoľko dní utiekol do pokojného ruského mesta Voronež, začal som niečo tušiť o páde Chersonu.

Naozaj vedel človeka pobaviť. Z jeho tvorby vyčnieva bázeň ospevujúca krásu sveta, ktorý sa stal súčasťou Ruska.

Lebo Stremousov „na svojom tanku“ anek­toval celý svet. Praha, Budapešť, Varšava, Bu­ku­rešť, Washington, Dallas, Čí­na, Kórea, vody Nílu a amazonské krokodíly – všetko je ruské. Pre fajnšmekrov modernej literatúry dám výnimočne odkaz, aby si to mohli vychutnať.

Báseň, ktorá sa zavŕši v Indii, kde mu „In­do­via dajú zafajčiť zo svojej fajky“, bola parafráza veršov, ktoré napísal sedemnásťročný sovietsky gymnazista Bo­ris Cher­son­sky v roku 1967.

Z Borisa Chersonského sa stal uznaný kyjevský psychológ a li­terát, ktorý dnes, samozrejme, podporuje obrannú vojnu na­pad­nu­tej Uk­ra­jiny.

On mys­lel svoju báseň ako satiru. Stremousov ju zrejme myslel vážne.

Číra podlosť neodôvodnenej ruskej agresie možno prelomila pre­klia­tie uk­ra­jin­s­kej histórie zrady. Zdieľať

Stremousov bol, toľko sa dá o nebohom s istotou povedať, zradcom prvé­ho stupňa. Existuje video zo zjazdu nejakej dubióznej po­li­tic­kej stra­ny, kde v tom istom štýle recituje prehnane na­cio­na­lis­tickú báseň – ibaže v ukrajinčine a na slávu Ukrajiny.

Počas dvoch desaťročí, čo som sa pravidelne venoval ukrajinskej po­li­ti­ke, ma vždy zarážalo, že dejiny tejto ťažko skúšanej krajiny by sa dali vyrozprávať aj ako dejiny zrady.

Musíte dlho hľadať, kým nájdete ukrajinského politika, ktorý aspoň raz v živote nezradil svoj politický tábor.

Ešte aj slávny milovaný Zelenského po­rad­ca Oleksij Arestovýč – kto­rý má vďaka 65-percentnej dôveryhodnosti na­šliap­nuté ku kandidatúre na ukrajinského prezidenta – chodieval v 21. storočí na podujatia Eurázijského hnutia moskovského gurua Alexandra Dugina.

Zrada bola konštantou ukrajinskej histórie.

Takých kultúr je na sve­te viac, možno iba s rozdielom, že hajtmani kozákov zväčša ne­drža­li spolu, a to dokonca ani vtedy, keď na ukrajinské územie zaútočil silnejší von­kajší nepriateľ. Jeden kolaboroval s Poliakmi, druhý so Švédmi, tretí s Turkami, štvrtý s Rusmi.

Najväčšia nádej v roku Pána 2022 spočíva v tom, že číra podlosť tej­to stále neodôvodnenej ruskej agresie možno prelomila pre­klia­tie uk­ra­jin­s­kej histórie zrady.

Zatiaľ je predčasné o tom hovoriť, ale faktom je, že Putinov režim na­šiel na Ukrajine pozoruhodne málo ukrajinských gauleiterov. Mno­hí z nich už nežijú, Ukrajina ich cie­le­ne eliminuje, niektorí rad­šej nevyskakujú.

Títo kolaboranti sú zväčša politici, ktorí v období pred Majdanom niečo znamenali a ktorí mali odvtedy už len minimálny politický výtlak.

Inzercia

Pridali sa úplne na začiatku vojny k strane agresora. Odkedy ruská armáda prehráva, dochádzajú Rusom zradcovia.

Rodák z Donbasu bol exotom, novinárom a aktivistom. Zdieľať

Stremousov bol jedinečný.

Ku koncu svojho života bol jediný uk­ra­jin­s­ký kolaborant, ktorého ruské aj svetové médiá často citovali. Bol hovorcom malej časti okupovanej Ukrajiny, ktorá s okupáciou sú­hlasila.

Rodák z Donbasu bol exotom, novinárom a aktivistom.

Odkedy Stre­mousov na cestách po La­tins­kej Amerike zistil, že tam Uk­ra­jinu nepoznajú, ale Sovietsky zväz má stále silné meno, figu­roval doma ako „chersonský Che Guevara“.
Založil a viedol viacero médií ako Tav­rija News. V politike sa ne­jaký čas motal okolo fluktuanta me­nom Ilja Kiva, poslanca ukrajinského parlamentu, ktorý prešiel z Pra­vé­ho sek­to­ra do vtedy už kli­nic­ky mŕtvej Socialistickej strany a odtiaľ do (pred vojnou) naj­väčšej pro­rus­kej strany Opozičná platforma Za ži­vot. Kiva rých­lo po začiatku in­vázie utiekol a zmizol.

Juhoukrajinský Che sa zviditeľnil počas pandémie ako hlavný cher­son­ský antivaxer. V meste kolova­la hi­s­torka, ako po­čas lockdownu „pre­tlačil“ dcéru na zru­še­nú hodinu tan­ca. Podľa zdro­jov, na ktoré sa odvoláva Novaja Gazeta, živil sa vydieraním miestnych pod­ni­ka­te­ľov pros­tredníctvom trestných oznámení a mediálneho lyn­ču firiem v jeho médiách.

Pred vojnou bolo v Chersone niekoľko ba­bi­či­ek, ktoré nedali na Stremousova dopustiť. On im po­mohol, fun­go­val ako svojrázny ochranca spotrebiteľov.

Kiril Stremousov urobil v živote málo dobrého, no aj tak som ho mal rád. Zdieľať

Do 24. februára nemal politickú váhu: v roku 2019 kandidoval ako nezávislý do ukrajinského parlamen­tu a získal 1,74 percenta hlasov. V roku 2020 kandidoval na cher­sons­ké­ho primátora a dostal ešte me­nej, 1,37 percenta.

Bol to šašo, nebezpečný šašo.

Podľa oficiálnej ruskej verzie zomrel v dôsledku dopravnej nehody. To môže byť pravda, on bol neustále na ceste, mal akčný životný štýl a podľa fotografie z jeho auta bezpečnostný pás mal navždy od­strá­ne­ný.
Nejasností je však veľa. Niekde sa tvrdí, že zahynul pri meste He­ni­česk, kde sa rád zdržiaval, pretože odtiaľ bolo ďaleko na front a blízko na Krym. Na (údajnej) fotografii z miesta nehody je však smerovka Nová Kachovka – 8 kilometrov.

Je aj veľa podozrivých, ktorí mali motív zavraždiť Stremousova. V Chersonskej oblasti, kde pred vojnou žilo 1 016 707 oby­va­te­ľov, mal asi milión nepriateľov.

Motív mali, samozrejme, Ukrajinci. Ale aj Rusi, ktorí už nemuseli mať radosť z neriadenej stre­ly, ktorá v šialenej básni navrhuje anexiu kľúčového ruského spo­jen­ca, teda anektovať k Ruskej federácii Čínu.

Kiril Stremousov urobil v živote málo dobrého, no aj tak som ho mal rád.

Bol otcom piatich detí, šieste bolo na ceste. Nech od­počíva v pokoji.

 

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.