Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Kultúra
28. február 2016

Pieseň o láske (Mária Rázusová-Martáková)

Báseň na nedeľu – Michal Chuda pre vás na každú nedeľu vyberá krásne slovenské básne a tiež vysvetlí, prečo čitateľom prináša práve túto konkrétnu báseň.
Pieseň o láske (Mária Rázusová-Martáková)

Mária Rázusová-Martáková pred rodným domom vo Vrbici. Foto: snk.sk

Mária Rázusová-Martáková
Pieseň o láske

Svetlo sa leje všade, všade –
do žíl mi prúdi slastný mier...
On moju dlaň si v svoju kladie
a slová sa mu rinú z pier:

„Chcem ľúbiť viac, ak ešte dá sa,
a tebe Láskou platný byť!
Svet nám bol dosiaľ hra a krása,
teraz už zvieme, čo je ž i ť.

Chrániť ťa budem proti zime,
cez priepasť ruku podám ti –
Súžením Lásku umocníme,
a ona púť nám posvätí.

Dar je i kríž – veď dva má konce;
dvom bude nám ho ľahšie niesť.
Nech Osud príde a dá, čo chce,
vyjdeme s ním aj do nebies...“

Dlho tak šepkal... A tíš noci
sťaby chór nebies naplnil;
stal sa div, a ja z Božej moci,
načieram silu z jeho síl.

A prešli roky. Moje muky
stali sa ohňom v taviarni –
milý mi podal obe ruky,
keď prišlo kráčať požiarmi.

I otvoril Boh oči moje,
poznať dal milosť trestu včas;
prekul dve duše i sŕdc dvoje
a nových ľudí tvorí z nás.

Koniec je pýchy – koniec skazky –
poddajná stúpam výš a výš...
Odiata svetlom novej Lásky,
necítim Bolesť, ani Kríž.

Inzercia

Iné je všetko: aj milý tu,
nebo aj svet – ach, koľký jas!
Slnko sa dvíha do zenitu
a vyzváňa nám zlatý klas.

A znova ako v rozprávke mi
každý deň rastie do krásy...
Vďačná som nebu, vďačná zemi –
na Život hymnu skladám si.

(Úryvok)

 

Mária Rázusová-Martáková (1905 – 1964) napísala svoju knižočku Pieseň o láske v roku 1942, vyšla však až v roku 1957 s týmto venovaním: „Milovanému svojmu za veľkú lásku, obetavosť a ochranu v ťažkom živote takto vyslovujem svoju vďaku.“ Zvykli sme si, že ľúbostnú poéziu píšu prevažne muži. „Tu svoju úprimnú ľúbostnú pieseň spieva srdce zrelej ženy a v tejto piesni niet citu mysleného a štylizovaného, ani citu vymysleného a navodeného,“ píše v doslove Jozef Felix. Mária Rázusová-Martáková (sestra básnika Martina Rázusa) je zrejme v povedomí čitateľov známejšia ako autorka pre deti, chcel som ju však pripomenúť práve Piesňou o láske.

Úryvok – záverečné slohy skladby – som vybral z druhého vydania, ktoré v edícii Darčeky s doslovom Jozefa Felixa a ilustráciami Alžbety Szabovej čitateľom ponúklo vydavateľstvo Tatran v roku 1973.

Odporúčame