SPOLOČNOSŤ: Liečitelia ľudskej duše alebo dobrý biznis

John Travolta, Tom Cruise či dokonca Walt Disney. Ich organizácie sú po celom svete. Zaoberajú sa rôznymi aktivitami. Od liečenia mysle ľudí až po poradenstvo v oblasti marketingu. Vo Francúzsku ich chcú zrušiť. V Nemecku o nich nechcú nič počuť a považujú ich za nebezpečnú sektu. Scientologická cirkev.

Kto chce získať milióny, nech si založí cirkev

To sú slová spisovateľa a zakladateľa scientológie Lafayette Ronald Hubbarda, ktoré vyslovil na zjazde amerických autorov sci-fi v roku 1947. Neskôr ich naplnil do bodky. V roku 1955 už šéfoval vlastnej Scientologickej cirkvi s niekoľko tisíc prívržencami.

Poďme však poporiadku. V roku 1950 vyšlo jeho dielo Dianetika: Moderná veda o duševnom zdraví (Dianetics: The Modern Science of Mental Health). U bežných ľudí zaznamenalo veľký úspech. Medzi odbornou verejnosťou však kniha vyvolala nemalé kontroverzie. Jedni považovali dielo za blud, keď sa spisovateľ, ktorý predtým nemal skúsenosti zo psychológie, pustil do uzdravovania duše človeka. Taktiež mu vyčítali, že vo svojom diele zaviedol psychologické pojmy, ktoré vytrhol z kontextu pôvodných teórií a dal im podobu reklamných sloganov. Druhí však oponovali, že Hubbard vynašiel novú techniku, ako rýchlejšie odstrániť psychické problémy a ťažkosti u jednotlivca.
Hlavnou témou diela je teda psychologická teória, ktorú autor nazval rovnako ako knihu, dianetika. Hubbart sa pri tom inšpiroval psychológom Carlom Jungom a jeho analytickou psychoterapiou. Nosným posolstvom dianetiky je ozdravenie duše človeka a dosiahnutie akéhosi stavu clear. Čo znamená úplný stav očistenia, kedy človeka nič netrápi. Všetky problémy sa dajú vyliečiť pomocou pohovoru, ktorý Hubbart odborne nazýva auditing. Za takýto auditing klient samozrejme platí nemalé peniaze. Auditingy sa vykonávajú v tzv. dianetických centrách, ktoré sú zároveň základnou bunkou celej organizácie. V článku Jiřího Rúžičku v časopise Rozmer sa o tejto teórií uzdravovania píše : „Auditing nie je nič iné ako účinne vypracovaný systém vymývania mozgu a zneužívania bolesti a utrpenia ľudí na ich porobu psychologickými a následne ekonomickými a ideologickými prostriedkami.“ Na potvrdenie Rúžičovej teórie existuje aj svedectvo človeka, ktorý si prešiel auditingovým procesom.

Scientológia ako cirkev

Hubbardova dianetika však nezostáva iba pri psychológií. Táto teória sa u jeho prívržencoch považuje za aplikovanú náboženskú filozofiu. To znamená, že náuka je pre členov svätá ako Biblia pre kresťanov.
Náboženský život sa prejavuje predovšetkým na nedeľných bohoslužbách, na ktorých sa číta niektoré z diel zakladateľa. „Hlavnou časťou služby je tzv. skupinový auditing, pri ktorom sa kaplán dlhou sériou jednoduchých otázok a príkazov usiluje aktivovať myseľ zúčastnených, a tak podnietiť mechanizmy na zlepšenie zdravia a duševných schopností. Nedeľná služba sa môže doplniť spoločným Vyznaním Scientologickej cirkvi,“ píše časopis Rozmer.
Katolícka cirkev je k otázke scientológie opatrná. Hovorca Konferencie biskupov Slovenska Jozef Kováčik ešte minulý rok pre Hospodárske noviny povedal: „Signály zo zahraničia ukazujú, že scientológia je jasne špecifikovaná cirkev. Sú tam badateľné určité obrady a tradície. Prípady z minulosti dokazujú, že ide o spoločnosť, ktorá vydáva veľmi jasné výkričníky, aby sme boli opatrní."

Vo svete ich poznajú

Niekde na začiatku francúzskeho príbehu bola sťažnosť ženy, ktorá obvinila scientologickú cirkev, že od nej pod rúškom sľubov o uzdravení vymámila niekoľkotisícové čiastky. Peniaze mali byť vyplatené či už na knihy, prístroje alebo
osobné konzultácie a kurzy. Údajne malo ísť o čiastku, ktorá sa približuje k sume 18 000 eur ( okolo 540 tisíc korún). Scientológovia vo Francúzsku takéto obvinenia odmietajú. Súd by mal čoskoro vyniesť v tomto spore rozsudok. Ak by dal za pravdu žene, obvineným členom hrozí pokuta a zrušenie scientologickej organizácie.
V Nemecku už o tejto organizácií vedia dlhšie. V krajine vraj začínajú scientológovia so svojím učením postupne prenikať do vedenia firiem, ktoré potom nútia zamestnancov, aby sa zúčastnili na seminároch organizovaných scientologickou cirkvou. Na týchto sedeniach sa údajne vykonáva psychoterapia, ktorú môžu v krajine praktizovať iba lekárski špecialisti.
V USA pre zmenu nedávno vyplávali na povrch informácie o údajných telesných trestoch pre členov užšieho vedenia cirkvi. Malo sa jednať o tresty v podobe bitky od hlavného predstaviteľa cirkvi Davida Miscavigeho jeho podriadeným. „Bolo to náhodné a čudné. K vyprovokovaniu bitky stačilo aj to, že ste neodpovedali dostačujúco rýchlo na otázku,“ hovorí pre agentúru AP jeden z odídencov Mike Rinder. Vedenie cirkvi však takéto obvinenia rezolútne odmieta a hovorí o zámernom útoku voči hlavnému predstaviteľovi cirkvi.

Kto vlastne sú?

Otázka, na ktorú je náročné nájsť odpoveď. Štruktúra scientologickej cirkvi sa dá charakterizovať ako niekoľko desiatok pyramídových spoločností, ktoré spadajú pod jedno riadenie. V tejto spleti organizácií sa dajú nájsť aj aktivity s dobrou myšlienkou. Napríklad Criminon a Narconon sú spoločnosti, ktoré sa snažia o opätovné začlenenie väzňov a narkomanov späť do spoločnosti. Používajú na to samozrejme metódu Hubbardovej dianetiky. No pri detailnejšom hľadaní, čo vlastne scientológia je, nájdete aj slová ako tajná služba. Jej názov je Guardian Office. Táto scientologická tajná služba v roku 1973 uskutočnila akciu s názvom Snehulienka, ktorej cieľom bola infiltrácia členov scientológie do úradov USA či do inštitúcií v iných krajinách. O tieto operácie sa v roku 1977 zaujímala dokonca aj samotná FBI. Jej vyšetrovanie viedlo k zatknutiu a uväzneniu vedúcich členov Guardian Office.

"Nie sme 'jedným mužom'. Sú nás milióny. A sme všade." hovorí jeden z Hubbardovych výrokov. Scientológom sa v niektorých štátoch podarilo získať uznanie za legálnu cirkev (Maďarsko, Švédsko). Napríklad v Českej republike sa o to snažia aj prilákaním nových členov pomocou sloganov:
„Myslíte si, že váš úspech závisí len od školského vzdelania alebo od talentu? Nie! Je tu veda, ktorá pozná tajomstvo úspechu. Po absolvovaní nášho kurzu získate schopnosť kontroly a riadenia ľudí, naučíte sa pracovať so zámerom, zlepšia sa vaše schopnosti riešiť všetky problémy… Ak ste si vybrali niektorý z našich kurzov, potom vám srdečne gratulujeme. Cena kurzu: 5990 Kč.“

Marek Mačica

Foto: scientologyreligion.org, groundbreaking.scientology.org, religionenlu.ch,
flickr.com

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo