Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Dnes treba vedieť
27. február 2016

EK: Oživenie slovenského hospodárstva po kríze bolo jedno z najrýchlejších v EÚ

"Štrukturálna nezamestnanosť však naďalej predstavuje kľúčový problém, keďže je prejavom rozsiahlych geografických rozdielov v podmienkach na trhu práce, ktoré sprevádza nízka mobilita pracovnej sily," upozorňuje komisia.

Oživenie slovenského hospodárstva po kríze bolo jedným z najrýchlejších v Európskej únii (EÚ). Slovenská ekonomika za vlaňajšok vzrástla o 3,5 % a rast má presiahnuť úroveň 3 % aj v rokoch 2016 a 2017. Konštatuje to Európska komisia (EK) v aktuálnej Správe o krajine. Balík 26 hodnotiacich správ k jednotlivým členským štátom, s výnimkou Grécka a Cypru, zverejnila včera.

"Najsilnejším motorom rastu sa v roku 2016 a ďalších rokoch má stať narastajúca súkromná spotreba s prispením priebežného narastania zamestnanosti, výrazného rastu reálnych miezd, nízkych úverových nákladov a pokračujúceho prepadu cien energií," avizuje komisia.

Slovenský trh práce podľa EK zaznamenal cyklické zlepšenie. Miera nezamestnanosti klesla v roku 2015 na 11,5 % a očakáva, že v roku 2017 klesne pod 10 %, a to vďaka silnému hospodárskemu rastu. "Štrukturálna nezamestnanosť však naďalej predstavuje kľúčový problém, keďže je prejavom rozsiahlych geografických rozdielov v podmienkach na trhu práce, ktoré sprevádza nízka mobilita pracovnej sily," upozorňuje komisia.

Slovensko podľa nej dosiahlo obmedzený pokrok pri plnení odporúčaní pre jednotlivé krajiny (CSR) z roku 2015. SR dostala odporúčania v oblastiach nákladovej efektívnosti zdravotníctva, výberu daní, dlhodobej nezamestnanosti, dostupnosti starostlivosti o deti, atraktívnosti učiteľskej profesie, účasti Rómov v hlavnom vzdelávacom prúde, vydávania územných a stavebných povolení a výkonnosti verejného obstarávania.

K čiastočnému pokroku došlo podľa EK v niekoľkých oblastiach. Opatrenia boja proti daňovým podvodom prispeli k lepšiemu výberu daní, najmä dane z pridanej hodnoty (DPH). Zníženie daňovo-odvodového zaťaženia pracovníkov s nízkymi príjmami by v kombinácii s poskytovaním dávok podpory zamestnanosti dlhodobo nezamestnaným mohlo prispieť k zníženiu dlhodobej nezamestnanosti. Rozširuje sa kapacita zariadení vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, najmä pre deti vo veku od troch rokov, a v polovici roka 2015 boli prijaté predpisy zamerané na znižovanie počtu rómskych žiakov v osobitných školách s obmedzenými osnovami.

Došlo tiež k skráteniu trvania postupov pri udeľovaní stavebných povolení v prípade rozsiahlych investičných a infraštruktúrnych projektov. Transparentnosť verejného obstarávania sa o niečo zlepšila po zavedení elektronického systému zadávania zákaziek a povinného využívania registra zmlúv, pripomína EK.

Zároveň však upozorňuje, že vo viacerých oblastiach k výraznejšej zmene nedošlo. "Prijaté boli opatrenia zamerané na zlepšenie nákladovej efektívnosti zdravotníctva, neviedli však k hmatateľným zlepšeniam. Prístup k odbornej príprave sa pre uchádzačov o zamestnanie zlepšil, no individualizované opatrenia pre dlhodobo nezamestnaných v tomto ohľade stále chýbajú. Vzdelávanie učiteľov je naďalej neadekvátne. Napriek vynaloženému úsiliu je hospodárska súťaž v oblasti verejného obstarávania naďalej obmedzená," vymenúva v hodnotiacej správe komisia.

Inzercia

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.