KOMENTÁR: Potrebujeme kňazov so srdcom alebo s titulmi?

Ani kritici Benedikta XVI. nespochybňujú, že patrí medzi svetovú intelektuálnu špičku. Na začiatku Roka kňazov však pápež – intelektuál postavil na piedestál dvoch nevzdelancov: farára Jána Máriu Vianneyho a pátra Pia z Pietrelciny. Čo tým chcel povedať dnešným kňazom?

„...treba priznať, že arský farár nebol dobrý kazateľ. Pod vplyvom vtedajšej kazateľskej literatúry a pod vplyvom prísnej asketickej výchovy abbého Balleya v Jánových kázňach bolo priveľa ,strašlivých právd´ kresťanskej viery. Okrem toho Ján nebol ani rečník, ani teológ,“ opisuje osobu patróna všetkých farárov slovenský jezuita Rajmund Ondruš, autor známej zbierky životopisov svätých Blízki Bohu i ľuďom. Jean-Baptiste Marie Vianney, ako znie celé jeho meno, začal základnú školu navštevovať až ako 17-ročný, no učivo napriek tomu nezvládal. Keď ho biskup poslal robiť kaplána svojmu vychovávateľovi, abbému Charlesovi Balleyovi, nepovolil mu spovedať, lebo považoval jeho vedomosti za nedostatočné.

Práve pri príležitosti 150. výročia smrti tohto nevzdelaného kňaza vyhlásil Benedikt XVI. Rok kňazov (19.6.2009 – 11.6.2010) a Vianneyho dal za vzor všetkým katolíckym kňazom. Zaslal im aj list, v ktorom oceňuje učenie (!) a príklad tohto farára. Navyše sám sa počas oficiálneho otvorenia kňazského roka, 19. júna v Bazilike svätého Petra v Ríme sklonil pred jeho srdcom uloženom v relikviári. Toto gesto zopakoval aj o dva dni, keď si v juhotalianskom meste San Giovanni Rotondo uctil srdce pátra Pia.

Pápež rozumu sa skláňa pred srdcom dvoch intelektuálne zaostalých kňazov. Zdieľať

„Dokonca aj v chudobnom jazyku obyčajného dnešného človeka srdce znamená čosi najintímnejšie a najzákladnejšie pre ľudskú osobu; o to príznačnejšie je rozhodnutie Benedikta XVI. uctiť si, podľa prastarej kresťanskej tradície, srdce svätých,“ napísal v editoriáli vatikánskeho denníka L´Osservatore Romano (23.6.2009) šéfredaktor Giovanni Maria Vian. Cirkev a svet dnes potrebujú kňazov, ktorí do svojej služby vložia srdce, odkazuje pápež katolíckym kňazom. „Drahí bratia v kňazskej službe, vyprosujme si od Pána Ježiša milosť, aby sme sa aj my naučili pastoračnú metódu svätého Jána Márie Vianneya! To, čo sa predovšetkým musíme naučiť, je jeho úplné stotožnenie sa s vlastnou službou,“ píše Benedikt XVI. vo svojom liste.

Pápež upozorňuje, že práve kňazská služba je dnes nesprávne chápaná aj samotnými kňazmi. Na nedávnej generálnej audiencii hovoril o sociálno-funkčnom a sviatostno-ontologickom poňatí kňazstva. V prvom prípade je kňazstvo vnímané ako „služba spoločenstvu zastávaním nejakej funkcie“. Sviatostno-ontologické poňatie sa podľa Benedikta XVI. spája v prvom rade s obetou a potom s hlásaním. V tomto bode pohľad súčasného pápeža korešponduje s vnímaním kňazstva v prípade hlavy Kňazského bratstva svätého Pia X. (lefébvristov), biskupa Bernarda Fellaya, ktorý v knihe Tradizione. Il vero volto (Sugarco edizioni, 2009) prezentoval kňaza ako „muža obety“.

Hold Benedikta XVI. srdciam nevzdelaných, ale horlivých kňazov prichádza v čase, keď časť slovenských kňazov cíti potrebu ovenčiť svoje meno minimálne doktorským titulom, najčastejšie z teológie, ale nájdu sa aj rekordéri – doktori z teológie, filozofie a pedagogiky v jednej osobe. Otázku o dôvodoch (láska k vedomostiam?) a spôsoboch ich získavania nechajme otvorenú.

Na podstatu kňazskej služby Benedikt XVI. upozorňuje práve tých kňazov, pre ktorých sa oltárna služba stala vedľajším úväzkom popri kariére architekta a stavbára, politika a lobistu, podnikateľa s pozemkami a nehnuteľnosťami či vysokoškolského učiteľa. „Ak by sa všetky dobré diela spojili, nevyvážili by obetu omše, lebo sú to ľudské diela, zatiaľ čo svätá omša je Božím dielom,“ cituje pápež v liste kňazom slová arského farára.

Nech je Rok kňazov rokom srdca a oltára!

Imrich Gazda

Foto: padrepiodevotions.org (páter Pio)

Súvisiaci článok: Rok kňazov vystriedal Rok apoštola Pavla

• Ak sa Vám článok páčil, podporte ho navybrali.sme.sk

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo