Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
05. júl 2009

CIRKEV: Rok kňazov vystriedal Rok apoštola Pavla

Pápež Benedikt XVI. vyhlásil ďalší monotematický rok. Tentokrát venovaný kňazom. Jeho cieľom je posilnenie kňazskej identity, ktorá sa ocitla v hlbokej kríze. Vyhlásenie kňazského roka oznámil pápež Benedikt XVI. ešte 16. marca počas plenárneho zasadania Kongregácie pre klérus, ktorá je v rámci Ka...

Pápež Benedikt XVI. vyhlásil ďalší monotematický rok. Tentokrát venovaný kňazom. Jeho cieľom je posilnenie kňazskej identity, ktorá sa ocitla v hlbokej kríze.

Vyhlásenie kňazského roka oznámil pápež Benedikt XVI. ešte 16. marca počas plenárneho zasadania Kongregácie pre klérus, ktorá je v rámci Katolíckej cirkvi zodpovedná za „kňazskú agendu“. Po starovekom apoštolovi Pavlovi postavil pápež do centra pozornosti svätca priemyselného 19. storočia, Jána Mária Vianneyho, farára francúzskej obce Ars. „Aj keď sa obaja svätci veľmi líšia, pokiaľ ide o ich životné osudy – jeden prechádzal z jednej krajiny do druhej, aby hlásal evanjelium, druhý prijímal tisíce a tisíce veriacich, pričom zostával stále vo svojej malej farnosti – existuje niečo zásadné, čo oboch spája. Je to totálna identifikácia s ich vlastnou službou, ich spoločenstvo s Kristom,“ povedal Benedikt XVI. počas nedávnej generálnej audiencie. Práve na tento rok pripadá 150. výročie smrti arského farára.

Prostí kňazi ako vzor

Kňazský rok Benedikt XVI. zveril pod ochranu aj populárneho svätca 20. storočia, talianskeho kapucína pátra Pia. Počas oficiálneho otvorenia Roka kňazov, ktoré sa uskutočnilo 19. júna v Bazilike svätého Petra v Ríme si Najvyšší veľkňaz uctil relikviár, v ktorom bolo uložené srdce Jána Mária Vianneyho. Rovnaké gesto urobil o dva dni neskôr, keď navštívil juhotalianske mestečko San Giovanni Rotondo, v ktorom páter Pio prežil veľkú časť svojho života. Aj tu vzdal úctu svätcovmu srdcu uloženému v relikviári. Viac informácií o tejto udalosti nájdete tu. Rok kňazov vyvrcholí 11. júna 2009 celosvetovým stretnutím kňazov na Námestí sv. Petra v Ríme.

„V posledných desaťročiach je identita katolíckeho kňaza rozličným spôsobom zmenená, zahmlená, rozdrobená pod ranami sekularizácie, mimo aj vnútri Cirkvi,“ napísal vatikanista talianskeho týždenníka L´Espresso Sandro Magister. „Zámerom kňazského roka je práve znovuvybudovať v kňazovi pevnú duchovnú identitu, dôveru v jeho nenahraditeľné poslanie. To zahŕňa aj energické dielo eliminácie ,nečistoty´, ktorá zamorila - kvantitatívne obmedzenú - časť kléru.“ V tomto duchu sa vyjadruje aj dekrét Kongregácie pre klérus podpísanom jej prefektom, kardinálom Cláudiom Hummesom: „...ide o významnú príležitosť na teologicko-duchovné prehĺbenie a tiež na prehĺbenie pastoračného poslania, ktoré bude užitočné predovšetkým pre samotných kňazov, pozvaných obnoviť si vedomie vlastnej identity, z čoho následne vyplynie posilnenie ich misijného zápalu, ktorý vychádza z Božej blízkosti, z ,prebývania´ s Pánom.“

Kontrola Legionárov Krista

Prefekt kongregácie, kardinál Hummes v liste zaslanom kňazom pripomína aj nepríjemnú skutočnosť kňazských zlyhaní. „...je pravda, že v súčasnosti sa niektorí kňazi – ako sa ukázalo – dostali do veľmi vážnych problémov a obvinení. Je nevyhnutné, aby sa tieto záležitosti vyšetrili, náležite odsúdili a potrestali. Ide však o prípady, ktoré sa týkajú veľmi malého percenta kléru,“ napísal. Symbolom nechutného spreneverenia sa kňazskému poslaniu je španielsky kňaz Marcial Maciel, zakladateľ silného hnutia Legionári Krista, ktoré sa môže pochváliť každoročne vysokým počtom novokňazov. Pred niekoľkými rokmi sa však zistilo, že Maciel, ktorého Ján Pavol II. označil za „pôsobivého vodcu mladých“, viedol dlhé roky dvojtvárny život plný finančných a sexuálnych škandálov. Svätá stolica mu v roku 2006 nariadila stiahnuť sa z verejného života a samotné hnutie sa po smrti svojho zakladateľa v roku 2008 snaží vnútorne očistiť.

„Cirkev, Kristovo telo netrpí ničím tak ako hriechmi svojich pastierov, predovšetkým tých, ktorí sa stali ,zlodejmi oviec´(Jn 10, 1) buď preto, že ich zvádzajú súkromným učením alebo preto, že ich obkľučujú pascami hriechu a smrti,“ uviedol počas otvorenia Roka kňazov pápež Benedikt XVI.

Inzercia

Dôraz na formáciu

Vatikanista Magister sa domnieva, že tak ako po Tridentskom koncile stála obnova katolíckeho kléru na dôkladnej formácii adeptov kňazstva v kňazských seminároch, musí sa aj v sekularizovanej spoločnosti špeciálna pozornosť venovať bohoslovcom. Taliansky novinár pripomína príhovor, ktorý počas stretnutia rektorov rímskych pápežských seminárov predniesol sekretár Kongregácie pre katolícku výchovu, pod ktorú spadajú aj kňazské semináre, 66-ročný francúzsky biskup a dominikán Jean-Louis Bruguès. O jeho podnetnej prednáške, o ktorej sme už informovali aj na našom portáli, Magister napísal, že „nemala nič spoločné s kuriálnym jazykom“ a bola neobyčajne úprimná. „Bez polovičatých fráz opísal a rozobral pokoncilové pochybenia, osobitne v Európe, zahŕňajúce prekvapujúcu ignoranciu základných bodov katolíckeho učenia, s ktorou sa dnes stretávajú mladí vstupujúci do seminára.“ Podľa Bruguèsa je nevyhnutné počas Roka kňazov sa v seminároch zamerať na takú elementárnu vec akou je osvojenie si Katechizmu Katolíckej cirkvi.

Rok kňazov aj na Postoy.sk

Životu a službe kňazov budeme tento rok zvláštnu pozornosť venovať aj na našom portáli. Prinesieme vám nielen profily výnimočných slovenských kňazov, ale zameriame sa aj na citlivé témy stavu slovenských kňazských seminárov či odchody (väčšinou) mladých mužov z kňazstva.

Imrich Gazda
Foto: saints.sqpn.com (Ján Mária Vianney), gigibeads.net/prayerbeads/saints (páter Pio)

Súvisiaci článok: Potrebujeme kňazov so srdcom alebo s titulmi?

Odporúčame

Špičky rímskej kúrie ostávajú v úrade. Napriek svojmu veku

Špičky rímskej kúrie ostávajú v úrade. Napriek svojmu veku

Tarcisio Bertone, Cláudio Hummes, Franc Rodé, Giovanni Battista Re. Štyria poprední kardináli rímskej kúrie dosiahnu tohto roku 75 rokov. Podľa Kódexu kánonického práva sú povinní rezignovať na svoje funkcie. Vatikanista talianskeho denníka La Stampa Marco Tosatti na svojom blogu priniesol informáci...

SPOLOČNOSŤ: Mariánska hora v Levoči

SPOLOČNOSŤ: Mariánska hora v Levoči

Na úpätí Levočských vrchov sa nad okolitú krajinu hrdo vypína posvätná hora. Stáročný dôkaz silnej kresťanskej tradície na Spiši. Tradície, ktorá už dávno presiahla hranice tohto regiónu. Tradície, ktorej kontinuitu nenarušili stredoveké náboženské vojny, ba ani novoveké snahy minulého režimu. Náru...

ZAHRANIČIE: O osude majetku obetí holokaustu

ZAHRANIČIE: O osude majetku obetí holokaustu

V dňoch 26.-30. júna 2009 sa koná v Prahe a Terezíne Medzinárodná konferencia o osude majetku obetí holokaustu (hebrejsky šoa). Česká republika iniciovala jej organizovanie ešte v júli minulého roku. „Hoci sa konferencia koná až na úplný záver českého predsedníctva, je jednou z najvýznamnejších ak...