Nová kniha: Poď a nasleduj ma

Lucia Bačíková: Poď a nasleduj mňa. Zo spomienok tajne vysvätených kňazov 1950 : 1989. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2005.

Redaktor Impulzu Pavol Smolík nazval 23.november 2005 výnimočným dňom. V Bratislave sa totiž konalo stretnutie elity tajne vysvätených kňazov s mladými univerzitnými študentmi. Súčasne bol tento deň určený na prezentáciu knižky Poď a nasleduj ma. Sú to výpovede a spomienky tajne vysvätených kňazov za komunizmu, ktoré tri roky zbierala mladá historička Lucia Bačíková.

V úvode čítame: „Keď v roku 1950 postihol všetky rehoľné spoločnosti rovnaký osud – „za jednu noc“ boli všetky rehole na Slovensku zlikvidované a ich členovia boli vyvezení do sústreďovacích kláštorov – zdalo sa, že rehoľný život je odsúdený na zánik.“ Biskup Mons. Peter Dubovský by dodal, že sústreďovať znamená koncentrovať, t.j. sústreďovacie kláštory boli vlastne „koncentráky“...

Povedomie minulosti nám pomáha zapojiť sa do dlhého radu pokolení, aby sme mohli nasledujúcim odovzdať spoločné dobro. Ján Pavol II.

Iniciátorom vydania knižky bol František Mikloško. Na verejnom uvedení 300-stranového diela Poď a nasleduj ma pripomenul, že národ bez pamäti nie je dospelý národ.

O tajnej Cirkvi na Slovensku diskutovali kňazi Jozef Garaj, Michal Zamkovský, Jaroslav Cyril Brázda a iní, ktorých osudy sú načrtnuté v novej publikácii. Na debate boli prítomní aj Vladimír Jukl a Silvester Krčméry. V.Jukl priblížil štruktúru tajnej Cirkvi, informoval napr. o tom, že členovia tajnej Cirkvi sa vzdelávali v kriminológii (ako sa zachovať pri výsluchu či prehliadke domu) a že v tajnej Cirkvi platilo heslo „čo nemusím vedieť, to nechcem vedieť“.

Do besedy sa zapojil disident a pašovateľ omšového vína František Petráš, ktorý od Františka Mikloška prebral výrok, že „každý poriadny chlap sa volá Fero“ . Poznamenal, že „komunistom môžeme veriť, keď budú dva metre pod zemou a dva mesiace chladní“ .

Hovorí sa, že vo víne je pravda. Tú sme objavili. Vo vínku, ktoré nechal do krčahov naliať „poriadny chlap“ František Petráš. Nechajme sa prekvapiť, či nielen po ponorení pier do vínneho moku, ale aj po vnorení sa do čítania 25 ľudských osudov nájdeme pravdu... Pri jej hľadané neodmietnime subjektívne pamäte aktérov tajnej Cirkvi. Poďme a nasledujme?

Matúš Demko.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo