Prečo nemajú učitelia autoritu? (anketa)

Prečo nemajú učitelia autoritu? (anketa)

Zástupcovia štrajkového výboru slovenských učiteľov sa nedohodli s ministrom školstva Draxlerom na zvýšení miezd, na pondelok preto ohlásili štrajk. Zapojiť by sa podľa nich malo vyše 10-tisíc učiteľov.

Ukazuje to, že jedným z problémov nášho školstva, osobitne základného a stredného, je postavenie učiteľa. Oslovili sme preto našich hostí a položili im otázku: Prečo podľa vás značná časť učiteľov nemá autoritu v spoločnosti ani v školskej triede, akú by mala mať? Ako by sa to dalo zlepšiť?

Odpovedajú Zuzana Zimenová, Zuzana Danišková, Daniel Staněk a Stanislav Boledovič.

Stanislav Boledovič, Teach for Slovakia a hovorca kampane A dosť! Nehazardujme s budúcnosťou Slovenska

V situácii, keď dlhodobo učiteľov platíme o polovicu menej ako iných vysokoškolsky vzdelaných ľudí, je výrazné zvýšenie platov učiteľov to najdôležitejšie. Vyššie platy prinesú kyslík do systému, učitelia sa budú môcť viac venovať deťom, rodičia zvýšia svoje očakávania od učiteľov a školy a o prácu učiteľa začne byť záujem a pedagogické školy i riaditelia škôl si budú môcť vybrať z desiatich kandidátov jedného najlepšieho. A toho adekvátne oceniť za túto mimoriadne náročnú a pre budúcnosť Slovenska kritickú prácu vzdelávania našich detí.

Zuzana Zimenová (Sieť), politička a expertka na vzdelávanie

Učiteľov dnes ťaží množstvo problémov. Nízke platy sú len špičkou ľadovca. Rovnako ich napríklad frustruje skutočnosť, že sa topia v byrokracii a že sa na nich v triedach kladú čoraz väčšie nároky bez potrebnej prípravy na pribúdajúce povinnosti.

Na prácu s deťmi, z ktorých je každé iné a mnohé majú špecifické vzdelávacie potreby, nemajú vytvorené optimálne podmienky.

V triedach sú učitelia osamotení, bez potrebnej pomoci, bez dostatočného počtu asistentov, špeciálnych pedagógov a ďalších špecialistov. Mnohí z nich preto denne bojujú so situáciami, ktoré sami nedokážu vyriešiť a s ktorými im nikto nepomôže. A tam, kde nepanujú dobré vzťahy, ale narastajú konflikty, nemožno očakávať vzájomnú úctu a rešpekt.

Chybu však nehľadajme v deťoch. Naopak, tie sú často iba rukojemníkmi neriešiteľných situácií. Skutočnú príčinu nedostatku disciplíny v triedach či zlyhávania niektorých žiakov v učení vidím skôr v nedostatočnom zohľadnení ich rôznorodých vzdelávacích potrieb počas vyučovania.

Nedostatok individuálneho prístupu zo strany učiteľa, neprispôsobenie tempu učenia reálnym schopnostiam žiakov, nedostatok času na upevnenie učiva – to všetko sú veľké problémy, na ktoré narážajú všetci, deti, učitelia aj rodičia. 

Riešením je poskytnúť učiteľom dostatok odbornej pomoci pri každodennej výučbe. Asistenti a špeciálni pedagógovia musia byť v školách samozrejmosťou, rovnako ako odborná podpora skúsených metodikov a didaktikov.

Učitelia by taktiež mali byť na svoje povolanie lepšie pripravovaní už na vysokých školách a aj v práci by mali mať viac príležitostí na doplnenie potrebných zručností a rozvíjanie svojho pedagogického majstrovstva. Len vtedy z nich môžu byť vysoko odborní profesionáli s prirodzenou autoritou.

Zuzana Danišková, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity

Význam školy ako inštitúcie netkvie len v tom, aby žiakom a študentom sprostredkovala súbor niečoho, čo ich kvalifikuje byť úspešným pre istý typ práce. Žiaľ, dnes sa tento rozmer zdôrazňuje najintenzívnejšie a je očakávaný aj zo strany rodičov, ktorí tlačia na viac jazykov, počítačov, pričom sa podceňuje význam hudobnej alebo občianskej výchovy. Tým však dochádza k znevýznamňovaniu tej stránky učiteľstva, ktorá sa napĺňa v pojme poslanie.

Učiteľ by mal byť vzdelancom, rozhľadeným človekom s profilom a zaujatím, má byť súčasťou tej časti spoločnosti, z ktorej sa generujú nové idey, má mať nadhľad, prípadne byť schopný odmietnuť módne výstrelky zaváňajúce tendenčnosťou.

Jeho príprava sa nemá preto sústrediť len na odbornú kvalifikáciu v tom, čo bude učiť, ale pestovať aj jeho vzdelanosť a vkus.

Fakulta ho má uviesť do krásy filozofie, kultúry, podnietiť v ňom záujem o umenie, aj keď bude učiteľom matematiky. Potom bude pred žiakom aj rodičom stáť sebavedomo, jeho status a význam nebude spoločnosťou spochybňovaný. Nehovoriac o tom, že jeho hodiny budú zážitkom, a najmä, o čo by v škole malo ísť predovšetkým – pomôcť novej generácii porozumieť svetu a spoločne ho pootvoriť.

Daniel Staněk, učiteľ na Základnej škole v Cíferi

Položená otázka sa zaiste nedá zovšeobecniť, no myslím, že platnou je do istej miery línia, v ktorej sa spoločenský status učiteľa začína práve niekde v triede. Ak nemá, respektíve nevie učiteľ získať autoritu tam – medzi žiakmi, ťažko sa jej dovolávať u rodičov, a teda celkovo v spoločnosti.  

S tým, samozrejme, úzko súvisí pomer kvalitných a menej kvalitných učiteľov, a teda taktiež ich výber začínajúci sa už na vysokých školách. Je zrejmé, že zvýšenie konkurencie medzi učiteľmi na základných či stredných školách vo forme lepšieho finančného ohodnotenia by malo za následok zmenu vyššie spomínaného pomeru práve v prospech tých kvalitných.

Zároveň si však nemyslím, že stačí jednoducho „naliať“ peniaze do systému, a ten sa naštartuje správnym smerom. Zmena k lepšiemu totiž súvisí s viacerými pálčivými problémami, ktoré celkovo ovplyvňujú spoločenské dianie a nálady v spoločnosti.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo